มองเห็น เข้าใจ และวางแผนค่าใช้จ่าย Multi-cloud ขององค์กรได้ผ่าน VMware Aria Hub

VMware Aria เป็นโซลูชันใหม่ที่ออกมาช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาการทำงานด้าน Multi-cloud ให้แก่องค์กร ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา VMware เห็นแนวโน้มจากพฤติกรรมของลูกค้าจำนวนมากที่มีการใช้คลาวด์จากหลายแห่งเนื่องจากแต่ละค่ายมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้เอง VMware จึงมุ่งหน้าออกผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งในปี 2021 มีการพูดถึง Cross-Cloud Service และล่าสุดนี้คือ VMware Aria ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาในระดับปฏิบัติการแล้ว ยังตอบโจทย์การทำงานของ FinOps ด้วย

ในบทความนี้ท่านจะได้รู้จักกับโซลูชัน VMware Aria เบื้องต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามได้เต็มๆที่งาน VMware Aria Connect in Bangkok 2023 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.vmware.com/learn/1887005_REG.html

รู้จักกับแนวคิดของ VMware Aria

Multi-cloud เป็นแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้บริการที่โดดเด่นของผู้ให้บริการแต่ละค่ายมาใช้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่องค์กรไม่ยึดติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งอีกด้วย แต่ความคาดหวังเหล่านี้กลับสวนทางกับภาพความเป็นจริง เพราะท้ายที่สุดแล้วองค์กรกลับเผชิญกับความท้าทายใหม่ขึ้น ประการแรกคือ Infrastructure ที่แสนซับซ้อน ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก

เมื่อจัดการได้ยากมองไม่เห็นภาพรวม จึงนำไปสู่ความท้าทาย ประการที่สองคือการควบคุมประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และ Compliance โดยผู้ดูแลระบบต้องใช้เครื่องมือบริหารจัดการหลายตัวเข้ามาทำงานร่วมกัน ประการสุดท้าย ฝ่ายบริหารขององค์กรย่อมถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมงานด้านไอทีต้องตอบให้ได้ แต่ด้วยความซับซ้อนแล้วคำถามเหล่านี้ดูเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

ด้วยเหตุนี้เอง VMware Aria จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกองค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ หรือเป็นโซลูชันใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ Multi-cloud ได้ด้วยเครื่องมือเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 เรื่องคือ Cost, Operation และ Automation

องค์ประกอบของ VMware Aria

VMware Aria เป็นเพียงชื่อเรียกในผลิตภัณฑ์ภาพรวม ซึ่งหากเจาะลึกลงไปแล้วหัวใจสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ VMware Aria Hub ซึ่งก็คือหน้าจอสำหรับการบริการจัดการกิจกรรมต่างๆใน Multi-cloud ขององค์กร โดยมีการแสดงข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละคลาวด์ ประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบ ความมั่นคงปลอดภัยและ Compliance ภายในองค์กร 

Credit : VMware

อย่างไรก็ดีจุดเปลี่ยนเกมที่ทำให้ VMware Aria มีความโดดเด่นมากที่สุดก็คือ Graphs Datastore ที่เรียกว่า Aria Graphs โดยจากรูปด้านล่างท่านจะเห็นได้ว่า โซลูชันสามารถแสดงความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชัน เครือข่าย โฮสต์ VM และองค์ประกอบที่เกิดขึ้นภายในการดูแลขององค์กรได้ ไม่เพียงเท่านั้นระบบยังมีการแสดงปัจจัยด้านประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย และสถานะด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Object นั้นๆได้อีกด้วย ทั้งนี้แน่นอนว่าในการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ความละเอียดมากย่อมนำไปสู่คำถามเรื่องขีดจำกัด ซึ่ง VMware Aria Graphs สามารถขยายตัวรองรับ Object ได้ถึงหลายร้อยล้านตัว

แต่ในโลกของ DevOps ที่ต้องการความรวดเร็ว มักต้องการการเชื่อมต่อที่คล่องตัว ซึ่ง VMware Aria ได้เตรียม GraphQL API ที่พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลให้กับทีมนักพัฒนาหรือ Operation ที่ต้องการได้

Aria Graphs, Credit : VMware

จะเห็นได้ว่า Aria Hub เป็นการบูรณาการทางข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลร่วมกัน เมื่อมีข้อมูลอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว จึงสามารถต่อยอดเติมเต็มการทำงานขององค์กรดังนี้

  • VMware Aria Guardrails – การบังคับใช้ Policy ในด้านต่างๆทั้งเรื่อง ค่าใช้จ่าย เครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขผ่านมุมมองของโค้ดได้
  • VMware Aria Migration – เป็นการบริหารจัดการจัดการเกี่ยวกับการทำ Migration ด้วยความร่วมมือกับ VMware HCX
Aria Migration, Credit : VMware
  • VMware Aria Business Insight – วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจผ่านความช่วยเหลือของ AI/ML

‘รายจ่าย’ ปัญหาใหญ่ของทุกองค์กร

ค่าใช้จ่ายของคลาวด์ทำให้องค์กรเริ่มหันกลับมามองตัวเองว่าการใช้จ่ายที่เป็นอยู่นั้นคุ้มค่าหรือไม่ ด้วยหน้าที่นี้เองจึงนำไปสู่คำศัพท์ที่เรียกว่า ‘FinOps’ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่จากการร่วมมือกันของทีมไอที นักพัฒนา และบัญชี โดยบ่อยครั้งที่ FinOps มักถูกตั้งขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการใช้งานสูง ส่วนหนึ่งก็คือการไม่ได้สื่อสารกันทำให้ต่างฝ่ายต่างซื้อส่วนของตัวเอง อีกทั้งการซื้อคลาวด์มักเริ่มได้จากจำนวนน้อยๆ กลายเป็นว่าผู้อนุมัติอาจไม่ได้มองเห็นภาพมากนัก เทียบกับฮาร์ดแวร์ที่ผู้ดูแลโปรเจ็คอาจเป็นผู้จัดการที่มีประสบการณ์สูง

สิ่งที่จะเข้ามาช่วยองค์กรได้ก็คือเครื่องมือบริหารจัดการที่สามารถช่วยย้าย Workload จากได้อย่างคล่องตัว ซึ่งในเชิงเทคนิค VMware Aria สามารถครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ได้ดีอยู่แล้ว แต่ความท้าทายที่น่าสนใจก็คือเครื่องมือจะช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างละเอียดต่างหากที่เป็นคำถามสำคัญ เพราะการวิเคราะห์งบประมาณอย่างรัดกุมเท่านั้นถึงจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการค่าใช้จ่ายและวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อได้อย่างถูกต้อง ในทางกลับกันจะต้องรักษาทรัพยากรให้นักพัฒนาสามารถทำงานต่อไปได้อย่างเพียงพอเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองหนึ่งในแกนหลักสำคัญของ VMware Aria จึงยังพูดถึงเรื่อง Cost โดยภายใต้โซลูชัน Aria จะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า CloudHealth ซึ่งช่วยตอบโจทย์นโยบายด้าน FinOps ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

VMware CloudHealth, Credit : VMware

ท่านใดสนใจเรื่องราวการบริหารจัดการต้นทุนขององค์กรแบบเต็มๆ สามารถเข้าร่วมสัมมนาในงาน ‘VMware Aria Connect in Bangkok’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 โดยลงทะเบียนได้ที่นี่ 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป