แนวโน้มการบริหารจัดการช่องโหว่ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

forrester_logo_2

Forrester บริษัทด้านการวิจัยและวิเคราะห์เทคโนโลยี IT ชื่อดังของสหรัฐฯ ได้ทำการประเมินการบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management) จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Information Security ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ว่าบริษัทที่ตนเองดูแลอยู่มีกลยุทธ์และการลงทุนทางด้านการจัดการช่องโหว่อย่างไร

Credit: everything possible/ShutterStock
Credit: everything possible/ShutterStock

จากการสำรวจพบว่า หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่ของแต่ละองค์กรคือ “การป้องกันข้อมูลของลูกค้า” โดยเน้นโฟกัสที่ความมั่นคงปลอดภัยบนแอพพลิเคชัน ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ถึงแม้ว่าหลายบริษัทจะโฟกัสที่การป้องกันลูกค้า แต่มีเพียง 22% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเท่านั้น (Decision Maker) ที่ทำการประเมินช่องโหว่อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบดูภัยคุกคามใหม่ๆ ในระบบของตนเอง และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (44%) ระบุว่ามีการสแกนเพื่อหาช่องโหว่อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ 28% ระบุว่าทำการแสกนทุกๆ เดือน

สถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจประกอบด้วย

  • 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การลดความเสี่ยงและการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบความมั่นคงปลอดภัยเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งของกลยุทธ์ทางด้าน IT ในเขตเอเชียแปซิฟิค
  • การบริหารจัดการช่องโหว่จะเปลี่ยนมาโฟกัสตามความเสี่ยง (Risk-based) แทนที่จะโฟกัสตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับขององค์กร
  • 40% ระบุว่าการบริหารจัดการช่องโหว่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร โดย 37% ยังระบุเพิ่มอีกว่าการบริหารจัดการช่องโหว่ของพวกเขาเน้นโฟกัสทั้งตามความเสี่ยงและตามข้อกำหนดขององค์กร
  • ผู้มีอำนาจตัดสินใจพยายามผลักดันให้บริษัทที่ตนดูแลเข้าใจถึงความเสี่ยงของทรัพย์สินในองค์กรที่มีการนำ IT เข้ามาใช้
  • 80% ของบริษัทถูกโจมตีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มักผ่านทาง Phishing และ DNS-based Attack

ผู้ตอบแบบสอบถามยังระบุอีกการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น ลดประสิทธิภาพในการทำงานลง เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมไปถึงทำให้แบรนด์เสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และทำให้กำไรที่ได้ลดลงอีกด้วย

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/05/12/vulnerability-management-trends-asia-pacific/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tenable Webinar: ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable

Tenable ขอเรียนเชิญผู้บริหารฝ่าย IT, ผู้จัดการ IT Security, ผู้จัดการ IT, ทีมงาน Security Engineer และผู้ดูแลระบบ IT เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ลด Cyber Exposure ในองค์กร ด้วยพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย Tenable" เพื่อทำความรู้จักกับ Cyber Exposure, บทเรียนด้าน Cybersecurity จากเหตุการณ์ต่างๆ และการประยุกต์นำพรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มาใช้เสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจองค์กร ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

เตือนเว็บ Office 365 ปลอม เสี่ยงถูกหลอกลง Trickbot Trojan ขโมยรหัสผ่าน

MalwareHunterTeam ออกมาแจ้งเตือนถึงเว็บ Office 365 ปลอมที่ใช้แพร่กระจาย Trickbot Trojan เสี่ยงอาจถูกขโมยรหัสผ่านได้