[Guest Post]ยูไนเต็ด เทคโนโลยี จับมือ กฎบัตรแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงพัฒนาโครงสร้าง“สมาร์ทซิตี้ ชาร์เตอร์ด” ดึงหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบของประเทศไทย

บริษัทยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ (UTE) กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมกับ กฎบัตรแห่งชาติ หรือ (National Charter) ซึ่งก่อตั้งโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินหน้าผนึกกำลังจัดประชุมลงนามข้อตกลงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านกายภาพดิจิทัลและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการย่านอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการพัฒนากฎบัตรเมืองอัจฉริยะ เพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเมืองและการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่วางไว้

ภายในงานยังมีการบรรยายสรุปโดย นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ในหัวข้อ กรอบแนวคิดการพัฒนาย่านอัจฉริยะในพื้นที่เป้าหมาย และการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายกฎบัตรเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ ปักหมุดย่านอัจฉริยะนำไทยสู่ความเป็นเมืองนานาชาติ โดยมีนายพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (UTE)

ร่วมเป็นหนึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.30 ห้องวิภาวดีบอลลูมบี-ซี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว


About Maylada

Check Also

Blendata Coding Star 2022 มาร่วมค้นหา High Performance Data Engineer ตัวจริง เวทีที่คนสาย Data ห้ามพลาด! [20ส.ค.-10ก.ย.นี้]

Blendata ร่วมกับ TGGS จัดกิจกรรม Blendata Coding Star 2022: High Performance Data Engineer เวทีที่คนสาย Data ห้ามพลาด! …

Sophos Webinar: Getting Started With Threat Hunting

Sophos ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา Sophos Webinar เรื่อง "Getting Started With Threat Hunting" พร้อมแนะนำเครื่องมือ กรอบการทำงาน และแนวทางการค้นหาและไล่ล่าภัยคุกคามที่แฝงอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กร ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar