สไลด์งานสัมมนาการจัดทำเว็บไซต์อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน Website Security Standard Seminar

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน “การจัดทำเว็บไซต์อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน” Website Security Standard (WSS) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาในครั้งนี้ โดยได้รับการตอบรับจากทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างดี ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบ Web Application ขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อต่อสู้กับกระแสภัยคุกคามระบบสารสนเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปกป้ององค์กรของท่าน พร้อมแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงขององค์กร และช่วยให้สามารถปฏิบัติตรงตามข้อกำหนดของพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้

d1asia-wss-seminar-2015-1000

ทั้งนี้เพื่อให้การสัมมนาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกๆ ท่าน ทางบริษัทฯ จึงได้แนบส่งเอกสารประกอบการสัมมนาดังกล่าวมาให้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนานี้ได้ ตาม link ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างในรูปแบบ PDF ดังนี้

  1. การแนะนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และการตั้งค่าเครื่องบริการเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องบริการเว็บ (คลิกที่นี่)
  2. การวางแผน, Check list เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง (คลิกที่นี่)
  3. แนะนำการตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ HP WebInspect (คลิกที่นี่)
  4. Web Hacking Showcase (คลิกที่นี่)
  5. การตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ HP WebInspect และการทำป้องกันการโจมตีด้วย HP TippingPoint IPS (คลิกที่นี่)
  6. สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ระยะ Promotion ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558 นี้ (คลิกที่นี่)

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านในครั้งต่อๆ ไป และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

CISA ออกคู่มือแนะความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์

CISA ได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหน่วยงานในสหรัฐฯ แต่จากเนื้อหาแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้อ้างอิงกับองค์กรส่วนใหญ่ได้ครับ