CDIC 2023

TT Fuji Tool Support กับการใช้ VMware Workspace ONE ตอบโจทย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโรงงานมาตรฐานญี่ปุ่น

เมื่อรูปแบบการทำงานของธุรกิจต่างๆ เริ่มเปลี่ยนไปสู่ภาพของ Hybrid Work ที่ผู้บริหารและพนักงานต้องทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์หลักในการทำงานนั้นก็เปลี่ยนจากอุปกรณ์ PC ไปสู่การใช้งาน Smartphone และ Tablet มากขึ้นไปด้วย

TT Fuji Tool Support เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางดังกล่าว และก้าวข้ามความท้าทายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับการทำงานแบบ Hybrid Work ได้สำเร็จ ด้วยการใช้ VMware Workspace ONE ที่สามารถบริหารจัดการได้ผ่าน Cloud โดยบริการของ Fusion Advantec

ในครั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณอดิศร ดุลยสิทธิ์ รองผู้จัดการฝ่าย IT แห่ง TT Fuji Tool Support ที่มาแบ่งปันถึงวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยกับเรื่องราวของธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นที่มีระเบียบวิธีในการทำงานที่เข้มงวดเป็นพิเศษนี้

TT Fuji Tool Support: จากการขาย Cutting Tool สู่การตอบโจทย์ลูกค้าโรงงานเพิ่มด้วยบริการด้านระบบ Software จัดการโรงงานและการวางระบบ IT

ธุรกิจของ TT Fuji Tool Support นั้นถือว่าค่อนข้างโดดเด่น ด้วยการเติบโตจากการเป็นผู้ผลิต Cutting Tool ที่ตอบโจทย์สำหรับการผลิตเฉพาะทางให้กับโรงงานต่างๆ มาสู่การเป็น Factory Support ที่ช่วยเติมเต็มความต้องการอีกหลายประการให้กับโรงงาน ทั้งการจัดหาสินค้าต่างๆ, การควบคุมคุณภาพ, การควบคุมสินค้าคงคลัง, การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและการทำ Process Management ด้วย Kanban, Kaizen, 5R ไปจนถึงการให้บริการด้าน IT, ระบบ ERP และระบบ Stock Management สำหรับโรงงานญี่ปุ่น

ความสำเร็จของ TT Fuji Tool Support นี้เกิดขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานภายในบริษัทเอง ที่ได้นำศาสตร์ต่างๆ และเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมปรับปรุงการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเข้มข้นตามแบบฉบับของญี่ปุ่น ทำให้ TT Fuji Tool Support สามารถนำความรู้ในส่วนนี้มาพัฒนาต่อยอดเป็นบริการ เพื่อช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้กับโรงงานอื่นๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาในประเด็นต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ดี ในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นฐานลูกค้าใหญ่ของ TT Fuji Tool Support ก็ทำให้ TT Fuji Tool Support ได้รับผลกระทบไปด้วยจากการที่ลูกค้าซึ่งขายของได้น้อยลง ก็เลยลดกำลังการผลิตลง และสั่งของน้อยลง ทำให้ TT Fuji Tool Support ต้องปรับตัววางบทบาทเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ และทำธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างเช่นการจัดหาสินค้าต่างๆ เข้ามาขาย

สำหรับปี 2021 นี้ เมื่อผู้บริโภคเริ่มกลับมามีกำลังซื้อกันมากขึ้น ก็ทำให้สินค้าประเภทยานยนต์และหมวดอื่นๆ ค่อยๆ กลับมามีสภาพดีขึ้น และทำให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เริ่มคลายความกังวลลงไปได้บ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการต่างๆ จาก TT Fuji Tool Support สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttfts.co.th/web/index.php?navi=product&&child=tooling

เมื่อ Smartphone กลายเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องความลับทางธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไป

