Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[PR] แซส ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ( นานาชาติ ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Workshop: Basic SAS, Programming and Statistics and Data Mining เพิ่มเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาให้มีความรู้การใช้โปรแกรมแซสก่อนจบออกไปทำงาน

sas-basic-sas-programming-and-statistics-and-data-mining

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย ( นานาชาติ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด จัด Work Shop : Basic SAS, Programming and Statistics and Data Mining เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาให้มีความรู้การใช้โปรแกรมแซสก่อนจบออกไปทำงาน เนื่องจากอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำเป็นต้องรู้ด้านความเสี่ยง การดูสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และการเป็นนักโปรแกรมเมอร์พร้อมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกของบิ๊กดาต้า โดยการจัดอบรมได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์เข้าร่วมอบรมคับคั่ง ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลAbout TechTalkThai_PR

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้