ADPT

SAS Webinar:  SAS® Governance and Compliance Manager สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

SAS ขอเรียนเชิญผู้บริหารด้าน Internal Audit, Operational Risk, ผู้กำกับดูแลองค์กร, ผู้บริหารด้านนโยบาย และผู้ที่สนใจ เข้าฟังบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “SAS® Governance and Compliance Manager สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management จาก SAS ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: SAS® Governance and Compliance Manager สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
ผู้บรรยาย: Nadharini Pinyosamosorn ผู้เชี่ยวชาญด้าน Risk Management จาก SAS Software (Thailand)
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงค์ลงทะเบียน: https://zoom.us/webinar/register/WN_X0hJn-mGTmiy2gUxkh-yrw

ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลดระดับความเสี่ยงขององค์กรโดยเพิ่มความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง และการสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยงด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดการและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก SAS จะมาบรรยายถึงวิธีตรวจจับและป้องกันการละเมิดข้อบังคับและนโยบายขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรกำหนด เป็นไปตามคาดหวังของบอร์ดบริหาร และถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนาครั้งนี้

รู้จักเครื่องมือ Enterprise Risk Management และ Operational Risk จาก SAS เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมี

  • การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดียิ่งขึ้น
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การประเมินผลที่ดียิ่งขึ้น
  • การจัดการ Lifecycle ของนโยบายที่ดีขึ้น
  • การจัดการกับเหตุผิดปกติและแผนการตอบโต้
  • การวางแผนและการจัดการการตรวจสอบที่ดียิ่งขึ้น

กด Interested หรือ Going เพื่อติดตามอัปเดตและรับการแจ้งเตือนบน Facebook Event: https://www.facebook.com/events/2415679355395160/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Google Cloud เตรียมปรับลดส่วนแบ่งรายได้จากนักพัฒนาลงเหลือ 3%

Google Cloud เตรียมปรับลดส่วนแบ่งรายได้จากนักพัฒนา Third-party Cloud Software ลงจาก 20% เหลือ 3%

Akamai, Imperva ยืนหนึ่งบน Gartner Magic Quadrant ทางด้าน Web Application and API Protection ปี 2021

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Web Application and API Protection ฉบับใหม่ปี 2021 ผลปรากฏว่า Akamai …