Tag Archives: great place to work

[PR] ไมโครซอฟท์เผยแนวคิดโลกยุคใหม่ของการทำงาน

กรุงเทพฯ, 29 กุมภาพันธ์ 2559 – ในปัจจุบัน ที่เทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปสู่ยุคโมบายและคลาวด์ เศรษฐกิจเริ่มปรับเปลี่ยนมาอยู่บนพื้นฐานของความรู้และบริการ ( Knowledge and Service based economy ) มากขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจจึงมีระบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการทำงานนอกสถานที่ และใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

Read More »

[PR] เน็ตแอพได้รับการจัดอันดับจาก Great Place to Work ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

กรุงเทพฯ ( 30 พฤศจิกายน 2558 ) – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เน็ตแอพ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 8 ของบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในสิงคโปร์จาก Great Place to Work โดยทั้ง 10 อันดับรายชื่อมาจากธุรกิจที่หลากหลาย ผลที่ได้มาจากการโหวตของพนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนวิธีการวัดผลที่ได้มาตรฐานของ Great Place to Work

Read More »

Cisco ถูกจัดให้เป็นบริษัทหลากสัญชาติที่น่าทำงานด้วยที่สุดในโลก

Great Place to Work Institute ได้ทำการจัดอันดับ World’s 25 Best Multinational Workplace และ Cisco ก็ได้เข้าไปอยู่ในรายชื่อนั้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ Cisco ได้รับอันดับ 15 มาครองเนื่องจาก Cisco ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศถึง 12 ประเทศด้วยกัน

Read More »

[PR] เน็ตแอพติดลำดับที่ 4 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ ( 19 ตุลาคม 2558 ) – เน็ตแอพ บริษัทชั้นนำในการจัดการและบริหารข้อมูลระดับโลก ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในโลกอันดับที่ 4 ( จากทั้งหมด 25 บริษัท ) จากการจัดอันดับของ Great Place to Work®

Read More »