3 ข้อที่ทำให้โปรเจ็ค ERP นั้นล้มเหลว

มีรายงานพบว่าโปรเจ็คของการสร้างระบบ ERP กว่า 20% นั้นถือว่าล้มเหลวเพราะไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก ITportal ได้พูดถึงปัจจัย 3 ข้อที่ทำให้โปรเจ็คเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงแนะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

Credit: bikeriderlondon/ShutterStock

3 ปัจจัยที่ทำให้ระบบ ERP ไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 • ขาดวิสัยทัศน์ในการวางเป้าหมาย – หากบริษัทไม่สามารถกำหนดภาพความสำเร็จสุดท้ายออกมาได้พนักงานก็จะไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน (Transformation) ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์จากโซลูชันใหม่ที่นำเข้ามา
 • ขาดทรัพยากรที่เพียงพอ –  บริษัทที่อยากประสบความสำเร็จในการสร้างระบบ ERP ต้องมีการจัดการคนในทีมที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันระหว่างเฟสการสร้างระบบอย่างเหมาะสมไม่อย่างนั้นเวลาส่งมอบอาจจะถูกเลื่อนหรือสร้างระบบออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
 • ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม – ถ้าบริษัทไม่รู้ว่าข้อมูลส่วนไหนใครรับผิดชอบก่อนขึ้นระบบ ERP นั้นคือความหายนะเพราะข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกทำให้เหมาะสม เช่น กำจัดความซ้ำซ้อน หรือ อยู่ในรูปแบบที่จำเป็น ดังนั้นจึงต้องได้รับความเห็นชอบจะผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนทำอะไรลงไปแต่ถ้าไม่รู้ว่าใครตัดสินใจได้ก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

การบรรเทาปัญหาจากระบบ ERP ที่ล้มเหลว

 • ค้นหาว่าทำไมถึงระบบถึงไม่ตรงตามจุดประสงค์การทำงานที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์โครงสร้างของทีมโปรเจ็คและผู้เกี่ยวข้องนั้น
 • ตรวจสอบขอบเขตของงาน งบประมาณ และ Timeline
 • ประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถของซอฟต์แวร์ การออกแบบฟังก์ชัน การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลเสียงตอบรับจากทีมงานเพื่อค้นหาว่ามีการเก็บเคสทางธุรกิจอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง

ปัจจัยของการสร้างระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 • กำหนดและอธิบายภาพสุดท้ายที่คาดหวังกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้เข้าใจตรงกันอย่างมีเหตุผล
 • กำหนดเวลาการทำงานอย่างชัดเจนในความเห็นชอบร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมั่นใจ
 • รีบหาจุดบกพร่องให้ได้ก่อนที่โปรเจ็คจะล้มเหลว
 • หากเกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการสร้างระบบต้องมีการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ว่าที่ไหนผิดพลาดและจะแก้ไขอย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าเกิดข้อผิดพลาดแล้ว

ที่มา : https://www.itproportal.com/features/symptoms-of-a-failed-erp-implementation/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา VeeamOn Forum : Transform Your Modern Data Protection Strategy [25 Aug 2022]

Veeam ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน VeeamOn Forum: Transform Your Modern Data Protection Strategy โดยภายในงานทุกท่านจะได้รับทราบเนื้อหาเทคโนโลยี ไฮไลท์ต่างๆ และการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่จาก Veeam รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและโซลูชันต่างๆ …