Breaking News

Tag Archives: sap sales and distribution

S.Kijchai Enterprise กับการวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงด้วยระบบ ERP จาก SAP

การที่ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ย่อมต้องมีระบบ IT ที่ดีคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และในครั้งนี้คุณหาญศิริ แสงวงศ์กิจ ผู้ดำรงตำแหน่ง Senior Vice President แห่งส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S.Kijchai Enterprise ก็ได้มาเล่าถึงเรื่องราวเชิงธุรกิจ และแนวทางการตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP จาก SAP ในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เหล่าธุรกิจอื่นๆ ที่กำลังมองหาระบบ ERP สำหรับสนับสนุนธุรกิจของตนเองอยู่ในเวลานี้

Read More »

Lucky Star Universal จับมือ ISS Consulting ปรับปรุงธุรกิจและการผลิตตู้แช่ด้วย SAP

เมื่อธุรกิจเติบโต การนำ Software ธุรกิจเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในกระบวนการต่างๆ นั้นก็กลายเป็นขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเลือกใช้ Software ธุรกิจที่ผิดพลาดก็อาจนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาว และกลายเป็นอุปสรรคในการเติบโตไปเสียเอง Lucky Star Universal ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่พบกับความผิดพลาดเหล่านั้น และตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยการไว้วางใจให้ ISS Consulting ช่วยติดตั้งระบบ SAP ให้ใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจของ Lucky Star Universal ทั้งหมดในอนาคต

Read More »