[Guest Post] เริ่มต้น Digital Transformation ในแบบที่ใช่ ไปกับ Fujitsu DX Consulting

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมีธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมวงการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย นั่นทำให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation หรือ DX อย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่ตามมาคือคำถามและข้อกังวลมากมาย เพราะหากศึกษากระบวนการหรือค้นหาแนวทางการทำ Digital Transformation ด้วยตนเอง หลายองค์กรอาจจับต้นชนปลายไม่ถูก และมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ กระบวนการที่ยุ่งยาก มีขั้นตอนมากมาย ต้องใช้เวลาศึกษา ต้องมีบุคลากรที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ และต้องใช้งบประมาณสูงมาก

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นความคิดที่ผิดถนัด หากคุณมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา วางแนวทาง และสร้างกระบวนการทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร

DX Consulting บริการที่เกิดจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากการลงมือทำจริง

ด้วยความเข้าใจความท้าทายของการทำ Digital Transformation ของธุรกิจ และประสบการณ์ในการทำ DX อย่างประสบความสำเร็จในองค์กร ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเสนอบริการ DX Consulting ที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX โดยมีแนวคิด กระบวนการที่ยืดหยุ่น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทำ DX ให้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก พร้อมให้คำปรึกษา

คุณคอง เษี่ยว เอี้ยน, Head of DX and Strategic Office บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย)

ที่ผ่านมาเราปรับเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นบริษัทด้านไอที ไปสู่บริษัทด้าน DX ที่มุ่งปรับใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินการ DX ภายในองค์กร เพื่อนำเสนอโซลูชันและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมต่อยอดสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “ คุณคอง เษี่ยว เอี้ยน, Head of DX and Strategic Office บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) กล่าว  

เส้นทางสู่ความสำเร็จกับโครงการ DX

แม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีรูปแบบการดำเนินงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่การเริ่มต้นโครงการ DX ภายใต้บริการ DX Consulting จากฟูจิตสึ จะมีแนวคิดหลัก 4 ประการคือ

1 การปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการสร้างช่องทางใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น 

3 การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ด้วยการสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

4 การพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆ บุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ด้วยการนำเสนอกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบ โดยอาศัยข้อมูลเริ่มต้นจากการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลภายในองค์กร จากนั้นก็กำหนดสถาปัตยกรรมเป้าหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มุ่งสร้างสรรคและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

DX ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด ใครๆ ก็เริ่มได้

หนึ่งคำถามคาใจสำหรับคนที่ต้องการทำ DX คือ ต้องเริ่มต้นอย่างไรและใช้งบประมาณเท่าไหร่ดี

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต การเริ่มต้นทำ DX นั้น เราอาจเริ่มต้นการทำงานด้วยกระบวนการประเมินและเปรียบเทียบโดยภาพรวมทั้งองค์กร (Assessment and Benchmarking) ด้วยมาตรฐาน SIRI (Smart Industry Readiness Index) ครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีและศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
ให้ได้ข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือดำเนินการต่อไปในอนาคต

ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และใช้งบประมาณไม่มาก แต่สิ่งที่ได้คือ “ข้อมูลอันมีค่า” ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินต่อว่าองค์กรจะให้ความสำคัญและต้องการเริ่มต้นทำ DX ในส่วนใดต่อไป

เหนือกว่าด้วยบริการแบบ End-to-End เสริมด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ไม่เพียงมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และสามารถปรับเปลี่ยนรับกับธุรกิจที่มีความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว แต่ DX Consulting ยังเป็นบริการแบบ End-to-End ครอบคลุมทั้ง

 • การศึกษารูปแบบธุรกิจ วิสัยทัศน์ กระบวนการทำงานของลูกค้า
 • จัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของ ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) และฟูจิตสึในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • ให้คำปรึกษา ช่วยวางแนวทางการทำ DX
 • ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคล
 • ออกแบบ จัดหา ติดตั้งโซลูชันดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ทั้งผลิตภัณฑ์ของฟูจิตสึและผู้ผลิตรายอื่น
 • ให้การสนับสนุนหลังการขายแบบ One Stop Services
 • ปรับกระบวนการเพื่อให้โครงการ DX ประสบความสำเร็จ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนโครงการ DX ให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ IoT การปรึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต

ไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำเท่านั้น แต่ด้วยพื้นฐานการเป็นผู้ให้บริการด้านไอที ทำให้ฟูจิตสึมีความเหนือกว่าผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน DX รายอื่นๆ คือ ฟูจิตสึมีบริการแบบครบวงจร สามารถออกแบบ จัดการ และติดตั้งโซลูชันเหล่านี้ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายใดก็สามารถให้การดูแลได้ทั้งหมด

ความสำเร็จของลูกค้า

เป้าหมายของโครงการ DX คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมีลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหลายรายที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการ DX Consulting จากฟูจิตสึ ตัวอย่างเช่น

 • เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี IoT ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล
 • นำโซลูชัน ERP มาช่วยยกระดับในเครือโรงงานสิ่งทอและเส้นใยไฟเบอร์
 • สร้าง Smart Factory ให้กับผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศและโรงงานผลิตเส้นทองแดง

ด้วยประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ DX ภายในองค์กร ฟูจิตสึจึงพร้อมนำเสนอโซลูชันและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อ “ฟูจิตสึ” ที่เดียวจบทุกความต้องการด้าน Digital Transformation

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้เรื่องราวดีๆ ของบริการ DX Consulting ได้ที่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคาร เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. + 66 (0) 2302 1500 แฟ็กซ์ + 66 (0) 2302 1555

http://th.fujitsu.com

หรือ

คลิกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

ดีป้าและอีริคสันร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน Thailand Digital Valley [Guest Post]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) ประเดิมขับเคลื่อนความร่วมมือในโครงการ Thailand Digital Valley ของดีป้า เพื่อมุ่งพัฒนาซิลิคอนวัลเลย์เวอร์ชั่นประเทศไทย