4 แนวทางที่ SAP HANA จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ ทำงานได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

SAP ได้รวบรวมการใช้งาน SAP HANA จริงของลูกค้าที่ใช้งานอยู่ หรือ Proof of Concept ไปแล้วว่า SAP HANA สามารถช่วยภาคธุรกิจให้ทำงานได้ดีขึ้นอย่างไร ออกมาเป็นข้อสรุปด้วยกัน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

sap_hana_01

1. ทำงานได้มากขึ้น

SAP HANA ช่วยแสดงข้อมูลต่างๆ บน Dashboard และทำให้ลูกค้าแห่งหนึ่งมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่รถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งมาส่งสินค้าที่ท่าเรือช้ากว่าปกติ และเมื่อผู้บริหารมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ก็สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของปัญหา จนพบว่าความล่าช้านี้เกิดจากการปิดสะพานทำให้รถขนส่งสินค้าไม่สามารถมาส่งสินค้าได้ทันทีเวลา และทำการสื่อสารกับพนักงานผ่านทางระบบ SAP HANA เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเส้นทางการเดินรถให้เหมาะสม จนสามารถบรรจุสินค้าได้ตรงกับตารางเวลาที่กำหนดในตอนแรกได้ทันที โดยไม่ต้องโทรศัพท์คุยกันแม้แต่ครั้งเดียว

2. ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สายการบินต่างๆ สามารถใช้ SAP HANA เพื่อช่วยจองเที่ยวบินให้กับผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกโดยกระทันหันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการอย่าง Concur หรือ Tripit เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลการจองรถโดยสาร, การเช็คอินโรงแรม และการจองโต๊ะอาหารตามเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ผู้โดยสารได้ทันที พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบ และปรับตารางเวลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

3. ทำนายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

SAP HANA สามารถช่วยตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อรวบรวมความผิดปกติที่เกิดขึ้น และทำนายล่วงหน้าพร้อมกับแนะนำว่าควรซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชิ้นไหน ในกรณีศึกษานี้ SAP HANA ก็ได้แจ้งเตือนให้ทำการเปลี่ยน Bearing ที่เก่าแล้วของกังหันลม และทำให้องค์กรสามารถตามหาและนัดหมายช่างซ่อมบำรุงที่ตรงกับความต้องการได้ทันที

4. สร้างรายได้เพิ่มให้องค์กร

ธุรกิจต่างๆ สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ อย่างเช่นเจ้าของฟาร์มก็สามารถรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ จาก Sensor ที่ติดตั้งในเครื่องจักร และในดิน มาผนวกรวมกับภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อวางแผนการใส่ปุ๋ยและการรดน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูคลิปเพิ่มเติมจาก SAP ได้ทันที

ที่มา: http://news.sap.com/four-jargon-free-ways-sap-hana-can-help-you-run-simple/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

การไม่ใช้หมึกแท้อาจสร้างความเสียหายให้พรินเตอร์ ธุรกิจควรเลือกซื้อหมึกอย่างไรให้ปลอดภัยและคุ้มค่า?

ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของ "หมึกพรีเมี่ยม" ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วไทย และความเสี่ยงหรือผลเสียของการใช้หมึกพรีเมี่ยมเหล่านี้ เพื่อให้ทุกท่านได้มีข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกใช้งานกันครับ

โอกาสของไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital กับความร่วมมือที่ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วน

ในงานสัมมนา Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT เหล่าผู้นำระดับประเทศ, ธุรกิจองค์กรชั้นนำ, องค์กรนานาชาติ และทาง Huawei นั้นได้มาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ถึงความเป็นไปได้และโอกาสที่ไทยจะก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้าน Digital จากหลากหลายแง่มุมด้วยกัน