[PR] ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว บริการบริหารจัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่เรียบง่าย แต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด

กรุงเทพ – 10 พฤศจิกายน 2559 – ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เปิดตัวการให้บริการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ 3 รูปแบบต่อเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญการบริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร ( Data Center Lifecycle Services ) ตั้งแต่การออกแบบและสร้างมาจนถึงการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนถูกต้อง ได้แก่ การบริหารจัดการผู้ให้บริการ ( Vendor Management ) การบริหารการซ่อมบำรุง ( Managed Maintenance ) และงานบริการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ ( Facility Operations ) ซึ่งการให้บริการเหล่านี้สามารถให้บริการครอบคลุมอุปกรณ์พื้นฐานหลักจากผู้จำหน่ายรายใด ๆ โดยจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ถูกออกแบบไว้ ช่วยให้ผู้จัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียมูลค่าสูงจากการที่ดาต้าเซ็นเตอร์หยุดทำงาน ( downtime ) และหันไปมุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

techniciens_data Franck FERVILLE/ Agence VU.
techniciens_data
Franck FERVILLE/ Agence VU.

“ครั้งหนึ่งคนเคยคิดว่า แม้ดาต้าเซ็นเตอร์จะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ก็ยังเป็นหน่วยต้นทุนที่แพงอยู่ ปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ในจุดที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเพิ่มความชาญฉลาดเข้าไปในระบบและเพิ่มความสามารถด้านการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ดาต้าเซ็นเตอร์ทุกแห่งในปัจจุบันยังคงต้องอาศัยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีมีการจัดการที่ดี มาช่วยดูแลเรื่องงานส่วนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องการบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ” มร.เดวิด เจนทราย รองประธาน ฝ่ายบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “งานบริการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ครอบคลุมประสบการณ์ในการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์สำคัญต่าง ๆ หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ต่างมองหาวิธีการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะเดียวกันก็ต้องลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนในการดำเนินงานทุกวันได้เช่นกัน”

บริการบริหารจัดการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเน้นที่การเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ และลดโอกาสที่จะทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งประกอบด้วยบริการใน 3 ระดับที่ช่วยให้ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์สามารถลดต้นทุนรวม Total Cost of Ownership ( TCO ) อีกทั้งยังช่วยให้สามารถใช้ดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง วางแผนการซ่อมบำรุงและปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ตลอดอายุการใช้งาน โดยงานบริการดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การบริหารจัดการผู้ให้บริการ ( Vendor Management ) บริการจัดการงานบริการจากผู้ให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีศูนย์กลางการติดต่อเพียงจุดเดียวในการจัดตารางและจัดบริการด้านการบำรุงรักษาฉุกเฉิน การแก้ไข ป้องกันแบบ 24×7 ตามข้อกำหนด บริการโดยผู้ให้บริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการทั่วไป
  • การบริหารงานซ่อมบำรุง ( Managed Maintenance ) บริการบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยขอบเขตเพิ่มเติมจากงานบริหารจัดการผู้ให้บริการ ( vendor Management ) อีกระดับ โดยเพิ่มการควบคุมผู้ให้บริการขณะเข้าปฏิบัติงานด้วยการกำหนดมาตรการการทำงานที่เคร่งครัดพร้อมการตรวจสอบทบทวนแผนการทำงานทุกขั้นตอนทั้งก่อนและเมื่อมีการเปลี่ยนแผนการทำงาน ( change management control ) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์
  • งานบริการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ ( Facility Operations ) บริการโดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปบริหารจัดการและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบของดาต้าเซ็นเตอร์นั้น ๆ ด้วยแผนการบริหารจัดการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์นั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันไป แผนการบริหารจัดการจะมุ่งเน้นที่การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและพร้อมดำเนินงานตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ แผนการซ่อมบำรุง แผนการควบคุมรองรับการปรับเปลี่ยน การจัดทำเอกสาร การฝึกอบรมและให้ความปลอดภัย ทั้งนี้แผนการบริหารจัดการจะให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานคุณภาพเป็นสำคัญโดยสามารถประยุกต์และปรับขยายตามความต้องการเฉพาะได้

บริการดังกล่าวได้เปิดให้บริการแล้ว ส่วนราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและการผสมผสานรูปแบบในการบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านปฏิบัติการของชไนเดอร์ อิเล็คทริคสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่

 

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

schneider-electric-logo

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น โดยมีรายได้ประจำปีงบประมาณ 2558 คิดเป็นมูลค่า 27 พันล้านยูโร ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพนักงาน 160,000 คนไว้คอยให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการพลังงานและกระบวนการทำงานได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่สวิทช์ไฟแบบเรียบง่ายที่สุด ไปจนถึงระบบการทำงานที่ซับซ้อน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นเจ้าของเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และการบริการที่ช่วยให้ลูกค้ายกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานได้แบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อของเราจะช่วยปรับโฉมอุตสาหกรรม เปลี่ยนเมือง และช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Life is On” www.schneider-electric.com/th


About TechTalkThai_PR

Check Also

[Guest Post] AIS คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่ส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชันของไมโครซอฟท์ ร่วมกันยกระดับองค์กรไทย

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เวส เน็ตเวิร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย คว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Award …

Synology เปิดตัว FlashStation FS3410 ระบบ All-flash Storage ใหม่

Synology เปิดตัว FlashStation FS3410 ระบบ All-flash Storage ใหม่ รองรับ 356,000 IOPS