Citrix เปิดตัว Hypervisor Security Layer บน Citrix XenServer

เมื่อ Hypervisor กลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของทุกองค์กร Citrix จึงตัดสินใจเสริมความปลอดภัยให้กับ XenServer ด้วยการสร้าง Security Layer ขึ้นมาอีกชั้น

Credit: Citrix

 

Citrix ได้จับมือกับ Bitdefender เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยใหม่โดยเฉพาะสำหรับ Citrix XenServer ให้สามารถให้บริการ Hypervisor ได้อย่างปลอดภัย โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง Citrix XenServer Direct Inspect API และ Bitdefender Hypervisor Introspection (HVI) เพื่อใช้ตรวจจับภัยคุกคามที่อยู่บน Virtual Machine (VM) โดยเฉพาะ

Security Layer นี้จะทำงานโดยการทำการ Scan หน่วยความจำของ VM แบบ Real-time และทำการ Monitor ระบบอยู่ตลอด เพื่อคอยตรวจหา Malware ที่อาจซุกซ่อนอยู่ในแต่ละ VM โดยเฉพาะ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ทั้ง XenServer, XenApp และ XenDesktop ของ Citrix นั้นมีความปลอดภัยสูงขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบทางด้านประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานระบบดังกล่าว และไม่ทำให้ VM Instance มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีภาระเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

 

ที่มา: https://www.citrix.com/blogs/2017/02/09/announcing-the-first-ever-hypervisor-security-layer-only-available-with-xenserver/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …