Black Hat Asia 2023

5 อันดับ Emerging Technologies ที่จะมาเปลี่ยนแปลงบริบทการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปี 2030

ภายในงาน Dell Technologies Forum 2019 คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Dell Technologies ได้ออกมาเปิดเผยถึง “อนาคตของการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน (Future of Connected Living)” ซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ที่สำรวจว่า Emerging Technologies จะเปลี่ยนแปลงบริบทหรือปฏิรูปรูปแบบของการดำรงชีวิตของเราในปี 2030 อย่างไร โดยสรุปเป็น 5 ข้อ ดังนี้

คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Dell Technologies

1. Networked Reality

Networked Reality หรือเครือข่ายของระบบเสมือนจริง กล่าวคือ ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) หรือโลกไซเบอร์ (Cyberspace) จะซ้อนทับกันกับโลกแห่งความเป็นจริงที่มนุษย์อาศัยอยู่ โดยมีสาเหตุมาจากการที่สภาพแวดล้อมดิจิทัลขยายออกไปเกินกว่าโทรทัศน์ สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์ในการแสดงผลอื่นๆ ทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามไปมาในแต่ละโลกได้อย่างอิสระและไร้รอยต่อ

2. Connected Mobility and Networked Matter

ยานยนต์จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย อาจกล่าวได้ว่าในอนาคตยานยนต์จะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่เคลื่อนที่ได้ และมีความชาญฉลาด มนุษย์สามารถวางใจให้ยานยนต์เหล่านี้พาไปส่งถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องกังวลว่าจะชนอะไร เพราะยานยนต์สามารถสื่อสารและทราบตำแหน่งของกันทั้งหมด รวมไปถึงสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าเมื่อไหร่จะต้องเข้าศูนย์เพื่อตรวจสภาพ

3. From Digital Cities to Sentient Cities

เมืองดิจิทัลในปัจจุบันจะพัฒนาสู่เมืองที่รับรู้ความรู้สึกได้ โดยอาศัย Smart Objects และอุปกรณ์ IoT รวมไปถึงมีระบบรายงานผลด้วยตนเอง ส่งผลให้เมืองรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือมลภาวะ ทั้งยังสามารถสื่อสารกันเพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้

4. Agents and Algorithms

มนุษย์จะได้รับการดูแลจาก “ระบบปฏิบัติการเพื่อการดำรงชีวิต (Operating System of Living)” ที่เป็นของตัวเอง ที่สามารถคาดเดาถึงความต้องการของเราและให้การสนับสนุนภาระกิจต่างๆ ในแต่ละวันได้แบบเชิงรุก อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีผู้ช่วนส่วนตัวในอนาคตที่จะทำให้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้น

5. Robot with Social Lives

หุ่นยนต์จะกลายมาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของมนุษย์ ช่วยเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถด้านต่างๆ ทั้งยังแบ่งปันความรู้ใหม่ที่ได้รับไปยัง Social Robot Network เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์

งานวิจัยนี้ Dell Technologies จัดทำขึ้นผ่านความร่วมมือกับ Institute for the Future (IFTF) และ Vanson Bourne โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจ 1,100 คนใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน

คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และ Pang Yee Beng, Senior Vice-president, Sales, South Asia ของ Dell Technologies

Pang Yee Beng, Senior Vice-president, Sales, South Asia ของ Dell Technologies ยังกล่าวเสริมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอนาคตว่า ข้อมูลจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าและมีค่ามากกว่าน้ำมันมาก เนื่องจากเราสามารถนำมาใช้สร้างมูลค่าหรือต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ และเมื่อเรามีข้อมูลเพียงพอ AI ก็จะสามารถแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่ กลายเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความซ้ำซ้อนแต่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งาน Audit จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2030 จะยังคงมีงานประเภทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาแทนที่สิ่งที่หุ่นยนต์จะกระทำแทนมนุษย์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Yee Beng ยังให้ความเห็นว่า นโยบายของรัฐบาล (Government Policies) จะเป็นทั้งตัวผลักดันและตัวยับยั้งการทำ Digital Transformation รัฐบาลจะต้องออกนโยบายที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เทคโนโลยีสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่ก็ต้องมีความเข้มงวดเพียงพอเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

“พันธกิจอันดับหนึ่งของ Dell Technologies คือ Technology Driving Human Progress หรือก็คือการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ นี่คือสิ่งที่เราทำเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้” — คุณนพดลกล่าวปิดท้าย


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

องค์กรของคุณควบคุมค่าใช้จ่ายคลาวด์แล้วหรือยัง เริ่มต้นวันนี้ด้วยเครื่องมือ FinOps จาก VMware Aria

รายจ่ายเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับทุกองค์กร และมักเป็นคำถามสำคัญในทุกการประชุมจากเหล่าผู้บริหารว่าวันนี้ทีมของคุณจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด เหมาะสมแล้วหรือไม่ คุ้มค่าหรือยัง อย่างไรก็ดีองค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมักยากที่จะตอบคำถามนี้ได้ โดยเฉพาะการใช้งาน Multi-cloud ที่มีความซับซ้อนสูง เพราะคลาวด์ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายขององค์กรให้ติดตามได้ยาก จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ของหน้าที่ที่เรียกว่า FinOpsในบทความนี้ท่านจะได้เรียนรู้กับหน้าที่ของ FinOps และแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แนวคิดนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับหากมีการจัดการต้นทุนของคลาวด์ที่ดี อนึ่ง …

T3 Technology ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย Enterprise T3 IDC

เปิดตัวด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Inspur Information ผู้นำด้านเซิร์ฟเวอร์ระดับโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านไอทีแพลตฟอร์มระดับชาติ