Breaking News

เรียนมัธยมแบบ Open Source! โรงเรียนในอเมริกาจับมือกันสร้างหลักสูตรที่ใช้เอกสารแบบ Open Source

เพื่อช่วยเหลือเหล่านักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ กลุ่มของวิทยาลัยท้องถิ่นในรัฐ Virginia และ Maryland ได้จับมือกันสร้างหลักสูตรที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบ Open Source แทนหนังสือ Textbook เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนได้ราวๆ ปีละ 1,300 เหรียญ หรือราวๆ 45,500 บาทเลยทีเดียว

Credit: ShuttetStock.com
Credit: ShuttetStock.com

โครงการนี้ได้รับทุนการสนับสนุนไปถึง 9.8 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 343 ล้านบาท เพื่อช่วยสร้างหลักสูตรและผลักดันให้หลักสูตรเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้ใน 38 วิทยาลัยทั่ว 13 รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันนี้กว่า 50% ของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ก็ได้เริ่มใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบ Open Source นี้ในบางชั้นเรียนแล้ว ในขณะที่มีอีก 20% ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบ Open Source นี้กับนักเรียนทั้งหมด

เอกสารประกอบการเรียนแบบ Open Source นี้ได้ครอบคลุมการศึกษาในหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ, การศึกษาทั่วไป, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สังคม และมีเป้าหมายที่จะขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้ได้ถึง 76,000 คนในอนาคต รวมถึงจะเปลี่ยนเอกสารเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของ Digital Library เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วย

อีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือการที่หนังสือเรียนมีราคาสูงถึงถึง 82% ในทศวรรษที่ผ่านมามนั่นเอง

ที่มา: https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2016/06/15/college-courses-without-textbooks-these-schools-are-giving-it-a-shot/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle Webinar: ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure (Gen 2)

Oracle ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าฟังบรรยาย Oracle Webinar เรื่อง “ลดการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างสูญเปล่าด้วย Oracle Cloud Infrastructure” พร้อมแนะนำการทำ Application Modernization เพื่อพลิกโฉมธุรกิจในยุค New Normal ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

[Guest Post] ซัมซุง ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้กับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “เปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาวิธีไทเทรชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์อ่านค่าสีอาร์จีบีและคำนวนผลการวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ” มั่นใจเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น