Tag Archives: oci

Oracle เผยแผนสร้าง Data Center ใหม่อีก 100 แห่งทั่วโลก ขยาย Data Center เดิม 66 แห่ง รับการเติบโตของลูกค้า

Oracle ได้ออกมาเผยถึงแผนการลงทุนครั้งใหญ่ด้าน Data Center ทั่วโลก ด้วยแผนการขยาย Data Center เดิมที่มีอยู่ 66 แห่ง และสร้าง Data Center ใหม่ทั่วโลกอีก 100 แห่ง

Read More »

Microsoft เซ็นสัญญาใช้ Oracle Cloud ทำ AI Inferencing บน Bing

Microsoft บรรลุข้อตกลงร่วมกับ Oracle สำหรับใช้ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ร่วมกับ Azure AI Infrastructure เพื่อสนับสนุนการทำนายความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยใช้ AI (AI Inferencing) บนบริการค้นหาข้อมูล Bing

Read More »

Oracle Cloud เปิดตัวบริการ NVIDIA DGX Cloud และ AI Enterprise

Oracle Cloud เปิดตัวบริการ NVIDIA DGX Cloud และ NVIDIA AI Enterprise

Read More »

Oracle เริ่มให้บริการ Cloud Migration ฟรี หวังสร้างฐานลูกค้าเพิ่ม

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Oracle ได้ออกมาประกาศถึงแผนในการให้บริการการทำ Cloud Migration หรือการย้ายระบบขึ้น Cloud ฟรี เพื่อดึงดูดให้ธุรกิจองค์กรหันมาใช้ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) กันมากขึ้น

Read More »