SUSE by Ingram

ฟรี White Paper: เทคโนโลยี ARCHIVING FOR BUSINESS ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ (ภาษาไทย) โดย HITACHI VANTARA

Hitachi Vantara ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แจกฟรี White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับภาษาไทย พร้อมอัปเดตแนวโน้มการทำ Archive ข้อมูลในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสูงสุด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

ข้อมูลถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ในยุคดิจิทัล การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถดึง Insight เพื่อไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อมูลเติบโตจนมีปริมาณมหาศาล ทั้งยังมักถูกจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบไฟล์และไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (File-based and Unstructured) ส่งผลให้การเก็บรักษาและเข้าถึงเป็นไปได้ยากในทุกๆ ทาง ก่อให้เกิดนโยบาย “การสำรองข้อมูลตลอดกาล” ขึ้นมา โดยมีความหวังอันริบหรี่ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

แล้วจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเรียกใช้งานได้เสมอ รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อทำ Analytics เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

Hitachi Vantara ได้นำเสนอเทคนิค Modern Data Archival and Analysis Approach เพื่อทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้งานกลับมามีคุณค่าแทนที่จะถูก “สำรองไว้ตลอดกาล” อย่างเปล่าประโยชน์ รวมไปถึงแนะนำกลยุทธ์ด้านการทำ Archiving แบบ Agile ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว ทันกระแส Digital Transformation ที่สำคัญคือสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ช่วยให้การลงทุนด้านระบบจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 8 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปัญหาและความท้าทายของการทำ Archive ในปัจจุบัน, ข้อจำกัดของการทำ Archive ด้วย NAS, ประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ , นิยามการทำ Modern Archiving ในยุคดิจิทัล ไปจนถึงการแนะนำโซลูชัน Intelligent Archiving ของ Hitachi Vantara เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดเก็บ เข้าถึง และปกป้องข้อมูล สร้างความคล่องตัวให้แก่การดำเนินธุรกิจ

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

นักวิจัยเสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ Collaborative AI

ระบบ Deep Reinforcement Learning นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบ AI หนึ่งที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปประยุตก์ใช้งานร่วมกันหุ่นยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบเหล่านี้มักมีปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อนและคาดไม่ถึงในขั้นตอนการพัฒนาเมื่อนำมาใช้งานจริง ทำให้เหล่านักวิจัยต้องมองหาแนวทางในการประเมินศักยภาพของระบบเหล่านี้ และได้เสนอให้ใช้เกม Overcooked เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนั่นเอง

OpenAI เปิดตัว DALL-E ระบบ AI ที่จะทำความเข้าใจข้อความและสร้างรูปภาพตามคำบรรยายนั้นๆ

OpenAI ไหด้ออกมาเผยถึงระบบ AI Neural Network ใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ DALL-E ที่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาจากข้อความและนำมาสร้างเป็นรูปภาพได้โดยอัตโนมัติ