Palo Alto Networks จับมือ PricewaterhouseCoopers พัฒนาสถาปัตยกรรม Cybersecurity สำหรับองค์กรร่วมกัน

Palo Alto Networks ได้ประกาศความร่วมมือกับ PricewaterhouseCoopers (PwC) ในโครงการ Cybersecurity Practice เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าระดับองค์กรสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ IT ขององค์กรได้ด้วยสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม, การปรับผังองค์กรให้เหมาะสมกับการรับมือกับภัยคุกคาม และการประมวลผลต่างๆ เพื่อค้นหาภัยคุกคามที่อาจซ่อนเร้นอยู่ภายในองค์กร กลายเป็น Framework กลางที่เกิดจากการร่วมมือกันของทั้งสองบริษัท ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

palo_alto_networks_pwc_partnership

  • Identify ระบุความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในเชิงธุรกิจ และโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร
  • Monitor and Analyze ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล Traffic ของผู้ใช้งานทั้งหมด และจำแนกผู้ใช้งาน, Application รวมถึง Content ที่เชื่อมต่อไปยัง Network, Cloud, Endpoint ทั้งหมดและควบคุมให้เป็นตรงตามนโยบายที่องค์กรกำหนด
  • Protect ปกป้องผู้ใช้งานจากการโจมตีด้วยการบังคับใช้นโยบายรักษาความปลอดภัย เพื่อลดช่องทางในการถูกโจมตีลงทั้งจากภัยคุกคามที่รู้จักอยู่แล้วและไม่รู้จักมาก่อน
  • Respond โต้ตอบการโจมตีที่ประสบความสำเร็จเพื่อบรรเทาความเสียหาย และป้องกันไม่ให้การโจมตีเหล่านั้นได้ผลซ้ำ

palo_alto_networks_pillars

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโหลด Executive Summary จาก PwC ไปศึกษาดูได้ทันทีที่ https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/white-papers/pwc-executive-summary.pdf เลยนะครับ

ที่มา: http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/04/ignite-pwc/ 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] 3 แพ็กเกจจาก Synology ที่ช่วยลดต้นทุนด้าน IT และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสำหรับเทรนด์ Hybrid Work Model

เมื่อแนวโน้มการทำงานรูปแบบ Hybrid Work หรือมีการผสมผสานระหว่างการทำงานทางไกล (Remote Work) และการทำงานที่ออฟฟิศ กำลังจะกลายเป็น New Normal ในอนาคต องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ที่กำลังปรับใช้แผน IT ชั่วคราวสำหรับ Remote …

[Guest Post] สอนการใช้งาน Tibero Database ฉบับภาษาไทย โดยทีมงาน คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

ระบบฐานข้อมูลขององค์กรมีความสำคัญอย่างมาก การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาท เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาติเข้ามาจัดการข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน สอนวิธีการใช้งาน Tibero User Management and Security ฉบับภาษาไทย เกี่ยวกับเครื่องมือและคำสั่งต่าง ๆ …