Black Hat Asia 2023

[Video Webinar] อธิปไตยไซเบอร์กับ PDPA

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Thales Webinar เรื่อง “อธิปไตยไซเบอร์กับ PDPA” เพื่อต่อยอดการปกป้องข้อมูลตาม PDPA สู่การมีอธิปไตยไซเบอร์อย่างแท้จริงโดย Bangkok Systems & Software และ Thales Group ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

แต่ละปีข้อมูลถูกสร้างและจัดเก็บเป็นปริมาณมหาศาล คาดการณ์ว่าในปี 2024 ทั่วโลกจะมีการสร้าง คัดลอก และบริโภคข้อมูลมากถึง 149 Zettabytes เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลดังกล่าว รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล เข้าถึง และความเป็นเจ้าของของข้อมูล อย่างในไทยเองก็คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่กำลังจะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ข้อมูลถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร้ขอบเขต ส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งเรื่องความเป็นส่วนบุคคลและอธิปไตยไซเบอร์ ปัญหาที่พบมิใช่เฉพาะเรื่องสถานที่เชิงภูมิศาสตร์ที่ข้อมูลถูกจัดเก็บ แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และประเทศที่เขาอาศัยอยู่อีกด้วย

เข้าร่วม Webinar นี่เพื่อรู้จักกับโซลูชันที่ตอบโจทย์ PDPA และกรอบการทำงานเพื่อให้องค์กรมีอธิปไตยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • Introduction by Aditi Verma, Enterprise Security Product Manager, Bangkok Systems & Software
  • PDPA by Saravut Sudsawart, IT Security Solution – Sales Executive, Bangkok Systems & Software
  • Products/Solutions from Thales by Sarawut PAVASAJJANANT, Sales Engineer, Thales CPL
  • Demo CDSP/Database/CTE by Nuprapath Choksrisanguan, System Engineer, Bangkok Systems & Software
  • Closing by Kris Nawani, Co-Founder/Director & Prapaporn Jirateepakorn, Acting General Manager, Bangkok Systems & Software
  • Thank you & Survey

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Adobe Summit 2023: ขับเคลื่อนการเติบโตด้วย “ประสบการณ์” [Guest Post]

• อะโดบีเปิดตัวนวัตกรรมมากมายสำหรับ Adobe Experience Cloud โดยเน้นบริการใหม่ด้าน generative AI, personalization, การจัดการด้านคอนเทนต์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงโซลูชั่น Content Supply Chain …

IBM Business Automation โซลูชั่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจด้วยการผสมผสานระบบ BPM, ECM และ Case Manager [Guest Post]

บทความนี้จะแนะนำการใช้ IBM Business Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กร โดยเน้นไปที่ระบบ Business Process Management (BPM) Enterprise Content Management (ECM) และ …