CDIC 2023

5 ข้อความระวังด้าน Security จากการใช้ MarTech SaaS

เครื่องมือการตลาดประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันมักให้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เช่น Salesforce, Hubspot, Outreach, Asana, Monday และ Box ผ่านการร่วมมือกันของทีมการตลาด เอเจนซี่ ฟรีแลนซ์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้แต่ละแคมเปญประสบผลสำเร็จ บทความนี้จะกล่าวถึงข้อควรระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย 5 ประการในการใช้ MarTech SaaS พร้อมคำแนะนำ ดังนี้

Image by Freepik

1. ผู้ใช้ภายนอก

ฝ่ายการตลาดมักให้สิทธิ์ Admin หรือสิทธิ์ระดับสูงแก่เอเจนซี่และพาร์ทเนอร์ที่ทำงานฟรีแลนซ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานที่สำคัญต่างๆ ได้ การจัดการผู้ใช้ภายนอกเหล่านี้จึงเป็นงานที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างสูง ฝ่ายการตลาดต้องติดตามการใช้งานอย่างใกล้ชิดและลดระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ ควรระวังช่วงรอยต่อระหว่างที่มีทีมงานของเอเจนซี่ลาออก แต่เอเจนซี่ยังไม่ทันแจ้งเรื่องแก่ลูกค้า (เจ้าของธุรกิจ) ระหว่างนั้นบุคคลที่ลาออกอาจแอบเข้าถึงข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางอย่างได้

2. การแชร์ลิงก์สู่สาธารณะ

การทำงานกับเอเจนซี่มักต้องมีการแชร์ไฟล์ โฟลเดอร์ และผังการจัดการแคมเปญ จากหลายๆ ทีม การแชร์ลิงก์สาธารณะลิงก์เดียวร่วมกันกับทุกคนเป็นทางเลือกที่หลายองค์กรนิยมทำ เนื่องจากง่ายและไม่ต้องเสียเวลาจัดการสิทธิ์เมื่อมีผู้ที่เกี่ยวข้องรายใหม่ๆ เข้ามาร่วมในแคมเปญ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้แก่เอเจนซี่หรือทีมงานเก่าที่ดูแลแคมเปญก่อนหน้า และไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคมเปญปัจจุบันได้ รวมถึงการเผลอหรือตั้งใจแชร์ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. การเชื่อมต่อกับบัตรเครดิต

งบการตลาดของหลายๆ องค์กรในปัจจุบันมักไม่ใช่จำนวนน้อยๆ และข้อมูลการใช้จ่ายเหล่านี้ก็ถือเป็นความลับสำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องธรรมดาที่องค์กรจะให้สิทธิ์เอเจนซี่ภายนอกในการบริหารจัดการงบดังกล่าว แต่ความเสี่ยงต้องระวัง คือ เอเจนซี่เหล่านั้นอาจแอบเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ หรือทำแคมเปญที่ไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ การนำกลไก Identity Threat Detection & Response (ITDR) มาใช้จะช่วยองค์กรควบคุมการเข้าถึงให้แน่นหนา และตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเอเจนซี่ภายนอกได้

4. ข้อมูลความลับ

ข้อมูลลูกค้าและว่าที่ลูกค้าเป็นข้อมูลสำคัญอันดับต้นๆ ของฝ่ายการตลาด ข้อมูลเหล่านี้มักถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ในฐานข้อมูล SaaS อย่างระบบ Customer Relationship Management (CRM), Marketing Automation Hubs และ Sales Development Representative (SDR) การปกป้องข้อมูลจึงเป็นประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ และจำเป็นต้องอาศัยระบบ Access Control, Multi-factor Authentication (MFA) รวมถึงเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมของพนักงานภายในที่ทันสมัย

5. การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น

ฝ่ายการตลาดในหลายๆ องค์กรนิยมนำแอปพลิเคชันอื่นมาเชื่อมต่อกับ MarTech SaaS เพื่อจัดการงานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น Calendar Apps, Video Conference Plugin, Project Management Tooks หรือ Ad Optimization Apps ต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้มีการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไป บางครั้งก็จำเป็นต้องให้สิทธิ์ระดับสูง องค์กรจำเป็นต้องติดตามและประเมินความเสี่ยงจากการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วย

ที่มา: https://thehackernews.com/2023/11/top-5-marketing-tech-saas-security.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

วางระบบ SOC ตรวจจับภัยคุกคาม เสริมมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในองค์กร ด้วย IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

Security Operations Center หรือ SOC นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจองค์กรในเวลานี้ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลด้าน Cybersecurity จากระบบ IT ที่มีความสำคัญในองค์กร มาทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และค้นหาภัยคุกคามที่อาจแฝงเร้นมาในวิธีการที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วไปจะตรวจจับได้ อย่างไรก็ดี …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี