Black Hat Asia 2023

[PR] IoT Summit 2016 อะไรคือเรื่องเด่น อะไรคื่อเรื่องที่ยังไม่พร้อม และ อะไรคือเรื่องที่กำลังมาในเอเชีย

ที่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม Internet of Things (IoT) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในงานประชุมสัมมนา IoT Summit 2016 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  งานประชุมดังกล่าวจะนำเสนองานวิจัยเชิงลึกของ ไอดีซี เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไอโอที (IoT) ข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทชั้นนำในการนำไอโอที (IoT) มาประยุกต์ใช้งานธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ตรง  ไอดีซี และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานจะให้ภาพมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์การจากใช้งานไอโอที (IoT) ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ อาทิเช่น Connected Car, NB-IoT, และ Connected Home

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ไอดีซี เชื่อว่า ปี 2017 จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการจัดทำโรดแมปสำหรับการสร้างเครือข่ายไอโอที (IoT) การสร้างแผนงานที่ได้รับการระดมความคิดเห็นจากหลายด้านจะมีส่วนช่วยให้ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีไอโอที (IoT) และทำให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  “การทำงานที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ การเพิ่มผลผลิต และ การลดต้นทุน ซึ่งเป็นประโยชน์หลักของโซลูชั่นไอโอที (IoT) สิ่งนี้จะเป็นความโดดเด่นในการกำหนดเป้าหมายเรื่องระบบการทำงานและการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ เมื่อโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เกิดขึ้นและทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง” กล่าวโดยนาย ฮิวจ์ อุจฮาซี  ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายวิจัยด้าน IoT ประจำ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก กล่าว

ไอดีซี คาดว่า ตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีมูลค่าสูงถึง 381 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017  แนวโน้มการเพิ่มการลงทุนของผู้ให้บริการและกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มองค์กรธุรกิจ และ ผู้ใช้งานทั่วไปจะมีความแตกต่างกันออกไปตามอัตราการใช้ของเทคโนโลยีแต่ละประเภทที่เข้าสู่ตลาด  สิ่งนี้ยังได้รับแรงกระตุ้นจากธุรกิจแต่ละประเภทที่มีโครงสร้างแตกต่างกันและระดับนวัตกรรมและกฏระเบียบต่าง ๆ ของธุรกิจที่แตกต่างกันแต่ละประเภทอีกด้วย” กล่าวโดย นายวีระเดช พานิชวิสัย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยด้านโทรคมนาคม ประจำไอดีซี เอเชียแปซิฟิก

ภายในงานประชุม ไอดีซี จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่ง ประกอบด้วย:

  • อะไรคือเรื่องเด่น – เทคโนโลยี โซลูชั่น และกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ การรักษาความปลอดภัย, low power WANs, การกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่ปลายทางการใช้งาน และระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในธุรกิจแต่ละประเภท ภายใต้คำว่านวัตกรรมประกอบไปด้วย การนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) ชั้นนำ รวมถึงระบบขั้นการการผลิต การบริหารจัดการและดูแลทรัพยสินในต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภาพ การรวมขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างลื่นไหล และ การลดต้นทุนการดำเนินงาน  โซลูชั่นเหล่านี้ แม้ว่าจะมีคุณค่า แต่ในสายตาของผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปกลับมองเห็นเรื่องนี้ไม่ง่ายนัก
  • อะไรคือเรื่องที่ยังไม่พร้อม – เทคโนโลยี โซลูชั่น และ กลยุทธ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค หน่วยงานรัฐฯ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ แต่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ตามสัญญาได้ สิ่งนี้ประกอบด้วย การส่งมอบการให้บริการสมาร์ทซิตี้ในบางเรื่อง  การใช้งานเทคโนโลยีสวมใส่ (wearables) ของผู้บริโภคและการใช้งานภายในองค์กร และ แอพพลิเคชั่นที่ยังยึดติดแนวคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับโซลูชั่นไอโอที (IoT)
  • อะไรคือเรื่องที่กำลังมา – เทคโนโลยี โซลูชั่น และ กลยุทธ์ที่ทุกคนต่างก็กำลังกล่าวถึงในปี 2017 ประกอบด้วย ไอโอที (IoT) ที่ปลายทางการใช้งาน การวิเคราะห์และการเพิ่มระดับความสำคัญของ DevOps ที่เป็นโซลูชั่นสนับสนุน ไอโอที (IoT)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิก ที่นี่

หรือติดต่อคุณศศิธร ที่อีเมลล์ Sasithorn@idc.com

 

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณศศิธร แซ่เอี้ยว
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด
+662-645-2370 ต่อ 500
sasithorn@idc.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

กลับมาอีกครั้ง! จีเอเบิล พร้อมปั้นคนเทคฯ สายงาน Data กับโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 เฟ้นหาคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที [Guest Post]

ปัจจุบันความต้องการของคนทำงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้องค์กรทั่วโลกต่างต้องปรับตัว เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร ให้เข้ามาทำงาน รวมทั้งต้องสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรให้เหมาะแก่การเรียนรู้ ติดอาวุธ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้พนักงานได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