Breaking News

Tag Archives: Wi-Fi 6E

รู้จักกับ Wi-Fi 6E มาตรฐานถัดไปที่อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นจาก Wi-Fi 6

ผ่านปี 2020 มาได้เกือบครึ่งปี และหนึ่งในเทคโนโลยีที่สื่อต่างประเทศเริ่มพูดคุยกันถึงก็คือการมาของมาตรฐาน Wi-Fi 6E ที่จะทำให้ Access Point นั้นสามารถใช้งานความถี่ย่าน 6GHz เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สายได้ดีขึ้น รองรับผู้ใช้งานมากขึ้น และมี Bandwidth มากขึ้นไปด้วยในเวลาเดียวกัน บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Wi-Fi 6E กันครับ

Read More »

FCC เคาะอนุมัติใช้คลื่น 6 GHz รองรับ Wi-Fi 6

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) ได้อนุมัติการใช้คลื่นย่าน 6 GHz เพื่อรองรับการใช้งาน WiFi 6 ที่กำลังจะมาถึง หรือที่ Wi-Fi Alliance เคยประกาศศัพท์ใหม่ว่า Wi-Fi 6E

Read More »

Broadcom ออกชิปตัวแรกที่รองรับ Wi-Fi 6E

Broadcom ได้เดินเกมออกตัวผลิตชิปรุ่นใหม่ ‘BCM4389’ ที่สามารถรองรับ Wi-Fi 6E หรือคลื่นช่วง 6 GHz

Read More »

Wi-Fi Alliance บัญญัติศัพท์ใหม่ ‘Wi-Fi 6E’ รองรับการใช้งาน 6 GHz

Wi-Fi Alliance ได้ออกชื่อเรียกใหม่หรือ ‘Wi-Fi 6E’ สำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi 6 (802.11ax) ที่สามารถรับสัญญาณ 6 GHz

Read More »