Tag Archives: vmware sase

แนะนำโซลูชัน Anywhere Workspace โดย VMware & Fusion Advantec

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างโควิด-19 หลายๆ องค์กรมีการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ การทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home หรือ Work form Anywhere เริ่มเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชินและกระแสนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไม่เฉพาะแค่ช่วงโควิด-19 ระบาดเท่านั้น

Read More »

สรุปงานสัมมนา VMware SASE : The best ways to optimize your WFH Experience

การทำงานจากที่บ้านนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กรไปแล้วในปัจจุบัน แต่คำถามคือจะทำอย่างไรที่องค์กรจะสามารถควบคุมประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของการทำงานรูปแบบนี้ ให้เสมือนกับทำงานอยู่ในองค์กร แน่นอนว่ามีประเด็นความท้าทายมายที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเกิดขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้เอง VMware จึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจว่า VMware SASE จะแก้ปัญหาขององค์กรได้อย่างไร

Read More »

VMware ประกาศออก ‘Anywhere Workspace’

VMware anywhere workspace คือโซลูชันใหม่ที่เกิดจากการผสานโซลูชัน Workspace One, Carbon Black และ SASE เข้าไว้ด้วยกัน

Read More »