Black Hat Asia 2023

ฟรี ESG WHITE PAPER: ENTERPRISE DATA LOSS PREVENTION โดย PALO ALTO NETWORKS

Enterprise Strategy Group (ESG) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้าน IT ตีพิมพ์ White Paper เรื่อง “Enterprise Data Loss Prevention, Revisited” พร้อมอัปเดตแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในยุคที่ข้อมูลกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่ง ทั้งที่ Data Center, อุปกรณ์ปลายทาง และระบบ Cloud รวมไปถึงแนะนำโซลูชัน Enterprise Data Loss Prevention ใหม่ล่าสุดจาก Palo Alto Networks ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด White Paper ไปศึกษาได้ฟรี

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เร่งการทำ Digital Transformation ขององค์กรทั่วโลกให้เร็วยิ่งขึ้น หลายๆ องค์กรนำระบบ Cloud เข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ การปรับไปใช้ระบบ Cloud นี้เอง แม้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการด้าน IT รวมไปถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้แนวทางการป้องกันข้อมูลสูญหาย/รั่วไหล (Data Loss Prevention: DLP) มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกกระจายออกไปทั้งภายใน Data Center, อุปกรณ์ปลายทาง และบนระบบ Cloud การมีกระบวนการด้าน DLP ที่ทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทั้งขณะจัดเก็บและขณะรับส่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรไม่สามารถมองข้ามได้

เอกสาร White Paper เรื่อง “Enterprise Data Loss Prevention, Revisited” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 15 หน้า เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวโน้มภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง Work from Home, การออกแบบสถาปัตยกรรม DLP ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป, การวางกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เช่น GDPR, HIPAA ไปจนถึงแนะนำโซลูชัน Enterprise Data Loss Prevention ของ Palo Alto Networks ที่จะมาช่วยเรื่อง Discover, Monitor และ Protect ข้อมูลสำคัญขององค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด White Paper ไปศึกษาได้ฟรี


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

AIS Business เดินหน้าปี 2023 พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัลของทุกองค์กรไทย พลิกโฉมธุรกิจให้ “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน”

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอาจถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ความไม่แน่นอนในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ จนกระทบมาถึงเรื่องเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วโลกในปีนี้ ทุกองค์กรธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นไปในอนาคตอันใกล้ AIS Business ในฐานะ Digital Service …

มองเห็น เข้าใจ และวางแผนค่าใช้จ่าย Multi-cloud ขององค์กรได้ผ่าน VMware Aria Hub

VMware Aria เป็นโซลูชันใหม่ที่ออกมาช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาการทำงานด้าน Multi-cloud ให้แก่องค์กร ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา VMware เห็นแนวโน้มจากพฤติกรรมของลูกค้าจำนวนมากที่มีการใช้คลาวด์จากหลายแห่งเนื่องจากแต่ละค่ายมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้เอง VMware จึงมุ่งหน้าออกผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งในปี 2021 มีการพูดถึง …