Tag Archives: postgis

Land O’Lakes เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมแบบครบวงจรบน Google Cloud Platform

Land O’Lakes, Inc. ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ WinField Data Silo โดยใช้เทคโนโลยี Google Cloud Platform เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลและช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Read More »