เนื่องจากธุรกิจหลักของ TT Fuji Tool Support นั้นคือเป็นงานเชิงวิศวกรรมและเครื่องจักรที่มีความละเอียดอ่อนและความลับทางการค้ามากมาย ทำให้ประเด็นด้านการปกป้องข้อมูลธุรกิจและ Intellectual Property นี้มีความสำคัญมาก งานหลายส่วนในโรงงานจึงไม่มีการเปิดให้ถูกเข้าถึงหรือทำงานจากภายนอกได้ ต้องทำงานที่โรงงานเป็นหลัก

แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจและการทำงานมีความคล่องตัว การนำ Smartphone มาใช้ในการทำงานก็กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยความที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำการถ่ายรูป บันทึกวิดีโอ หรืออัดเสียงได้ และสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ออกสู่ภายนอกได้ง่ายจนเกินไป ก็ทำให้นโยบายด้าน Data Security ต้องมีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก

โจทย์นี้เองทำให้ TT Fuji Tool Support ต้องมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการทำงานด้วย Smartphone และการรักษาความลับทางการค้ามาใช้งานอย่างเร่งด่วนในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยในจุดเริ่มต้นนี้ทางบริษัทก็อนุญาตให้มีการใช้งาน iPhone ของ Apple เท่านั้น

ใช้ VMware Workspace ONE ตอบโจทย์การควบคุมอุปกรณ์ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่าน Cloud

คุณอดิศรเล่าว่าเดิมทีนั้น TT Fuji Tool Support ก็ได้มีการเชิญเจ้าของเทคโนโลยีด้าน Mobile Device Management, Enterprise Mobility Management และ Remote Workspace หลายรายมานำเสนอเทคโนโลยี แต่ท้ายที่สุดทางบริษัทก็ตัดสินใจเลือกใช้ VMware Workspace ONE Standard – Shared Cloud

Credit: VMware

สาเหตุหลักที่ TT Fuji Tool Support เลือกใช้โซลูชันนี้ก็เป็นเพราะความสามารถที่หลากหลายที่สุด และการใช้งานผ่าน Cloud ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปได้อย่าง่ายดาย สามารถ Onboard อุปกรณ์และพนักงานคนใหม่ได้จากทางไกล รวมถึงยังสั่ง Deploy Policy ได้ง่าย และจัดการอุปกรณ์ได้ผ่านระบบของ Apple เองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ด้วย

แต่แน่นอนว่าแรกเริ่มที่มีการใช้งาน ทาง TT Fuji Tool Support ก็ได้รับแรงต้านจากผู้ใช้งานบ้างเป็นบางส่วน แต่เมื่อทำความเข้าใจกับพนักงานถึงประเด็นด้านความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลและการทำ Compliance ให้ได้ตามมาตรฐานนั้น พนักงานก็เข้าใจและปฏิบัติตามโดยดี แต่ทางบริษัทเองก็ต้องพยายามวางนโยบายให้เอื้อต่อการทำงานได้อย่างสะดวกด้วย เช่น การระงับไม่ให้ใช้ Social Media เฉพาะในช่วงเวลางาน โดยยังเปิดให้สื่อสารผ่าน LINE, Email, Google Meet, Microsoft Teams ได้เพื่อให้ทำงานได้ง่าย ส่วนนอกเวลางานนั้นก็สามารถใช้อุปกรณ์ได้อิสระมากขึ้น

คุณอดิศรระบุว่า VMware Workspace ONE นี้ช่วยให้ฝ่าย IT สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานลงไปได้เยอะมาก เพราะการควบคุมนโยบายทั้งหมดเป็นไปได้แบบอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเขามาจัดการระบบด้วยตนเองบ่อยๆ ในขณะที่เมื่อเกิดกรณีที่อุปกรณ์สูญหายไป ทางบริษัทก็สามารถช่วยตามหา หรือจัดการลบข้อมูลจากระยะไกลได้เลย อีกทั้งการติดตั้ง Mobile Application ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเองในเครื่องของพนักงานนั้นก็สามารถทำได้จากศูนย์กลาง

ความสะดวกและง่ายดายนี้เอง ทำให้โซลูชันดังกล่าวนี้ถูกใช้งานกับพนักงานในทุกๆ แผนกแล้วในทุกวันนี้

