Oracle เปิดคอร์สเรียนฟรี สอบ Cer ฟรีด้าน Oracle Cloud จนถึงสิ้นปีนี้

Oracle ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานที่ยังขาดแคลนและผู้จ้างงานที่ต้องการผู้มีทักษะอีกมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เปิดคอร์สเรียนฟรีเกี่ยวกับ Cloud infrastructure ของตน ในส่วนของการสอบเปิดฟรีจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น (31 ธันวาคม 2021)

ใจความสำคัญของประกาศคือ

  • มีคอร์สเรียนได้แบบบออนไลน์ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง รองรับถึง 13 ภาษา
  • ปฏิบัติตามได้ผ่านบัญชี Free Tier เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานจริง
  • มีคอร์สสอนสดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้เนื้อหาจาก Best Practice และสามารถให้คำแนะนำโดยตรงต่อผู้เรียนแต่ละคนได้
  • มีทรัพยากรสนับสนุนรองรับผู้มองหางาน

ตัวคอร์สออนไลน์ยังเปิดไปเรื่อยๆ แต่สำหรับ Certificate ทั้งหมดรวมถึง Autonomous Database จะจำกัดแค่ 31 ธันวาคมศกนี้ โดยการสอบสามารถเลือกได้ที่ศูนย์สอบ Pearson, Oracle University หรือสอบได้จากที่บ้านแบบออนไลน์ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://education.oracle.com/learn/oracle-cloud-infrastructure/pPillar_640 

ที่มา : https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-offers-free-training-and-certification-for-oracle-cloud-infrastructure-2021-09-08/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์

Aruba CX 10000 Series Switch พร้อมกับ Pensando จะส่งมอบระบบเครือข่ายที่มีความสามารถสูง พร้อมสำหรับการเพิ่มขยาย เสริมบริการด้านความปลอดภัย สำหรับศูนย์ข้อมูลของธุรกิจในระดับองค์กร

[Video Webinar] อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย BSS Webinar เรื่อง “อันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล” พร้อมแนะนำเทคนิคและเครื่องมือเพื่อสร้าง Cyber Resilience ให้ธุรกิจ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