Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

3 ข้อที่ทำให้โปรเจ็ค ERP นั้นล้มเหลว

มีรายงานพบว่าโปรเจ็คของการสร้างระบบ ERP กว่า 20% นั้นถือว่าล้มเหลวเพราะไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งเป้าไว้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก ITportal ได้พูดถึงปัจจัย 3 ข้อที่ทำให้โปรเจ็คเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงแนะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

Credit: bikeriderlondon/ShutterStock

3 ปัจจัยที่ทำให้ระบบ ERP ไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 • ขาดวิสัยทัศน์ในการวางเป้าหมาย – หากบริษัทไม่สามารถกำหนดภาพความสำเร็จสุดท้ายออกมาได้พนักงานก็จะไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน (Transformation) ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์จากโซลูชันใหม่ที่นำเข้ามา
 • ขาดทรัพยากรที่เพียงพอ –  บริษัทที่อยากประสบความสำเร็จในการสร้างระบบ ERP ต้องมีการจัดการคนในทีมที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันระหว่างเฟสการสร้างระบบอย่างเหมาะสมไม่อย่างนั้นเวลาส่งมอบอาจจะถูกเลื่อนหรือสร้างระบบออกมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
 • ไม่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสม – ถ้าบริษัทไม่รู้ว่าข้อมูลส่วนไหนใครรับผิดชอบก่อนขึ้นระบบ ERP นั้นคือความหายนะเพราะข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกทำให้เหมาะสม เช่น กำจัดความซ้ำซ้อน หรือ อยู่ในรูปแบบที่จำเป็น ดังนั้นจึงต้องได้รับความเห็นชอบจะผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนทำอะไรลงไปแต่ถ้าไม่รู้ว่าใครตัดสินใจได้ก็ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้

การบรรเทาปัญหาจากระบบ ERP ที่ล้มเหลว

 • ค้นหาว่าทำไมถึงระบบถึงไม่ตรงตามจุดประสงค์การทำงานที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์โครงสร้างของทีมโปรเจ็คและผู้เกี่ยวข้องนั้น
 • ตรวจสอบขอบเขตของงาน งบประมาณ และ Timeline
 • ประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถของซอฟต์แวร์ การออกแบบฟังก์ชัน การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
 • เก็บข้อมูลเสียงตอบรับจากทีมงานเพื่อค้นหาว่ามีการเก็บเคสทางธุรกิจอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง

ปัจจัยของการสร้างระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 • กำหนดและอธิบายภาพสุดท้ายที่คาดหวังกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้เข้าใจตรงกันอย่างมีเหตุผล
 • กำหนดเวลาการทำงานอย่างชัดเจนในความเห็นชอบร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมั่นใจ
 • รีบหาจุดบกพร่องให้ได้ก่อนที่โปรเจ็คจะล้มเหลว
 • หากเกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการสร้างระบบต้องมีการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ว่าที่ไหนผิดพลาดและจะแก้ไขอย่างไรแต่ก่อนอื่นต้องยอมรับให้ได้เสียก่อนว่าเกิดข้อผิดพลาดแล้ว

ที่มา : https://www.itproportal.com/features/symptoms-of-a-failed-erp-implementation/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Splunk Webinar: Gain Visibility into Remote Workforce

I-SECURE ร่วมกับ Splunk และ Vintcom Technology ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Gain Visibility into Remote Workforce” พร้อมแนะนำโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังการ Work from Home ให้มั่นความมั่นคงปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Check Point Webinar: รู้จัก Infinity สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการและ SoC แห่งอนาคต

Check Point ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วม Check Point Webinar เรื่อง “รู้จัก Infinity สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการและ SoC แห่งอนาคต” พร้อมอัปเดตเทรนด์ล่าสุดในปี 2020 ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ควรจับตามอง, การปกป้องอุปกรณ์ทั้งในระดับ Endpoint, Network และ Cloud ไปจนถึง SoC แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020 เวลา 10:30 - 11:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี