[Video Webinar] พลิกโฉมอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี IIoT และ AR

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยาย Webinar เรื่อง “พลิกโฉมอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี IIoT และ AR” พร้อมแนะนำการวางแนวทางสู่การเป็น Industry 4.0 โดย ACA Pacific (Thailand) ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่ครับ

นวัตกรรมอย่าง Internet of Things (IoT) และ Augmented Reality (AR) เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ

เข้าร่วม ACA Webinar นี้เพื่อเรียนรู้ความท้าทายของการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) และ AR เข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่การเป็น Industry 4.0

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
* ความท้าทายของอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจทัล
* ทำไมต้องพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้วย IIoT และ AR
* เริ่มต้นการผลิกโฉมผลิตภัณฑ์ด้วย IIoT และ AR ได้อย่างไร
* ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างของการลงทุน
* สิ่งที่ธุรกิจจะได้รับหลังจากพลิกโฉมผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรม เปิดทางสู่การเป็น Industry 4.0
* แชร์กรณีศึกษาการนำ IIoT และ AR เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program)

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช. | NCSA) ร่วมกับ Trend Micro จัดอบรม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์” หลักสูตรเสริมสร้างการรับรู้ที่แข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Build a Strong Security Awareness Program) ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ฟรี

Qlik x MSC Webinar : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” [28 ต.ค. 2564]

ขอเรียนเชิญร่วมงาน  Qlik x MSC Webinar Online : ยกระดับการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “ธุรกิจประกัน” ในพฤหัสวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. …