ISSP ปลดล็อค! ธุรกิจไทยเริ่มใช้ SAP บน Cloud ได้ ในราคาเพียงเดือนละ 6,500 บาทเท่านั้น!

หากพูดถึงระบบ ERP สำหรับธุรกิจแล้ว เบอร์หนึ่งก็ต้องยกให้ระบบ SAP แต่ข่าวสารที่ออกมา ส่วนใหญ่จะพบว่าราคาของการลงทุนในระบบนั้นค่อนข้างสูง และใช้งานยาก ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางนั้นตัดสินใจเลือกใช้ SAP ได้ลำบาก บริษัท SAP ได้ทราบถึงเหตุผลนั้นเป็นอย่างดี จึงได้มีระบบสำหรับธุรกิจขนาดแล็กและขนาดกลางออกมา ให้บริการเพื่อลดช่องว่างนั้น ประมาณเกิอบ 20 ปี แล้ว คือระบบ SAP Business One และให้บริการทั้งที่เป็น On-Premises และบน Cloud

ISSP ในฐานะของผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำและผู้ให้บริการระบบ SAP Business One มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสจากช่องว่างใหญ่ของตลาดในจุดนี้ จึงได้นำโซลูชันของ SAP Business One มาเปิดให้บริการบน Cloud Infrastructure ของตนเอง เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเช่าใช้ SAP ได้ในราคาเพียงเดือนละ 6,500 บาทเท่านั้น เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายคุ้มค่า และมีระบบการสำรองข้อมูลที่ได้มาตราฐาน แถมยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ ISSP ช่วยดูแลรักษาระบบให้ทำงานได้อยู่ตลอด 24×7 อีกด้วย

ISSP กับการผสานความเชี่ยวชาญด้าน Cloud และ SAP เพื่อลูกค้าธุรกิจไทย

หากใครอยู่ในวงการ IT นั้นก็คงจะรู้จักกับชื่อเสียงของ ISSP กันเป็นอย่างดีในฐานะของผู้ให้บริการ Cloud, Data Center และ Internet ที่มีทีมงานทางด้าน IT คอยให้คำปรึกษางานทางด้าน System Integration ให้แก่ธุรกิจองค์กร แต่อันที่จริงแล้ว ISSP ยังมีอีกธุรกิจสำคัญหนึ่งก็คือการรับบทบาทเป็น SAP Implementor ด้วย

ISSP มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน SAP Business One ซึ่งเป็นโซลูชันระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเฉพาะ ด้วยความสามารถในการรองรับโมดูลพื้นฐานสำหรับธุรกิจต่างๆ อย่างครบถ้วนจบในตัว ทั้งการเงิน, บัญชี, การขาย, คลังสินค้า, การผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ที่ผ่านมานั้น ISSP ได้นำความเชี่ยวชาญของตนเองผสานกับโซลูชันของ SAP

ISSP เองก็ยังได้ผ่านการรับรองจาก SAP เพื่อเปิดให้บริการ Cloud สำหรับ SAP Business One ในเมืองไทยได้ ตั้งแต่ปี 2013 ทำให้ ISSP นั้นนำ SAP Business One ขึ้นมาติดตั้งและให้บริการบนระบบ Cloud Infrastructure ของ ISSP เอง และสามารถให้ลูกค้าธุรกิจไทยเช่าใช้งานโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีได้ ISSP ได้ให้บริการ SAP Business One บน Cloud โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นมาตรฐานระดับการให้บริการด้วยความมั่นคงที่ 99.5% ซึ่งเป็นตัวเลขมาตรฐานซึ่งถูกกำหนดโดย SAP

ทั้งนี้บริการ Cloud ของ ISSP เองก็ถูกออกแบบมาทั้งในเชิงของเทคโนโลยีและการดูแลรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นมีความมั่นใจในความมั่นคงทนทานและความปลอดภัย อีกทั้ง Data Center ของ ISSP เองก็ยังผ่านมาตรฐาน ISO 27001 ทำให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถเลือกใช้งานได้อย่างวางใจ คุ้มค่ากว่า การลงทุนใน Data Center ของตนเองเป็นอย่างมาก

ตอบโจทย์ธุรกิจไทยที่อยากเติบโตอย่างเป็นระบบ ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ๆ และเตรียมตัวเข้าสู่ IPO

สำหรับจุดเด่นสำคัญที่ทีมงาน ISSP ได้ถูกเลือกให้รับบทบาทเป็น SAP Implementor ให้กับธุรกิจต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องนั้น ก็เป็นเพราะความรู้และความสามารถของทีมงาน ISSP เองที่มีทั้งทีมงาน Consult ในส่วนของธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน ทำให้การเข้าไปติดตั้งปรับแต่งระบบ SAP ให้กับธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการในเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี และมีทีมงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคตลอดทั้งโครงการ

