Tag Archives: GROW with SAP

SAP ประกาศวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจแห่งอนาคตในยุคทองของเทคโนโลยี AI ณ งาน Sapphire 2023 [Guest Post]

SAP SE ได้ประกาศเปิดตัวนวัตกรรมและการร่วมมือกันที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจที่งาน SAP Sapphire ณ เมืองออร์แลนโด โดยภายในงาน SAP ได้ประกาศถึงความก้าวหน้าของระบบ AI ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อใช้เป็นโซลูชันธุรกิจ ตั้งแต่เทคโนโลยีบัญชีจัดเก็บข้อมูลแยกประเภทเพื่อการติดตามคาร์บอน และเครือข่ายเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความยืดหยุ่นของกระบวนการการจัดการการผลิต ซึ่ง SAP จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตนในระบบคลาวด์ได้ จัดให้ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน และเพิ่มความคล่องตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

Read More »

SAP เปิดตัว GROW with SAP โซลูชัน Cloud ERP เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน

SAP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เปิดตัว GROW with SAP โซลูชัน ERP ระบบคลาวด์แบบใหม่ที่นำเสนอบริการแก่ลูกค้า SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว คาดการณ์ธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

Read More »