วางใจให้ Fusion Advantech สนับสนุน ให้คำปรึกษาได้ครบวงจร

การเลือกใช้บริการแบบ Cloud ต้องอาศัยผู้ช่วยที่ดี และ Fusion Advantec ก็สามารถตอบโจทย์นี้ให้ TT Fuji Tool Support ได้เป็นอย่างดี โดยทาง TT Fuji Tool Support เพิ่งเคยทำงานร่วมกับ Fusion Advantec ในงานนี้เป็นงานแรก แต่ทาง Fusion Advantec ก็ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ VMware Workspace ONE ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ด้วยความที่ VMware Workspace ONE Standard – Shared Cloud นี้เป็นบริการในรูปแบบ Cloud ทาง Fusion Advantec จึงได้เสริมบริการช่วยดูแลรักษาแก้ไขปัญหาให้แบบ 8×5 ในเวลาทำงาน เพื่อเป็นอีกกำลังหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานให้กับ TT Fuji Tool Support ได้

การใช้บริการในรูปแบบ Cloud นี้ทำให้ TT Fuji Tool Support มีความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งการเพิ่มหรือลดจำนวนอุปกรณ์ในอนาคต ในขณะที่การไม่ต้องติดตั้ง Server และดูแลรักษาระบบเหล่านี้ด้วยตนเองก็สามารถช่วยลดภาระของฝ่าย IT ลงไปได้เป็นอย่างดี และการใช้ Cloud ก็ยังตอบโจทย์การทำงานแบบ Hybrid Work ได้ดีอีกด้วย

แนะอนาคตอุตสาหกรรมต้องมุ่งสู่ IoT และข้อมูล Security จะต้องได้รับความสำคัญ ผู้ดูแลระบบ IT จะหยุดนิ่งไม่ได้

คุณอดิศรได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตว่าในอนาคตธุรกิจกลุ่มนี้จะต้องปรับตัวไปสู่ภาพของ Smart Factory หรือ Smart IoT กันมากขึ้น เพราะโรงงานนั้นต่างต้องเร่งแข่งขันกันลดงาน Manual เปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบ Automation และต้องการดึงข้อมูลจากสายการผลิตหรือเครื่องจักรมาใช้วิเคราะห์ให้เร็วที่สุด ช่วยให้เกิดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปิดการขายให้เร็วเหนือยิ่งกว่าคู่แข่งให้ได้มากที่สุด

แน่นอนว่าเทคโนโลยีทางด้าน IoT จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในฐานะของอุปกรณ์ Sensor ที่จะช่วยดึงข้อมูลต่างๆ จากเครื่องจักรมาป้อนสู่ระบบ ERP หรือ MES เพื่อให้การทำ Business Report หรือการนำเสนอ Insight ต่างๆ เป็นไปได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยเหล่านี้เองได้ยิ่งผลักดันให้ IT Security ต้องเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจโรงงานมากขึ้น จากเดิมที่ภัยคุกคามต่างๆ เคยกระทบเพียงแค่อุปกรณ์ IT แต่ทุกวันนี้ภัยคุกคามอาจกระทบถึงเครื่องจักรมูลค่าหลายสิบล้านหรือสายการผลิตที่มีมูลค่าสูงมาก ดังนั้นการจัดการในประเด็นนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ได้ทำให้คุณอดิศรฝากข้อคิดถึงคนทำงานสาย IT ทั่วประเทศไทยว่าทุกวันนี้การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอด จะหยุดนิ่งหรือชะล่าใจไม่ได้ ในอดีตเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปี แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนทุกวัน การพลาดหรือดำเนินการได้ช้าจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถตามคู่แข่งได้ทัน ดังนั้นการอัปเดตความรู้ใหม่ๆ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่คน IT ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันให้ได้

สนใจโซลูชัน VMware Workspace ONE ติดต่อทีมงาน Fusion Advantec ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน VMware Workspace ONE หรือโซลูชันอื่นๆ จาก VMware สามารถติดต่อทีมงาน Fusion Advantec ได้ทันทีที่ทีมงานฝ่ายขาย 099-147-0202 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.fusion.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า