Upskill ทักษะไอที กับ “Code Their Dreams” โครงการสอนเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ โดย CDG x 42 Bangkok KMITL

หากพูดถึงทักษะแห่งโลกอนาคต อย่างหนึ่งที่หลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงแน่นอนนั่นคือ “การเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง (Coding)” อันเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาบนโลกนี้ จนกระทั่งในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมากมายเริ่มบรรจุวิชา Coding เข้าไปเป็นหลักสูตรบังคับ ดังที่จะได้เห็นเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง และบางแห่งก็เริ่มสอนการเขียนภาษา Python สำหรับเด็กประถมแล้วด้วย

บทความนี้ จึงอยากจะมาแนะนำให้รู้จักกับ “Code Their Dreams” โครงการเผยแพร่ความรู้โดยทาง CDG Group และความร่วมมือล่าสุดที่ได้จับมือกับ “42 Bangkok” เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรมให้กับเยาวชนและประชาชนคนทั่วไปที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านนี้ได้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย และด้วยรูปแบบโครงการที่แตกต่างจากการสอนตามคอร์สเรียนทั่วไป จึงมีโอกาสที่จะทำให้โครงการนี้กลายเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ และอยากเข้าร่วมพัฒนาทักษะ Upskill เพื่อเสริมแกร่งวงการไอทีในประเทศไทยได้ โครงการนี้เป็นอย่างไร ติดตามได้เลย

แรงงานไอทีขาดตลาด สวนกระแสวิวัฒนาการโลก

ดูเหมือนว่ายิ่งโลกมีวิวัฒนาการในด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปเร็วเพียงใด แรงงานหรือบุคลากรด้านไอทีก็มักจะยิ่งขาดตลาดมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งวิกฤตแรงงานขาดแคลนนี้ไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความสามารถในการพัฒนาทักษะของบุคลากรไม่ว่าจะ Upskill หรือว่า Reskill นั้นก็ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วหรือว่าทันเวลากับความต้องการของงานหรือตลาดแรงงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี

“สถานการณ์ความต้องการแรงงานและบุคลากรไอทีทั่วโลก พบว่าการขาดแรงงานไอทีในตลาดยังเป็นวิกฤตในหลายหน่วยงาน และหลายประเทศก็กำลังเผชิญอยู่เช่นกัน เนื่องจากความต้องการในส่วนนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนี้ ไม่ว่าจะในสายงานใด บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนองค์รวมในภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมด้วยเช่นกัน” คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าว 

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ทั่วโลก จึงทำให้องค์กรทั้งหลายต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ทันกระแสและเทคโนโลยี รวมถึงทาง CDG Group เองในฐานะองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนั้น ก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งภายใน CDG Group และประชาชนคนทั่วไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านเทคโนโลยี ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนทักษะความรู้แบบลึก (Deep Knowledge) ทักษะทางสังคม (Soft Skill) หรือทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ CDG Group มองว่าควรจะต้องเดินหน้าพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน จึงเป็นที่มาของโครงการ “Code Their Dreams” ที่ CDG Group เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 แล้ว

จุดเริ่มต้น “Code Their Dreams” ถ่ายทอดความรู้ดิจิทัล

จุดเริ่มต้นของโครงการ “Code Their Dreams” ที่ทาง CDG Group วางไว้นั้น เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชนและคนทั่วไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดขึ้นในวงกว้าง 

สำหรับทักษะสำคัญสำหรับยุคดิจิทัลในอนาคตที่ CDG Group มองเห็นและมุ่งเน้นในโครงการ Code Their Dreams นั่นก็คือ “Coding” ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่แค่แรงงานขาดแคลนและเป็นที่ต้องการสูงเพียงเท่านั้น แต่ทักษะการเขียนโค้ดยังช่วยทำให้กระบวนการคิดเป็นไปอย่างมีระบบ อีกทั้งยังสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานในหลากหลายสายอาชีพให้สามารถช่วยลดกระบวนการหรือเวลาในการทำบางสิ่งที่ต้องใช้แรงงานลงไปได้อย่างมหาศาล และถ้าหากเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่เด็ก ก็ยิ่งทำให้เด็กไทยมีโอกาสที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เหตุนี้เอง จึงทำให้โครงการ Code Their Dreams ได้มีการจัดเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม Coding เบื้องต้นแก่นักเรียนตามโรงเรียนประถมศึกษามาแล้วมากมาย รวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างความร่วมมือกับหลากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจนถึงวันนี้ก็ได้มีนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นถึง 4,171 คน พร้อมทั้งมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 425 โรงเรียน และได้พัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนทั่วประเทศถึง 313 คนแล้ว

Code Their Dreams x 42 Bangkok เสริมแกร่งสานฝันให้เป็นจริง

ล่าสุด ทาง CDG Group ได้ขยายความร่วมมือโครงการ Code Their Dreams ร่วมกับ “42 Bangkok” ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ซึ่งหากใครที่ยังไม่รู้จัก 42 Bangkok มาก่อน สถาบันนี้คือโรงเรียนสอนเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ระดับโลกสำหรับผู้ที่สนใจในทุกระดับชั้นที่สามารถเข้าร่วมเรียนได้ “ฟรี”

42 Bangkok

ภายในสถาบัน 42 Bangkok จะมีหลักสูตรสำหรับโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะที่จัดทำโดยสถาบันสอนโปรแกรมเมอร์ชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือมีวุฒิการศึกษามาก่อน เพียงแค่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพดานอายุ ก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ทันที และที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเลยด้วย

จุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากโรงเรียนสอนภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปของ 42 Bangkok นั่นคือ “วิธีการเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงการ (Project-based Learning)” โดยจะไม่มีอาจารย์ ไม่มีการบังคับเข้าเรียน และสามารถเลือกเวลาเรียนได้เองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านไอทีที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมผ่าน “การทำงานจริงในโครงการจริง” นั่นเอง 

ทั้งหมดนี้ จึงทำให้ 42 Bangkok มีชื่อเสียงในระดับที่ว่าเป็นสถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ที่สามารถการันตีทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการว่าพร้อมทำงานได้จริงในสายงานดิจิทัลได้เลยเมื่อผ่านหลักสูตรออกมา และด้วยความร่วมมือกับทาง 42 Bangkok กับโครงการ Code Their Dreams ที่เกิดขึ้น จึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับความฝันและความตั้งใจของ CDG Group อย่างมหาศาลทีเดียว

กิจกรรมสร้างสรรค์ แข่งขันภาษาคอมพิวเตอร์

จวบจนถึงวันนี้ โครงการ Code Their Dreams ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กชอป “สร้างฝันเด็กไทยด้วย Coding” เพื่อถ่ายทอดความรู้การเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มาแล้วถึง 18 ครั้ง หรือการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Code Their Dreams กับ 42 Bangkok นั้นก็ได้มีกิจกรรมการแข่งขันเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประลองทักษะการเขียนโค้ดและไอเดียในการแก้ไขโจทย์ปัญหาอันท้าทายมาแล้วถึง 3 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งในแต่ละโจทย์การแข่งขันนั้นเรียกว่าน่าสนใจและท้าทายไม่น้อย

จากการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง 3 ครั้งนั้น ทาง CDG Group เผยว่ามีผู้ที่สนใจเข้าไปประลองฝีมือและไอเดียจำนวนมาก โดยมีผู้แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงคนวัยทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ อีกทั้งผลงานที่ได้ยังแสดงให้เห็นถึงไอเดียที่สร้างสรรค์ล้ำสมัย ที่มีโอกาสนำไปต่อยอดให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานจริงได้เลย 

บทส่งท้าย

ทั้งหมดนี้คือ Code Their Dreams โดย CDG Group กับ 42 Bangkok โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์หรือ Coding ที่มีกิจกรรมและเวิร์กชอปเกิดขึ้นมาแล้วมากมาย และคาดว่าอนาคตเราน่าจะได้เห็นกิจกรรมดี ๆ แบบนี้จากทางโครงการอีกอย่างแน่นอน ซึ่งเชื่อว่าโครงการและความร่วมมือครั้งนี้น่าจะจุดประกายให้กับใครหลาย ๆ รู้สึกอยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และเมื่อใดที่รู้สึกอยากจะฝึกเขียนโค้ดให้เก่งขึ้นในรูปแบบการทำงานโครงการจริง คิดถึงโครงการ “Code Their Dreams” และกดเข้าร่วมได้เลย

“เพราะ CDG Group เชื่อว่า การส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี คือ การพัฒนาคุณภาพประชากรสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ Code Their Dreams กับ 42 Bangkok สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://www.42bangkok.com/ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.codetheirdreams.com/ หรือที่ Facebook https://www.facebook.com/codetheirdreams


About chatchai

Tech Writer แห่ง TechTalk Thai ที่สนใจในทุกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Check Also

LIVE Hacking Demo: แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่ | NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ MAYASEVEN ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจสายงานด้าน Cybersecurity เข้าชม LIVE Hacking Demo “ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร” และ “เจาะช่องโหว่ระบบ Active Directory …

รวมวิดีโองานสัมมนา NCSA Virtual Summit #2 – Cybersecurity Certificates & Careers

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)​ ร่วมกับ TechTalkThai จัดงานสัมมนา “NCSA Virtual Summit #2” ภายใต้ธีม Cybersecurity Certificates & Careers เพื่อแนะนำสายงานด้าน …