Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Land O’Lakes เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมแบบครบวงจรบน Google Cloud Platform

in-season_satelliteimagery_r7tool

Land O’Lakes, Inc. ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ WinField Data Silo โดยใช้เทคโนโลยี Google Cloud Platform เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลและช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ในการทำเกษตรกรรมนั้น เกษตรกรจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเมล็ดพันธุ์, การรดน้ำและการให้ปุ๋ย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สัญชาตญาณและการลองผิดลองถูกเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยี Data Silo จะนำ Big data เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำเกษตรกรรมนั่นเอง

Land-o-lakes-data-silo

Data Silo จะทำการเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลต่างๆกับเกษตรกร, ผู้รับซื้อและ Third-party อื่นๆได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลของการดำเนินงานในฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกษตรกรสามารถทำการอัพโหลดข้อมูลไปยัง Platform ได้อย่างง่ายดาย ภายในระบบจะมี Dashboard พร้อมทั้งรองรับการค้นหาข้อมูลต่างๆด้วย นอกจากนี้ ระบบยังสามารถช่วยเสนอแนวทางต่างๆและให้ข้อมูล Best Practice ว่าควรปลูกพืชชนิดใดในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งผลการทดสอบพบว่า Data Silo สามารถเพิ่มผลผลิตสูงถึง 650% ในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยกว่า 13% เมื่อเทียบกับการทำเกษตรกรรมเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

Land O’Lakes ร่วมมือกับ Google Cloud Platform และ Cloud Technology Partner สร้าง Data Silo ขึ้น โดยในเฟสแรกนั้น จะเป็นการใช้งาน Google App Engine และ Google Cloud SQL สร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบขึ้นมา และในท้ายที่สุดมีการย้าย Data Silo ขึ้นไปยัง Google Compute Engine ทั้งหมด โดยทำงานผ่าน Web-based PHP application ในส่วน Database จะใช้ PostgreSQL และใช้ PostGIS Libraries สำหรับระบบประมวลผลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ

โดยจุดเด่นของการใช้งานบนระบบ Cloud นั้น คือการนำ Google Maps API เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบด้วย ช่วยให้ Data Silo สามารถทำการแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้กับเกษตรกรได้ โดยเกษตรกรสามารถดูข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงชนิดของพืชในพื้นที่, แสดงข้อมูลช่วงการเติบโตและผลผลิต และในอนาคตจะมีการนำ Google Pub/Sub, Google BigQuery และ Google Cloud Bigtable เข้ามาช่วยในการทำ Analytics เพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ WinField Data Silo สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิดีโอด้านล่าง

ที่มา : https://cloudplatform.googleblog.com/2016/05/feeding-10-billion-people-with-cloud-computing-Land-O-Lakes-Inc-moves-to-Google-Cloud-Platform.htmlAbout เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

CU Webinar: ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ขานรับการเติบโตของข้อมูล และการจัดการ Storage แบบง่ายๆ ด้วย IBM FlashSystem" เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของ Flash Storage และเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนำไปใช้เพื่อรองรับงานทางด้าน AI, Analytics, SAP HANA และ Red Hat OpenShift ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้