Siam Compressor Industry ไว้วางใจให้ ISS Consulting อัปเกรด SAP HANA ตอบโจทย์ Manufacturing 4.0

ท่ามกลางการปรับตัวของเหล่าธุรกิจด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจให้ตอบรับต่อการแข่งขันในอนาคต ทาง Siam Compressor Industry  Co., Ltd. หรือ SCI ได้ทำการปรับปรุงระบบ IT ขนานใหญ่ ด้วยการอัปเกรดมาใช้ SAP S/4HANA และเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบ e-Factory ก้าวไปสู่การเป็น Manufacturing 4.0 ให้ได้ในอนาคต

Siam Compressor Industry Co., Ltd. ผู้ผลิตระบบ Compressor รายใหญ่ ยอดขายกว่า 9,500 ล้านบาทต่อปี

Siam Compressor Industry Co., Ltd. หรือชื่อย่อว่า SCI นี้ เป็นโรงงานผลิต Rotary Compressor สำหรับการนำไปใช้งานภายในเครื่องปรับอากาศเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1990 และเพิ่มเติมสายการผลิต Advanced Scroll ซึ่งใช้เทคโนโลยี Frame Compliance Mechanism (FCM) ตั้งแต่ปี 2003 พร้อมจัดจำหน่ายไปยังเหล่าผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำทั่วโลก

ปัจจุบันนี้ SCI มียอดขายในแต่ละปีมากถึง 9,500 ล้านบาท และมีพนักงานเกินกว่า 2,650 คน

หลักการหนึ่งของ SCI นั้นก็คือ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยระบบการผลิตภายในโรงงานของ SCI นั้นจะถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีทันสมัย และใช้ข้อมูลเป็นหลักในการวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง SCI จึงมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสำหรับปรับปรุงการผลิตมาโดยตลอด ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของ SCI เติบโตมาได้อย่างเข้มแข็งนั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCI ได้ที่ https://siamcompressor.com

อัปเกรดจาก SAP R/3 สู่ SAP S/4HANA รองรับการเติบโตของข้อมูล และการออกรายงานทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

เดิมทีนั้นทาง SCI ได้ทำการใช้งาน SAP R/3 มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อสนับสนุนธุรกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต, การบริหารจัดการคลังสินค้า, การขาย ไปจนถึงการให้บริการหลังการขาย แต่เมื่อธุรกิจของ SCI เติบโตขึ้น และมีนโยบายการนำระบบ e-Factory เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงการผลิตภายในโรงงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น SAP R/3 ก็เริ่มไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ทำให้การอัปเกรดระบบเป็น SAP S/4HANA กลายเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ SCI สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต

SAP S/4HANA นี้เป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่ถูกออกแบบมาให้มีสถาปัตยกรรมการทำงานเป็นแบบ In-memory Computing ด้วยการใช้หน่วยความจำมาเสริมความเร็วให้กับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะ ทำให้ระบบ ERP ขององค์กรนั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมหาศาลยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ตอบโจทย์ต่อการทำ Digital Transformation ในองค์กรที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง และนับวันข้อมูลจะยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

การอัปเกรดไปใช้ SAP S/4HANA ในครั้งนี้ จะทำให้ระบบ ERP ของ SCI นั้นสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้แบบ Real-time ส่งผลให้ SCI สามารถดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในทุกๆ การดำเนินงานได้ และเมื่อข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแล้ว พนักงานในทุกๆ หน่วยงานก็จะสามารถรับทราบข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเอง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังจะรองรับการเข้าถึงข้อมูลระบบงานเหล่านี้ได้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาอย่างเช่น Smartphone หรือ Tablet เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงานหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ SAP S/4HANA ได้ที่ https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html

ผสานรวมระบบ SAP S/4HAHA เข้ากับเทคโนโลยี e-Factory เตรียมก้าวสู่ Manufacturing 4.0 อย่างเต็มตัว

e-Factory นั้นเป็นเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการโรงงานโดยเฉพาะ และถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภายในโรงงานด้วยเทคโนโลยีและแนวทางที่หลากหลาย โดยมีแนวคิดหลักคือการทำให้โรงงานสามารถมองเห็นข้อมูลของขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตได้แบบ Real-time จากอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ โดยตรง จากการนำเทคโนโลยีทางด้านแผงวงจร, บอร์ดควบคุม และระบบ IT เข้าไปทำการเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ในสายการผลิต และทำให้การผลิตแบบอัตโนมัตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการอาศัยข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการนำ PLC, CNC, Inverter, Servo, Motion Systems, Robot, EDM และ Laser เข้ามาใช้ในการผลิต อีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังได้ถูกฝังส่วนเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลจากสายการผลิตโดยตรงมายังระบบควบคุมการผลิตและระบบ ERP ได้อีกด้วย โดยตัวอย่างของโรงงานที่ใช้งาน e-Factory นั้นจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

 • ระบบ Production Management Systemที่มีการบันทึกทุกๆ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิต, คุณภาพของสินค้า และปัญหาที่พบในระหว่างการผลิตทั้งหมด ทำให้โรงงานสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจเลือกปรับปรุงกระบวนการการผลิต และทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่างๆ เพื่อทำการซ่อมบำรุงได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง
 • ระบบ Alarm Information Management Systemสำหรับทำการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสายการผลิตเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นในแบบ Real-time พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างครบถ้วน และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้นๆ ได้จากข้อมูลที่ระบบได้รับ

