Oracle เปิดคอร์สเรียนฟรี สอบ Cer ฟรีด้าน Oracle Cloud จนถึงสิ้นปีนี้

Oracle ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานที่ยังขาดแคลนและผู้จ้างงานที่ต้องการผู้มีทักษะอีกมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เปิดคอร์สเรียนฟรีเกี่ยวกับ Cloud infrastructure ของตน ในส่วนของการสอบเปิดฟรีจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น (31 ธันวาคม 2021)

ใจความสำคัญของประกาศคือ

  • มีคอร์สเรียนได้แบบบออนไลน์ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง รองรับถึง 13 ภาษา
  • ปฏิบัติตามได้ผ่านบัญชี Free Tier เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานจริง
  • มีคอร์สสอนสดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้เนื้อหาจาก Best Practice และสามารถให้คำแนะนำโดยตรงต่อผู้เรียนแต่ละคนได้
  • มีทรัพยากรสนับสนุนรองรับผู้มองหางาน

ตัวคอร์สออนไลน์ยังเปิดไปเรื่อยๆ แต่สำหรับ Certificate ทั้งหมดรวมถึง Autonomous Database จะจำกัดแค่ 31 ธันวาคมศกนี้ โดยการสอบสามารถเลือกได้ที่ศูนย์สอบ Pearson, Oracle University หรือสอบได้จากที่บ้านแบบออนไลน์ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://education.oracle.com/learn/oracle-cloud-infrastructure/pPillar_640 

ที่มา : https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-offers-free-training-and-certification-for-oracle-cloud-infrastructure-2021-09-08/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …