10 อันดับเทคนิคการแฮ็คเว็บประจำปี 2015 โดย WhiteHat Security

WhiteHat Security และกลุ่มนักวิจัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้ทำการโหวต 10 อันดับเทคนิคที่ใช้แฮ็คเว็บไซต์ในปี 2015 จากทั้งหมด 39 เทคนิค พบว่าอันดับหนึ่งคือ FREAK (Factoring Attack on RSA-Export Keys) ตามมาด้วย LogJam และ Web Timing Attacks Made Practical

Credit: Ignatov/ShutterStock
Credit: Ignatov/ShutterStock

10 อันดับเทคนิคการแฮ็คเว็บประจำปี 2015 ประกอบด้วย

  1. FREAK (Factoring Attack on RSA-Export Keys)
  2. LogJam
  3. Web Timing Attacks Made Practical
  4. Evading All* WAF XSS Filters
  5. Abusing CDN’s with SSRF Flash and DNS
  6. IllusoryTLS
  7. Exploiting XXE in File Parsing Functionality
  8. Abusing XLST for Practical Attacks
  9. Magic Hashes
  10. Hunting Asynchronous Vulnerabilities

“จาก 10 อันดับแรก สามารถบอกได้เลยว่า SSL/TLS ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญสำหรับพัฒนาเทคนิคการแฮ็คแบบใหม่ๆ ในช่วงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การแฮ็ค TLS ก็ปรากฏมาให้เห็นตามพาดหัวข่าวอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Heartbleed, POODLE หรือแม้แต่ 10 อันดับแรกของปี 2015 ก็มีถึง 3 รายการ (FREAK, LogJam, IllusoryTLS) สำหรับปี 2016 นี้ พบว่ามีการโจมตีรูปแบบใหม่มาอีก คือ DROWN Attack ที่ส่งผลกระทบเว็บ HTTPS ถึง 1 ใน 3” — Johnathan Kuskos ผู้จัดการศูนย์วิจัยภัยคุกคามของ WhiteHat Security ให้ความเห็น

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2016/04/25/top-10-web-hacking-techniques-2015/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: รู้จักกับโซลูชัน Edgecore Open Networking และ Enterprise Networking โดย Throughwave Thailand

ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Network Engineer, IT Admin และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้จักกับโซลูชัน Edgecore Open Networking และ Enterprise Networking โดย Throughwave Thailand" เพื่อรู้จักกับผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายทั้งสำหรับ Data Center และ Campus ใหม่อย่าง Edgecore Networks พร้อมเรียนรู้แนวคิดด้าน Open Networking ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญพบช่องโหว่บน Firmware ของชิป WiFi ยอดนิยมคาดกระทบอุปกรณ์หลายล้านชิ้น

Denis Selianin ผู้เชี่ยวชาญจาก Embedi ได้ค้นพบช่องโหว่บนบน ThreadX หรือ Real-time Operating System (RTOS) ยอดนิยมที่ถูกพัฒนาโดย Express Logic ซึ่งบริษัทอ้างว่าซอฟต์แวร์ได้ถูกนำไปใช้กับชิป …