[Guest Post] โซลูชั่นด้านการเงินอันชาญฉลาด : ขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมจาก S/4HANA และชุดโปรแกรมอัจฉริยะจาก SAP

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วย โซลูชั่น S/4HANA Finance

เส้นทางสู่องค์กรอัจฉริยะ ( Intelligent Enterprise ) ในทุกๆอุตสาหกรรมนั้นจะมีโฟกัสหลักอยู่ที่ ผลประกอบการทางธุรกิจ  และการสร้างนวัตกรรมในองค์กรจากการผสมผสานของเอนเตอร์ไพรส์แอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ ดิจิตัลแพลทฟอร์ม โดย โซลูชั่น  S/4HANA และ SAP Finance นั้นจะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดได้

Dynamic and Predictive planning, analysis

การประเมิน และ วิเคราะห์ Business Model ใหม่ ๆ หรือแผนการควบรวมกิจการแบบ real time โดยใช้ความสามารถการวางแผนและคาดการณ์ธุรกิจแบบไดนามิค จากชุดข้อมูลกลางแบบ universal, single version ที่สามารถเข้าถึงได้แบบ real time มีความละเอียดของข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมให้แอปพลิเคชั่นวิเคราะห์ข้อมูลได้จาก analytics tools ที่มีอยู่ใน S/4HANA ช่วยให้ผู้บริหารเห็นสถานะข้อมูลเชิงวิเคราะห์ขององค์กร สถานะทางรายได้และกำไรแบบละเอียดจะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเรื่องต้นทุนองค์รวมของแวลู่เชน และการวิเคราะห์ต้นทุนราคาโอนระหว่างหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพ บริษัทยังสามารถคาดการณ์และวิเคราะห์สถานะทางบัญชีล่วงหน้าได้จากข้อมูลในแต่ละ Business Process ที่มีอยู่ใน S/4HANA นอกจากนั้น ผู้บริหารยังสามารถวิเคราะห์และวางแผน การจัดการภายในองค์กร์ ระหว่างการประชุมได้แบบอินเทอร์แรกทีฟด้วย SAP Digital Boardroom ที่ช่วย visualize ข้อมูลในบริษัทแบบ Realtime พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

การปิดบัญชีแบบ Soft Close และออกรายงานแบบ Granular

โครงสร้างข้อมูลใน S/4HANA จะมาจากแหล่งข้อมูลกลางที่เดียว และเก็บแบบ Universal Journal  โดยทุก ๆ ฟังค์ชั่นงานและ business process จะมีการเขียนอ่านข้อมูลลงใน Journal ชุดเดียวกัน การมีแหล่งข้อมูลกลางที่เดียวนั้นทำให้ระบบไม่มีความจะเป็นที่จะต้องทำ reconcile กันระหว่างชุดข้อมูลในแต่ละบริการเหมือนระบบอื่น ๆ ประกอบกับเทคโนโลยีการอ่านเขียนข้อมูลแบบ real-time ทำให้ผู้บริหาร และ แผนกบัญชีและการเงินสามารถ ดูสรุปยอดรายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน และรายงานแบบละเอียดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอการปิดบัญชีสิ้นเดือน ช่วยให้แผนกบัญชีการเงินตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลา รวมถึงการออกรายงานการคาดการณ์ทางบัญชีล่วงหน้าสำหรับผู้บริหารโดยการผสมผสานระหว่างข้อมูลจริงในปัจจุบันกับความสามารถ predictive analytics ในระบบ

Predictive & Predefine Treasury

ฟีเจอร์การบริหารสภาพคล่องที่มีอยู่ใน S/4HANA จะช่วยในการจัดการวิเคราะห์กระแสเงินสดให้สอดคล้องกับการวางแผนธุรกิจ พร้อมการคาดการณ์สถานะทางการเงินล่วงหน้า มีระบบช่วยกระทบยอดกับธนาคารแบบอัติโนมัติ และเวิร์กโฟล์ว ที่เรียบง่ายในระบบการบริหารจัดการบัญชีธนาคาร S/4HANA ยังมาพร้อมกับการวางแผนการจัดการ ซื้อขายสินค้า commodity เพื่อลดความเสี่ยงของราคาสินค้าที่ไม่แน่นอน ช่วยลดต้นทุน บริหารค่าใช้จ่าย

Automated and intelligent Finance Operations

กระบวนการจัดการลูกหนี้ที่เป็นมาตรฐานใน S/4HANA รองรับตามความต้องการทางธุรกิจ สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานตัวแทนสินเชื่อภายนอกเพื่อขอข้อมูลเครดิตเรทติ้งของลูกหนี้ มีระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและการทำงานระหว่างทีมในการเรียกเก็บเงินสด การเก็บข้อมูลที่ส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์สาเหตุของข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

มีความสามารถในการจบกระบวนการ procure-to-pay ด้วยการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและทางเลือกในการโอนเงินที่หลากหลาย มีการปรับปรุงรายงานสถานะที่มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อลดการสอบถามของซัพพลายเออร์ มีการช่วยประเมินการชำระเงินก่อนกำหนดเพื่อได้รับส่วนลดการชำระเงินพร้อมการทำ Invoice Processing Accelerationให้สอดคล้องกับแผนชำระเงินโดยมีการเชื่อมต่อกับโซลูชั่น SAP Ariba

Always-on compliance

S/4HANA นั้นถูกสร้างขึ้นให้เก็บข้อมูลที่ให้ตรวจสอบได้ พร้อมกับ กระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งาน ระบบถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้านการความคุมและการตรวจสอบทางการเงินช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการองค์กรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงต่ำ การตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบ real-time ยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหนี้เสีย การทุจริต พร้อมการวางแผนการป้องกันล่วงหน้าได้

สร้างประสบการณ์และเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

S/4HANA UX แบบ role-base ถูกสร้างโดยแนวคิดให้ผู้ใช้งานมีปฎิสัมพันธ์ และ ประสบการณ์การใช้งานได้รวดเร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต่างจากการใช้งานแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทดีไวซ์ มีฟังค์ชั่นการทำงานที่ช่วยสื่อสารกันในทีมงานได้สะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์รวม แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว

ประเมินความแข็งแกร่งด้านการเงินอัจฉริยะของคุณ

SAP ช่วยให้ลูกค้ามองเห็นความแข็งแกร่งด้านการจัดการการเงินของบริษัทได้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้บริหารสามารถช่วยบริษัทเพิ่มขีดความสามารถด้านการเงินได้ด้วย practices ใหม่

  • หน่วยงาน Finance ยุคใหม่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ช่วยด้านการปรับเปลี่ยน โมเดลธุรกิจ, การควบรวมกิจการ  และการตัดสินใจการลงทุนหลักอื่น ๆ
  • กระบวนการทางบัญชีเป็นการทำงานที่ต่อเนื่อง และต้องทำงานได้อย่างรวดเร็ว การปิดบัญชีในแต่ละรอบต้องรวดเร็ว แม่นยำ และคาดการณ์ได้
  • แต่ละองค์กรจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนและแม่นยำของ สถานะทางการเงินองค์รวม การคาดการ์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง
  • แต่ละองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้คุ้มค่า โดยมองถึงการวางแผนการจ่ายและรับชำระเงินที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนลดต่าง ๆ
  • การวาง framework ที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์กร การมีกระบวนการทางธุรกิจ (business process) ที่ง่ายและเป็นมาตรฐานจะช่วยให้มีความชัดเจนและรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดี

สอบถามรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ SAP S/4HANA Finance เพิ่มเติมติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02 353 8600 ต่อ 3210

e-mail : yitmkt@yipintsoi.com

#SAP

#S/4HANA

#YIPINTSOI


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

รวบรวมมาให้แล้ว ! รู้จักเบื้องต้น ‘Google Cloud Platform’ ที่ตอบโจทย์ธุจกิจของคุณ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions !

คลังความรู้สุดคุณภาพเกี่ยวกับ Cloud Technology ผ่าน ‘Cloud the Series by Tangerine’ ที่พาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงตัวอย่างการนำมาปรับใช้จริง และช่วยให้คุณตัดสินใจหาแนวทางเลือกใช้ Google Cloud …

เปิดตัว “สมาร์ทสวิฟท์” (SMARTSWIFT) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการโอนเงินข้ามประเทศทันที [Guest Post]

ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้ทุกคนในไทยใช้งานแล้ววันนี้