Black Hat Asia 2023

Pure Storage เปิดตัว Portworx Data Services และ Pure Fusion

Pure Storage เปิดตัว 2 โซลูชันใหม่คือ Portworx Data Services (Database-as-a-Service for Kubernetes) และ Pure Fusion (Self-service, Autonomous Storage-as-a-Code) มาดูแนวคิดของโซลูชันใหม่กันว่าคืออะไร

ไอเดียของ Pure Fusion คือการพยายามทำระบบ On-premise Storage ให้ง่ายและ Self-service ได้เหมือนกับการใช้งานบริการคลาวด์ โดยวิธีการคือนำ Storage มารวมกันเป็น Pool กลางและจัดการเรื่องซับซ้อนให้ เช่น rebalancing workload เมื่อมีการเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นต้น ในมุมของการใช้งานที่ว่าเป็น Storage-as-code ก็คือโซลูชันสามารถใช้งานได้ผ่าน API และมี Framework ทำงานผ่านเครื่องมือของ DevOps ได้เช่น Terraform และ Ansible ดังนั้นต่อไปการสร้าง Volume, File System และการทำ Replication ก็จะไม่ต้องพึ่งพาหลังบ้านหรือทีม Storage มากเหมือนแต่ก่อน

เบื้องต้น Fusion จะรองรับได้ในส่วนของ FlashArray//X, FlashArray//C และ Pure Cloud Block Store แต่ในอนาคตจะทำงานร่วมกับ FlashBlade และ Portworx ได้

Portworx Data Services เป็นการต่อยอดจากการเข้าซื้อกิจการของ Portworx ผู้นำเสนอโซลูชัน Software-defined Kubernetes Data Services Platform ซึ่งประเด็นคือ Storage ดั้งเดิมไม่ค่อยตอบโจทย์การใช้งาน Kubernetes มากนักเพราะมีข้อมูลกระจัดการะจายอยู่หลายที่ทั้ง Database, Streaming และ Message Queue, Search เป็นต้น ความหลากหลายนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการ ทั้งการทำ HA, Security, Compliance และอื่นๆ ดังนั้นแพลตฟอร์มจาก Portworx จึงเป็นตัวกลางที่รองรับการจัดการ Storage สำหรับ Kubernetes ในทุก Infrastructure เช่น อำนวยความสามารถในการอ่านเขียนข้อมูลจากหลายๆ Container ใน Share Volume เป็นต้น ศึกษา Portworx เพิ่มเติมได้ที่ https://www.techtalkthai.com/software-defined-kubernetes-data-service-platform-with-pure-storage-portworx/

สำหรับ Portworx Data Services ได้นำเสนอทางแก้หรือทำตัวเป็น DBaaS โดยเพียงแค่คลิกปุ่มก็สามารถ Deploy บริการด้านข้อมูลบน Kubernetes ได้ซึ่งรองรับทั้ง SQL, NoSQL, Search, Streaming และอื่นๆ โดยจะต่อยอดจากความสามารถของ Portworx Enterprise ที่สามารถทำเรื่อง HA, Data Protection, Mobility และอื่นๆ

ที่มา : https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-storage-introduces-fusion.html และ https://www.purestorage.com/company/newsroom/press-releases/pure-storage-unveils-portworx-data-services.html และ https://www.zdnet.com/article/pure-storage-moves-upstack-with-new-storage-management-and-data-service-tools/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ปกป้อง Workload อย่างไร้รอยต่อจาก Azure สู่ AIS Cloud X ด้วย Microsoft Defender for Cloud

สาเหตุที่ Public Cloud ได้รับความนิยมมีหลายปัจจัย นอกเหนือจากตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องมือด้าน Security อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาความท้าทายของ Security ที่เกิดขึ้นก็คือข้อจำกัดของเครื่องมือที่ไม่สามารถก้าวออกนอกแพลตฟอร์มได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องรับบทหนักเพิ่มขึ้นจากแนวทาง Multi-cloud ด้วย การใช้งาน Local …

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม