ฟรี White Paper: เทคโนโลยี ARCHIVING FOR BUSINESS ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ (ภาษาไทย) โดย HITACHI VANTARA

Hitachi Vantara ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แจกฟรี White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับภาษาไทย พร้อมอัปเดตแนวโน้มการทำ Archive ข้อมูลในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสูงสุด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

ข้อมูลถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ในยุคดิจิทัล การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถดึง Insight เพื่อไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อมูลเติบโตจนมีปริมาณมหาศาล ทั้งยังมักถูกจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบไฟล์และไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (File-based and Unstructured) ส่งผลให้การเก็บรักษาและเข้าถึงเป็นไปได้ยากในทุกๆ ทาง ก่อให้เกิดนโยบาย “การสำรองข้อมูลตลอดกาล” ขึ้นมา โดยมีความหวังอันริบหรี่ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

แล้วจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเรียกใช้งานได้เสมอ รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อทำ Analytics เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

Hitachi Vantara ได้นำเสนอเทคนิค Modern Data Archival and Analysis Approach เพื่อทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้งานกลับมามีคุณค่าแทนที่จะถูก “สำรองไว้ตลอดกาล” อย่างเปล่าประโยชน์ รวมไปถึงแนะนำกลยุทธ์ด้านการทำ Archiving แบบ Agile ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว ทันกระแส Digital Transformation ที่สำคัญคือสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ช่วยให้การลงทุนด้านระบบจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 8 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปัญหาและความท้าทายของการทำ Archive ในปัจจุบัน, ข้อจำกัดของการทำ Archive ด้วย NAS, ประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ , นิยามการทำ Modern Archiving ในยุคดิจิทัล ไปจนถึงการแนะนำโซลูชัน Intelligent Archiving ของ Hitachi Vantara เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดเก็บ เข้าถึง และปกป้องข้อมูล สร้างความคล่องตัวให้แก่การดำเนินธุรกิจ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell Technologies เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘PowerEdge Gen 16’ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ในช่วงที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับยุคแห่งความท้าทายใหม่ ทั้งการทำ Digital Transformation, Data Insights, Supply Chain และ Security ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยในงาน “POWEREDGE. …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Webinar “Scaling Service Management in Modern Enterprises” การบริหารจัดการบริการในองค์กรสมัยใหม่ 

งานสัมมนาออนไลน์ “Scaling Service Management in Modern Enterprises” นี้จัดขึ้นโดย Atlassian ร่วมกับทาง Forrester Research ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการบริการ (Service …