Tag Archives: branch router

ก้าวข้ามการพึ่งพาเราเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา (ตอนที่ 2)

แต่เดิมนั้น สถาปัตยกรรม WAN ของสำนักงานสาขามีศูนย์กลางอยู่ที่เราเตอร์และขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวถูกนำมาใช้ในช่วงที่แอปพลิเคชันมีการโฮสต์ไว้ในศูนย์ข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมที่ขาดความยืดหยุ่นนี้ทำให้การกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ๆ เป็นงานที่ยากและสิ้นเปลืองด้านแรงงาน

Read More »

ก้าวข้ามการพึ่งพา Router สำหรับสำนักงานสาขา (ตอนที่ 1)

ความแพร่หลายของแอปพลิเคชัน Software-as-a-Service (SaaS) การใช้งานผ่านคลาวด์และแอปพลิเคชันบนระบบเคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบทราฟฟิก WAN แบบเดิมอย่างมหาศาล การส่งต่อทราฟฟิกผ่านอินเทอร์เน็ตจากสำนักงานสาขาไปยังศูนย์ข้อมูลกลางถูกมองว่าเป็นวิธีที่ขาดประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนั้น การรับส่งทราฟฟิกทำได้โดยตรงจากสำนักงานสาขาหรือสำนักงานเคลื่อนที่ไปยังแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ด้วยเหตุนี้ เครือข่าย MPLS แบบเดิมที่เชื่อมสำนักงานสาขากับศูนย์ข้อมูลส่วนกลางจึงไม่จำเป็นอีกต่อไป

Read More »

หมดยุค Router เมื่อ SD-WAN เตรียมพลิกโฉมเครือข่ายสำนักงานสาขา

SD-WAN เป็นเทคโนโลยีที่หลายองค์กรทั่วโลกกำลังจับตามองในปัจจุบัน ด้วยความง่ายในการบริหารจัดการการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ความเสถียรในการใช้งาน และความมั่นคงปลอดภัยที่เทียบเท่าเครือข่าย MPLS ในขณะที่มีราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว จึงทำให้เทคโนโลยี SD-WAN เริ่มเข้ามาแทนที่อุปกรณ์ Router ของสำนักงานสาขามากขึ้นเรื่อยๆ

Read More »