Tag Archives: gen z

[Guest Post] ประสบการณ์ไร้กรอบ สวิตช์-เต้ารับแบบปรับแต่งได้ อย่างกับ gadget

โลกหมุนไปข้างหน้า เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้แม้กระทั่ง สวิตช์ไฟ และเต้ารับหรือปลั๊กไฟ ที่หลายคนอาจมองกันว่าเป็นของสามัญประจำบ้านมีตัวเลือกมากขึ้น

Read More »

ภาพลักษณ์ของงานสายไอที คืออีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้มีแรงงานเกิดใหม่น้อย

ภาพลักษณ์เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของอาชีพด้าน Information Technology (IT) ที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะก้าวเข้ามาทำงานนี้ มาดูกันว่าผลสำรวจหลายแห่งพูดเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไร

Read More »