Black Hat Asia 2023

[PR] 15 โปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋วจากกิจกรรม Code Their Dreams

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจรของประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปสำหรับโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว อายุ 9-12 ปี ในโครงการ Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เด็ก และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยโปรแกรม Scratch ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกมที่ได้ลงมือสร้างขึ้นมาเอง ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบ การทำงานเป็นทีม ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากพลังแห่งภูมิปัญญาขององค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ ในงานได้รับเกียรติจากคุณสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทซีดีจี มอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch ให้กับ โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ อาคารซีดีจี เฮ้าส์ เมื่อเร็วๆ นี้

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และการนำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สุดเจ๋งของน้องๆ ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ [Guest Post]

ยูจีน โฮ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากฟิลลิป หยวน โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

SYMC โชว์ผลประกอบการปี 2565 กำไรสุทธิโต 162.1 ล้านบาท เติบโต 67% พร้อมประกาศปันผลหุ้นละ 0.0935 บาท [Guest Post]

SYMC รายงานผลประกอบการปี 2565 มีกำไรสุทธิ 162.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้านี้ที่มีกำไรสุทธิปกติ 96.9 ล้านบาท (กำไรสุทธิหลังหักรายได้อื่นจากการคืนค่า USO หรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพียงครั้งเดียว เป็นจำนวน …