ก้าวข้ามการพึ่งพาเราเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา (ตอนที่ 2)

แต่เดิมนั้น สถาปัตยกรรม WAN ของสำนักงานสาขามีศูนย์กลางอยู่ที่เราเตอร์และขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวถูกนำมาใช้ในช่วงที่แอปพลิเคชันมีการโฮสต์ไว้ในศูนย์ข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมที่ขาดความยืดหยุ่นนี้ทำให้การกำหนดค่าเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ หรือการกำหนดนโยบายใหม่ๆ เป็นงานที่ยากและสิ้นเปลืองด้านแรงงาน

ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์และไฟร์วอลล์ (Firewall) มากมายจึงต้องมีการบริหารจัดการและกำหนดค่าแบบแมนวล ทราฟฟิกของสำนักงานสาขาจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ข้อมูลขององค์กรเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย แต่ต้องมีการกำหนดค่าและบำรุงรักษาไฟร์วอลล์ (Firewall) ในสำนักงานสาขาแต่ละแห่งแบบแยกส่วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ เพิ่มต้นทุนและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด

ก้าวข้ามขีดจำกัดของเราเตอร์

เครือข่ายในปัจจุบันไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายอีกต่อไป แต่แทนที่ด้วยการขับเคลื่อนผ่านแอปพลิเคชัน โซลูชัน SD-WAN แบบพื้นฐานได้เริ่มให้บริการบรอดแบนด์ราคาประหยัดสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ MPLS ให้สามารถควบคุมทราฟฟิกได้ตามที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน และบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

โซลูชัน SD-WAN ที่มีความล้ำหน้าล่าสุด เช่น Unity EdgeConnect ของ Silver Peak ช่วยลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรม WAN ลงไปได้มาก ด้วยการรวมและควบคุมฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายที่สำคัญโดยไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์สำนักงานสาขา

โซลูชัน SD-WAN ที่ล้ำสมัย มีคุณสมบัติ Application-aware และจัดเส้นทางทราฟฟิกตามข้อกำหนดของ Quality of Service (QoS) รวมถึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ กล่าวคือ วิธีการกำหนดเส้นทางทราฟฟิกนั้นไม่ต้องขึ้นกับข้อกำหนดหรือข้อจำกัดของโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางอีกต่อไป โซลูชัน SD-WAN จึงสามารถตรวจสอบแอปพลิเคชัน Software-as-a-Service (SaaS) โดยอิงจากกลุ่มข้อมูลทราฟฟิก และกำหนดเส้นทางทราฟฟิกที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นต่อไปได้อย่างชาญฉลาด 

ย้ายข้อมูลได้อย่างที่คุณต้องการ

ขณะที่ “การกำหนดเส้นทาง” นั้นยังคงมีความจำเป็นสำหรับปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจถึงการบริหารงานในสำนักงานสาขาที่ยังไม่ได้ย้ายข้อมูลไปเป็นรูปแบบ SD-WAN แต่โซลูชั่นอย่าง EdgeConnect ไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์ฮาร์ดแวร์อีกต่อไป รวมถึงการกำหนดเส้นทางด้วย BGP ซึ่งก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับสำนักงานสาขาที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย SD-WAN โดยจะมีความสามารถระดับ 2 และ ระดับ 3 ในตัวเพื่อรองรับการบริหารงานระหว่างสาขา

เทคโนโลยี SD-WAN สามารถแทนที่เราเตอร์ฮาร์ดแวร์ในสำนักงานสาขา ทั้งนี้ องค์กรสามารถดำเนินการเปลี่ยนระบบได้ตามความพร้อมของตน เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีรูปแบบการใช้งานที่ยืดหยุ่นและเข้ากันได้กับเราเตอร์ ไฟร์วอลล์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วในสำนักงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจพูดได้ว่า การโยกย้ายไปสู่ SD-WAN นั้นเอื้อต่อการปรับโครงสร้างระบบในอนาคตด้วย

ประโยชน์ทางธุรกิจ

การลดความซับซ้อนและรวมฟังก์ชันของเครือข่ายสำนักงาน WAN เข้าไว้ด้วยกันโดยใช้โซลูชัน SD-WAN ที่ล้ำหน้าก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ โดยสามารถลดขนาดโครงสร้างเครือข่ายในสำนักงานสาขาลงได้ถึง 75% ทั้งยังสามารถสั่งการจากส่วนกลางและควบคุมฟังก์ชันการทำงานจากหน้าจอเดียวเพื่อประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น เมื่อมีระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ การใช้งานจึงรวดเร็วกว่า 100 เท่า โดยไม่ต้องมีบุคลากรด้านไอทีประจำสำนักงานสาขาแต่ละแห่ง สำหรับองค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ จะสามารถรับรู้ได้ถึงสมรรถนะการใช้งานแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นถึง 40 เท่า

สำหรับองค์กรที่ต้องเปลี่ยนวงจรเราเตอร์อยู่บ่อยๆ ยังมีทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพ นั่นคือ สถาปัตยกรรม WAN ที่ขับเคลื่อนด้วยแอปพลิเคชัน ที่ช่วยลดความซับซ้อนของเครือข่าย WAN edge ลงได้มาก พร้อมมอบสมรรถนะการใช้งานที่เหนือกว่า รวมถึงลดต้นทุนอุปกรณ์และค่าดำเนินงานลงได้อย่างมาก ประโยชน์นานัปการของโซลูชัน SD-WAN ที่ล้ำหน้าเหล่านี้ได้ผลักดันให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นเทคโนโลยีหลักอย่างแข็งแกร่ง อาจถึงเวลาที่ต้องบอกลาเราเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานกันแล้ว

หากสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี SD-WAN ที่ขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะและ Unity EdgeConnect สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Silver Peak ที่ https://www.silver-peak.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคาม

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคามในปีที่แล้ว พบการโจมตีระบบ Cloud มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 75%

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่า Llama-2