[PR] ผบก. ปอท. เตือนชาวเน็ต “เช็คก่อนโพสต์/แชร์” เพราะมีโทษสูงและยอมความไม่ได้

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2559 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( ปอท. ) ณ สำนักงาน ปอท. เพื่อเยี่ยมคารวะและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เป็นจริงในสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ

พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( ปอท. ) กล่าวว่า “ทาง ปอท. เข้าใจในความกังวลของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ หรือโลกโซเชียล อันอาจเกิดความเสียหายให้ผู้อื่นนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (1) และมีการระบุโทษสำหรับผู้กระทำความผิดไว้ว่า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์นี้เป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ จึงขอเตือนชาวเน็ตอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ว่าเมื่อพบเจอข้อมูลที่อยากโพสต์หรือแชร์ควรตรวจสอบถึงที่มาของข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร โดยอาจหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนโพสต์หรือแชร์”

นายธวัชชัย อนันตาวะระ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และจากการตรวจสอบ เราพบข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถูกส่งต่อและเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางสมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเป็นกังวลเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกทั้งหมดล้วนผ่านการพิจารณารับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่าสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย หากบริโภคให้เหมาะสมและสมดุล โดยในเบื้องต้นนี้ สมาคมฯ ยังไม่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใด แต่จะมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน โดยใคร่ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโพสต์หรือแชร์ และหากมีข้อสงสัยใด ๆ ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อบริษัทสมาชิกได้โดยตรง ตามช่องทางการติดต่อบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่อสมาคมฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 5933 2330 หรืออีเมล์ info@tba-thai.or.th

ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นำโดยนายธวัชชัย อนันตาวะระ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อเยี่ยมคารวะและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ด้าน พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ แสดงความเข้าใจพร้อมเตือนชาวเน็ต คิดก่อนโพสต์หรือแชร์ทุกครั้ง เพราะการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จออนไลน์เป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษสูงและยอมความไม่ได้ หากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควรสอบถามกับผู้ผลิตโดยตรง
ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นำโดยนายธวัชชัย อนันตาวะระ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ โชคชัย (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อเยี่ยมคารวะและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ด้าน พล.ต.ต ศุภเศรษฐ์ แสดงความเข้าใจพร้อมเตือนชาวเน็ต คิดก่อนโพสต์หรือแชร์ทุกครั้ง เพราะการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จออนไลน์เป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษสูงและยอมความไม่ได้ หากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ควรสอบถามกับผู้ผลิตโดยตรง

 

เกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยวัตถุประสงค์มุ่งมั่นในการสร้างกลไกทางธุรกิจอันส่งผลกระทบต่อการะบวนการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นกลไลในในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอื้ออำนวยให้สมาชิกสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมี นายพรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกร่วมเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ได้แก่

 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท โคคา-โคลา ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า ( ไทย ) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
 • บริษัท เนสท์เล่ ( ไทย ) จำกัด
 • บริษัท กรีนสปอต จำกัด
 • บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
 • บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท บางกอกแคน แมนนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ฝาจีบ จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ( มหาชน )
 • บริษัท เพ็ทฟอร์ม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
 • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
 • บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท แพรกซ์แอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท บีจี แพค จำกัด
 • บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
 • บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
 • บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
 • บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท ดี เค เอส เอช จำกัด
 • บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด
 • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท อาเจไทย จำกัด
 • บริษัท เชพ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ซิลิค คอร์พ จำกัด

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Press Release] Westcon Group (Thailand) พร้อมจัดจำหน่ายโซลูชั่นของ EfficientIP

5 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพฯ : Westcon-Comstor ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ บริษัท เอฟฟิเชียนต์ไอพี (EfficientIP) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้โซลูชั่นการจัดการ DNS, …

[Guest Post] งานแถลงข่าวกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “The Culture of Innovation” การสร้างวัฒนธรรมของสตาร์ทอัพ กุญแจสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ของ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 : Amazon เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมากมาย เช่น Netflix, Stripe และ Airbnb ไปจนถึงสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะเป็น Grab, …