CDIC 2023

[PR] IoT Summit 2016 อะไรคือเรื่องเด่น อะไรคื่อเรื่องที่ยังไม่พร้อม และ อะไรคือเรื่องที่กำลังมาในเอเชีย

ที่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม Internet of Things (IoT) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในงานประชุมสัมมนา IoT Summit 2016 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  งานประชุมดังกล่าวจะนำเสนองานวิจัยเชิงลึกของ ไอดีซี เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไอโอที (IoT) ข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทชั้นนำในการนำไอโอที (IoT) มาประยุกต์ใช้งานธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ตรง  ไอดีซี และพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานจะให้ภาพมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์การจากใช้งานไอโอที (IoT) ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ อาทิเช่น Connected Car, NB-IoT, และ Connected Home

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ไอดีซี เชื่อว่า ปี 2017 จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการจัดทำโรดแมปสำหรับการสร้างเครือข่ายไอโอที (IoT) การสร้างแผนงานที่ได้รับการระดมความคิดเห็นจากหลายด้านจะมีส่วนช่วยให้ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีไอโอที (IoT) และทำให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  “การทำงานที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ การเพิ่มผลผลิต และ การลดต้นทุน ซึ่งเป็นประโยชน์หลักของโซลูชั่นไอโอที (IoT) สิ่งนี้จะเป็นความโดดเด่นในการกำหนดเป้าหมายเรื่องระบบการทำงานและการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ เมื่อโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เกิดขึ้นและทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง” กล่าวโดยนาย ฮิวจ์ อุจฮาซี  ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายวิจัยด้าน IoT ประจำ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก กล่าว

ไอดีซี คาดว่า ตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีมูลค่าสูงถึง 381 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017  แนวโน้มการเพิ่มการลงทุนของผู้ให้บริการและกรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มองค์กรธุรกิจ และ ผู้ใช้งานทั่วไปจะมีความแตกต่างกันออกไปตามอัตราการใช้ของเทคโนโลยีแต่ละประเภทที่เข้าสู่ตลาด  สิ่งนี้ยังได้รับแรงกระตุ้นจากธุรกิจแต่ละประเภทที่มีโครงสร้างแตกต่างกันและระดับนวัตกรรมและกฏระเบียบต่าง ๆ ของธุรกิจที่แตกต่างกันแต่ละประเภทอีกด้วย” กล่าวโดย นายวีระเดช พานิชวิสัย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยด้านโทรคมนาคม ประจำไอดีซี เอเชียแปซิฟิก

ภายในงานประชุม ไอดีซี จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่ง ประกอบด้วย:

  • อะไรคือเรื่องเด่น – เทคโนโลยี โซลูชั่น และกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นตลาดไอโอที (IoT) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ การรักษาความปลอดภัย, low power WANs, การกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่ปลายทางการใช้งาน และระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในธุรกิจแต่ละประเภท ภายใต้คำว่านวัตกรรมประกอบไปด้วย การนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีไอโอที (IoT) ชั้นนำ รวมถึงระบบขั้นการการผลิต การบริหารจัดการและดูแลทรัพยสินในต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภาพ การรวมขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างลื่นไหล และ การลดต้นทุนการดำเนินงาน  โซลูชั่นเหล่านี้ แม้ว่าจะมีคุณค่า แต่ในสายตาของผู้ใช้งานหรือประชาชนทั่วไปกลับมองเห็นเรื่องนี้ไม่ง่ายนัก
  • อะไรคือเรื่องที่ยังไม่พร้อม – เทคโนโลยี โซลูชั่น และ กลยุทธ์ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค หน่วยงานรัฐฯ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ แต่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ตามสัญญาได้ สิ่งนี้ประกอบด้วย การส่งมอบการให้บริการสมาร์ทซิตี้ในบางเรื่อง  การใช้งานเทคโนโลยีสวมใส่ (wearables) ของผู้บริโภคและการใช้งานภายในองค์กร และ แอพพลิเคชั่นที่ยังยึดติดแนวคิดเดิม ๆ เกี่ยวกับโซลูชั่นไอโอที (IoT)
  • อะไรคือเรื่องที่กำลังมา – เทคโนโลยี โซลูชั่น และ กลยุทธ์ที่ทุกคนต่างก็กำลังกล่าวถึงในปี 2017 ประกอบด้วย ไอโอที (IoT) ที่ปลายทางการใช้งาน การวิเคราะห์และการเพิ่มระดับความสำคัญของ DevOps ที่เป็นโซลูชั่นสนับสนุน ไอโอที (IoT)

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิก ที่นี่

หรือติดต่อคุณศศิธร ที่อีเมลล์ Sasithorn@idc.com

 

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณศศิธร แซ่เอี้ยว
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด
+662-645-2370 ต่อ 500
sasithorn@idc.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว

Apple ออกอัปเดต macOS Sonoma ให้ผู้ใช้งานทั่วไปอัปเดตได้แล้ว