Tag Archives: amazon appstream 2.0

เชิญร่วมงานสัมมนา Cloudtalk: Amazon AppStream 2.0 – Explore the APP Management Streaming Service

True IDC ผู้ให้บริการ Data Center และระบบ Cloud ชั้นนำของไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “Cloudtalk: Amazon AppStream 2.0 – Explore the APP Management Streaming Service” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีของ AWS ที่ช่วยให้ทั้งการดำเนินงานและการใช้งานแอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องง่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายได้ฟรี

Read More »

AWS ประกาศรองรับการใช้งาน GPU Instance บน Amazon AppStream 2.0 แล้ว

AWS ประกาศรองรับการใช้งาน GPU Instance บน AppStream 2.0 ช่วยให้สามารถใช้งานแอพพลิเคชันทางด้าน 3D แบบ Remote ได้

Read More »