Breaking News

ฟรี White Paper: เทคโนโลยี ARCHIVING FOR BUSINESS ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ (ภาษาไทย) โดย HITACHI VANTARA

Hitachi Vantara ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แจกฟรี White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับภาษาไทย พร้อมอัปเดตแนวโน้มการทำ Archive ข้อมูลในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสูงสุด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

ข้อมูลถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ในยุคดิจิทัล การรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถดึง Insight เพื่อไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ข้อมูลเติบโตจนมีปริมาณมหาศาล ทั้งยังมักถูกจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบไฟล์และไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน (File-based and Unstructured) ส่งผลให้การเก็บรักษาและเข้าถึงเป็นไปได้ยากในทุกๆ ทาง ก่อให้เกิดนโยบาย “การสำรองข้อมูลตลอดกาล” ขึ้นมา โดยมีความหวังอันริบหรี่ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

แล้วจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเรียกใช้งานได้เสมอ รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดเพื่อทำ Analytics เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

Hitachi Vantara ได้นำเสนอเทคนิค Modern Data Archival and Analysis Approach เพื่อทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้งานกลับมามีคุณค่าแทนที่จะถูก “สำรองไว้ตลอดกาล” อย่างเปล่าประโยชน์ รวมไปถึงแนะนำกลยุทธ์ด้านการทำ Archiving แบบ Agile ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว ทันกระแส Digital Transformation ที่สำคัญคือสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท ช่วยให้การลงทุนด้านระบบจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

White Paper เรื่อง “เทคโนโลยี Archiving for Business ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 8 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปัญหาและความท้าทายของการทำ Archive ในปัจจุบัน, ข้อจำกัดของการทำ Archive ด้วย NAS, ประเด็นด้านกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ , นิยามการทำ Modern Archiving ในยุคดิจิทัล ไปจนถึงการแนะนำโซลูชัน Intelligent Archiving ของ Hitachi Vantara เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดเก็บ เข้าถึง และปกป้องข้อมูล สร้างความคล่องตัวให้แก่การดำเนินธุรกิจAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Business Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้าน Payment ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะถูกใช้งานในอนาคต พร้อมโซลูชันสำหรับการปกป้องระบบและข้อมูลด้าน Payment ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย: VMware NSX Advanced Load Balancer

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง "VMware NSX Advanced Load Balancer" เพื่อทำความรู้จักกับความสามารถใหม่ๆ ใน VMware vSAN 7.0 ที่จะช่วยเปลี่ยน Data Center ขององค์กรให้ก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud ได้อย่างง่ายดาย บริหารจัดการได้คล่องตัว และปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้