CDIC 2023

VMware ออกเอกสาร Reviewer’s Guide แนะนำการใช้งาน On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1

VMware ออกเอกสาร Reviewer’s Guide แนะนำการใช้งาน On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1 ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาการติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายๆ

VMware Identity Manager (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Workspace Portal) นั้นช่วยให้สามารถสร้างระบบ Single Sign-on (SSO) เพื่อเข้าใช้งาน Self-service Application Catalog และ Virtual Desktops ขององค์กรได้จากศูนย์กลาง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมสิทธิการเข้าถึงและความปลอดภัยต่างๆได้จากจุดเดียว โดยเอกสาร Reviewer’s Guide นั้นจะเน้นอธิบายถึงความสามารถของระบบ, Architecture ในการติดตั้ง ไปจนถึงขึ้นตอนในการ Configuration ต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจการทำงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงมือติดตั้งจริง

สำหรับเอกสาร Reviewer’s Guide for On-Premises VMware Identity Manager 2.9.1 ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

  • การ Installation และ Configuration
  • ความสามารถขึ้นพื้นฐานของ VMware Identity Manager
  • การเชื่อมต่อกับ Horizon View
  • การเชื่อมต่อกับ ThinApp Infrastructure
  • การเชื่อมต่อกับ Citrix XenApp และ XenDesktop Published Applications

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-identity-manager-on-premises-reviewers-guide.pdf

ที่มา : https://blogs.vmware.com/euc/2017/08/vmware-identity-manager-reviewers-guide-on-premises-update.html


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

ตอบโจทย์ “การควบคุมการเข้ารหัส” จากประกาศของ ก.ล.ต. ด้วยโซลูชันจาก Thales

เมื่อไม่นานมานี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งพูดถึงแนวทางของธุรกิจภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. ว่าต้องมีวิธีการกำกับดูแลระบบไอทีและจัดหาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แต่ที่น่าสนใจคือหมวดหนึ่งภายใต้ประกาศคือหัวข้อ “การควบคุมการเข้ารหัส” มาถึงตรงนี้คำถามสำคัญคือ แล้วธุรกิจใดที่ถูกควบคุมภายใต้ประกาศของกลต. และท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะการควบคุมการเข้ารหัส ต้องมีอุปกรณ์หรือโซลูชันใดที่ถูกนำเข้ามา …

พบช่องโหว่ใหม่ ‘Looney Tunables’ กระทบระบบปฏิบัติการ Linux หลายตัว

พบช่องโหว่ใหม่ ‘Looney Tunables’ กระทบระบบปฏิบัติการ Linux หลายตัว เช่น Fedora, Ubuntu และ Debian