การใช้เทคโนโลยี e-Factory นี้จะช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในสายการผลิตให้มีความเป็นอัตโนมัติและอัจฉริยะมากขึ้น อีกทั้งการควบคุมคุณภาพของการผลิตนั้นก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งกว่าแต่ก่อน อีกทั้งการดูแลรักษาเครื่องจักรและสายการผลิตทั้งหมดก็สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลแวดล้อมพร้อมสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือซ่อมบำรุงระบบอีกด้วย

ภายในโครงการครั้งนี้ของ SCI นั้น การผสานระบบ SAP S/4HANA เข้ากับระบบ e-Factory เพื่อให้การควบคุมและติดตามการผลิตนั้นเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของ Industrial Internet of Things (IIoT) ทำให้ระบบ ERP สามารถแสดงผลและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ในภาพรวมนั้นการวางแผนการผลิตจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสายการผลิตนั้นก็ยังมีข้อมูลที่แม่นยำประกอบการตัดสินใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-Factory ได้ที่ http://www.e-factory-alliance.com

Siam Compressor Industry Co., Ltd. วางใจให้ ISS Consulting ช่วยติดตั้ง, ปรับแต่ง และดูแลเทคโนโลยีจาก SAP อย่างครบวงจร

ในโครงการอัพเกรดระบบ SAP และผสานเทคโนโลยีเข้ากับ e-Factory ในครั้งนี้ ทาง SCI ได้เลือกใช้บริการจากทีมงานของ ISS Consulting (Thailand) ในการดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีสำคัญอย่าง SAP S/4HANA ซึ่งถือเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของ SCI จะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี, ได้รัการปรับแต่งให้ตอบโจทย์ต่อการทำธุรกิจ และสามารถทำงานร่วมกับ e-Factory ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ISS Consulting (Thailand) นั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ Implement ระบบ SAP ในวงการมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 18 ปี มีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น SAP Partner ในระดับ Platinum รวมถึงยังมีประสบการณ์ในการต่อยอด SAP ให้รองรับต่อการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Warehouse Management System, Handheld Solution, Business Intelligence, Electronic Data Interchange และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ทีมงาน ISS Consulting (Thailand) นั้นมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้ามาช่วยอัปเกรดระบบ SAP และเชื่อมต่อระบบเข้ากับ e-Factory ในโครงการครั้งนี้

เกี่ยวกับ ISS Consulting (Thailand) Ltd.

บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ SAP (Application Management Services) ซอฟแวร์ ERP ชั้นนำระดับโลกแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ IT รวมถึงระบบ E-Commerce ให้แก่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก SAP ให้เป็นพาร์ทเนอร์ระดับ Platinum ที่มุ่งเน้นนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมแก่องค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจในยุค Digital Transformation  ด้วยโซลูชั่น ดังนี้

 • SAP Business All In One (SAP A1) เป็นระบบที่ SAP ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ให้เป็นระบบ Enterprise Business Solution รองรับความซับซ้อนของธุรกิจเต็มรูปแบบที่เน้นความรวดเร็ว
 • SAP S/4 HANA โซลูชั่น ERP business suite ด้วยการใช้ประโยชน์จาก ดาต้า โมเดล ที่ไม่ซับซ้อน และประสบการณ์การใช้งานอันเหนือชั้นของ SAP Fiori ช่วยให้ผู้ใช้งานลดความซับซ้อนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น
 • SAP Hybris Cloud for Customer ซอฟต์แวร์เพื่อการค้าขายและบริการ ครบวงจรทั้งแบบ B2C และ B2B
 • SAP SuccessFactors ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานมาเติมช่องว่างในแผนกต่างๆ ทำได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
 • SAP Analytics Cloud ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจบน Cloud พร้อมเทคโนโลยี Machine Learning
 • SAP ARIBA ระบบเพื่อการจัดซื้อ บริษัทสามารถควบคุมการจัดซื้อได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุมค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนความซับซ้อนของการจัดซื้อ
 • SAP ByDesign เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต่อยอดจาก SAP HANA รองรับโมบายล์และคลาวด์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับตัวเข้ากับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูงได้อย่างทันท่วงที
 • SAP Process Orchestration (PO) ระบบบริหารจัดการกระบวนการการทำงานให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ง่าย
 • Business Planning and Consolidation (BPC) ระบบบริหารจัดการงบประมาณการลงทุน, การวางแผนธุรกิจ และการจัดการด้านการเงิน
 • Extended Warehouse Management (EWM) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเชิงลึก
 • SAP Business One (SAP B1) ระบบ ERP โซลูชั่นราคาประหยัดที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตสามารถบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISS Consulting (Thailand) ได้ที่ http://www.issconsulting.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Tenable ออกโซลูชันใหม่ Tenable One for OT/IoT

IT ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะถูกโจมตีได้ แต่ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาระบบ OT และ IoT ในการปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองการรู้จักช่องโหว่ที่เป็นความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบ IT ล่าสุด Tenable ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการช่องโหว่ได้ขยายความสามารถใหม่ให้แพลตฟอร์ม Tenable One รองรับการบริหารจัดการช่องโหว่สำหรับ …

Google เสริมแกร่ง Gemini ด้วยข้อมูลจาก Stack Overflow

Stack Overflow ถือเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชันมานานแสนนาน ซึ่งล่าสุดได้เปิด API ที่ชื่อว่า OverflowAPI ประเดิมด้วยพาร์ทเนอร์รายแรกอย่าง Google Gemini for Google Cloud