Breaking News

สไลด์งานสัมมนาการจัดทำเว็บไซต์อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน Website Security Standard Seminar

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน “การจัดทำเว็บไซต์อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรฐาน” Website Security Standard (WSS) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ผ่านมาในครั้งนี้ โดยได้รับการตอบรับจากทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างดี ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบ Web Application ขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อต่อสู้กับกระแสภัยคุกคามระบบสารสนเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปกป้ององค์กรของท่าน พร้อมแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงขององค์กร และช่วยให้สามารถปฏิบัติตรงตามข้อกำหนดของพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้

d1asia-wss-seminar-2015-1000

ทั้งนี้เพื่อให้การสัมมนาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกๆ ท่าน ทางบริษัทฯ จึงได้แนบส่งเอกสารประกอบการสัมมนาดังกล่าวมาให้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนานี้ได้ ตาม link ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างในรูปแบบ PDF ดังนี้

  1. การแนะนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ และการตั้งค่าเครื่องบริการเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องบริการเว็บ (คลิกที่นี่)
  2. การวางแผน, Check list เทคนิคและวิธีการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง (คลิกที่นี่)
  3. แนะนำการตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ HP WebInspect (คลิกที่นี่)
  4. Web Hacking Showcase (คลิกที่นี่)
  5. การตรวจสอบสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ HP WebInspect และการทำป้องกันการโจมตีด้วย HP TippingPoint IPS (คลิกที่นี่)
  6. สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ระยะ Promotion ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2558 นี้ (คลิกที่นี่)

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านในครั้งต่อๆ ไป และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดตัว Dell EMC PowerEdge Server รุ่นที่ใช้หน่วยประมวลผล AMD EPYC 7002

Dell EMC ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Dell EMC PowerEdge Server ใหม่ 5 รุ่น ที่ใช้หน่วยประมวลผล AMD EPYC 7002 ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรที่ต้องการพลังประมวลผลสูงในงบประมาณที่คุ้มค่า พร้อมให้บริการแล้วทั่วโลก ดังนี้

Microsoft นำ IBM Power9 มาเปิดให้บริการบน Azure รองรับ Workload จากระบบของ IBM โดยเฉพาะ

Microsoft ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับบริษัท Skytap ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายระบบของ IBM ในการนำ IBM Power 9 มาเปิดให้บริการบน Microsoft Azure รองรับการย้ายระบบจาก Hardware ของ IBM เองมาอยู่บน Cloud โดยเฉพาะ