[Video Webinar] Why Data Breaches Should Concern You When It Comes to PDPA

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยาย CSL | AIS Webinar เรื่อง “Why Data Breaches Should Concern You When It Comes to PDPA” พร้อมเรียนรู้สาเหตุการเกิด Data Breach และวิธีปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเริ่มบังคับใช้กลางปีหน้า ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่ครับ

ผู้บรรยาย:

  • คุณธีรวัฒน์ รุ่งรัตนพงษ์พร ICT Solution Design จาก CSL
  • คุณวีร์ หิรัญพานิช Channel Systems Engineer จาก Fortinet Thailand
  • คุณชาญฤทธิ์ จันทนะประสาทพร Business Network Marketing จาก AIS

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กำลังจะถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทุกองค์กรจำเป็นต้องจัดเตรียมกลไกและมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบ ICT ให้พร้อมปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของลูกค้าและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเข้าถึง การติดตามการใช้ การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขข้อมูล

อย่างไรก็ตาม การวางมาตรการควบคุมที่ไม่รัดกุมเพียงพออาจนำไปสู่เหตุการณ์ถูกเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลหรือ Data Breach ได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงสำหรับองค์กร ทั้งด้านการเงิน ชื่อเสียง กฎหมาย และความไว้วางใจจากลูกค้า

เข้าร่วม Webinar นี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Breach แบบเจาะลึก และวิธีปกป้องข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยโซลูชันที่ผสานการทำงานแบบบูรณาการจาก CSL, AIS และ Fortinet


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