การใช้ SAP Business One นั้นจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทำงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้น โดยมีข้อมูลธุรกิจถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง และสามารถนำมาสร้างรายงานหรือวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าของ ISSP นั้นก็มีทั้งธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบ ERP แรก, ธุรกิจที่เคยใช้ Software ทางด้านบัญชีหรือ ERP อื่นๆ มาก่อนและต้องการเปลี่ยนมาใช้ SAP เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการจะเข้า IPO และต้องการเลือกระบบ ERP ที่ดีที่สุดมาใช้งาน มีระบบสำรองข้อมูลทีได้มาตราฐานให้ทั้งที่เป็น Daily และ Mirror backup นอกสถานที่ เพื่อป้องกันระบบหลักมีปัญหา และเพื่อให้ง่ายต่อการ Audit ในขั้นตอนต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน หรือการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ รูปแบบการลงทุนจาก CapEx เป็น OpEx แทน และทำให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ต้องกังวลกับการลงทุนหรืออัปเกรด Hardware ด้วยตัวเองอีกต่อไป สามารถใช้จุดเด่นของ Cloud ในการเพิ่มขยายทรัพยากรต่างๆ ได้ตามต้องการ

SAP B1 Service Pack ให้บริการ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

โดย ISSP ได้พัฒนาระบบ SAP Business One ให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดย ISSP จึงได้ออกแบบบริการ Cloud สำหรับ SAP Business One ไว้ 2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. SAP Business One Financial Pack สำหรับธุรกิจ Startup สำนักงานบัญชี และธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่มีพนักงานเริ่มต้น 2 – 5 คน ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน SAP Business One ได้ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 6,500 บาทต่อผู้ใช้งาน 2 คน โดยมีค่าติดตั้งเริ่มต้นแยกต่างหาก โดยโซลูชันนี้จะครอบคลุมทั้งโมดูลซื้อ, ขาย, การเงิน, บัญชี, การบริหารสินค้า และคลังสินค้า ทั้งหมดนี้ใช้เวลาติดตั้งให้พร้อมเริ่มต้นใช้งานได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

2. SAP Business One Full Implementation สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มองหาโซลูชันระบบ ERP ซึ่งปรับแต่งเพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเฉพาะทาง โดยทีมงาน ISSP จะเข้าไปทำการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรและปรับแต่งระบบ SAP ออกมาให้ได้ตรงกับทุกความต้องการของธุรกิจเช่น การแยก BOI/Non-BOI, Cost Accounting หรือ Budget รวมถึงการทำ Integrate ระบบ SAP Business One เข้ากับ Business Application อื่นๆ ที่เคยใช้งานอยู่เดิม

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ ติดตั้งการใช้งาน SAP Business One บน Premise ด้วยฐานข้อมูลทั้ง Microsoft SQL หรือ SAP HANA เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการและงบประมาณของธุรกิจนั้นๆ ทาง ISSP ก็พร้อมให้บริการ ด้วยเหมือนกัน

พร้อมต่อยอดด้วยเทคโนโลยีหลากหลายในอนาคต รองรับการเติบโตและการประยุกต์นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ไม่เพียงแต่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SAP Business One เท่านั้น ทีมงานของ ISSP เองก็ยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Application สำหรับตอบโจทย์ธุรกิจในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย และยังพร้อมที่จะนำองค์ความรู้ในส่วนนั้นเข้ามาผสานกับระบบ SAP Business One เพื่อช่วยให้ลูกค้าธุรกิจของ ISSP สามารถเปิดรับต่อการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงกระบวนการการทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

  • E-Tax Invoice & E-Receipt ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร ที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดการใบเสร็จในแบบ Paperless ได้ในอนาคต ซึ่ง ISSP เองก็มีโซลูชันด้านนี้อย่างครบถ้วนพร้อมให้บริการได้แล้ว
  • E-Banking Integration ผสานระบบ SAP Business One เข้ากับระบบของธนาคารไทย เพื่อให้กระบวนการด้านการเงินเกิดขึ้นได้อย่างลื่นไหลสูงสุด
  • PR Approval Web base โซลูชันสำหรับการจัดการคำสั่งขออนุมัติการซื้อของธุรกิจจากแผนกต่างๆ
  • Mobile Sales/POS ระบบเสริมสำหรับรองรับการทำงานนอกสถานที่ หรือหน้าร้าน ให้เชื่อมต่อกับ SAP ได้โดยตรง
  • Barcode Warehouse จัดการบริหารคลังสินค้าด้วย Barcode ทั้งหมด

สนใจโซลูชันระบบ IT สำหรับธุรกิจ ติดต่อ ISSP ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ SAP เพื่อใช้งานภายในธุรกิจองค์กร สามารถติดต่อทีมงาน ISSP เพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาได้ทันทีที่ Email: SAPTeam@isp-thailand.com หรือโทร 0-2033-0999 พร้อมแจ้งว่าได้รับข่าวสารจาก TechTalkThai ทางบริษัทมีส่วนลดพิเศษอีก 10 % จากราคา Implement และการ ให้บริการในการ Application Support ฟรีอีก 1 เดือน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รีวิว : Acer Swift Go 14 แล็ปท็อปเพื่อธุรกิจที่ความคล่องตัว ขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 เจนเนอเรชัน 13 รุ่นล่าสุด

Acer Swift Go 14 จะเข้ามาเป็นคู่หูที่รู้ใจให้การทำงานในรูปแบบ Working from Anywhere มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยความบางเพียง 14.9 มม. มีน้ำหนักเบาถึง 1.25 กก. …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา THROUGHWAVE DIGITAL CONNECT 2023 [14 มิ.ย. 2023 – 13.00น. ณ Eastin Grand Sathorn Hotel]

Throughwave (Thailand) ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, Digital Transformation Manager, IT Manager, IT Administrator, พันธมิตรของ Throughwave และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “Throughwave – Digital Connect 2023” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2023 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Hotel