Tag Archives: asset management

TechTalk Webinar: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรจาก Infor

Infor ขอเรียนเชิญเหล่าผู้บริหารธุรกิจและผู้จัดการฝ่าย IT ในธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรจาก Infor" เพื่อเรียนรู้กับเทคโนโลยี Enterprise Asset Management และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในธุรกิจให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าเดิม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

5 คำแนะนำสำหรับปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ยุคใหม่

มัลแวร์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความชาญฉลาด (Sophisticated) และมีเทคนิคในการหลบหลีกการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ยากต่อการตรวจจับและลบออกจากอุปกรณ์ เพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือกับมัลแวร์ยุคใหม่เหล่านี้ Fortinet ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยสมรรถนะสูง ได้ให้คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม 5 ข้อ ดังนี้

Read More »

TechTalk Webinar: การทำ IT Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand

Throughwave Thailand ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Network Engineer, Security Engineer และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอุปกรณ์ IT ภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการทำ Asset Management และ Endpoint Compliance สำหรับองค์กรด้วย ForeScout โดย Throughwave Thailand” เพื่อเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบติดตามการใช้งานอุปกรณ์ IT ทั้งหมดภายในเครือข่ายแบบ Real-time เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการทำ Audit ตาม Compliance ที่ต้องการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

แนะนำ Snipe-IT ระบบ Open Source Asset Management สำหรับใช้ฟรีในธุรกิจ

สำหรับหลายๆ องค์กรที่มีปัญหาด้านระบบบริหารจัดการทรัพย์สินภายในองค์กรกัน รวมถึงครุภัณฑ์ทางด้าน IT ทั้งหลายแหล่ ทางทีมงาน TechTalkThai ขอแนะนำระบบ Snipe-IT โครงการ Open Source สำหรับใช้บรรเทาปัญหาเหล่านี้กันได้ฟรีๆ ให้ไปลองใช้งานกันดูครับ

Read More »