เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

[PR] ออราเคิลขยายผลิตภัณฑ์สำหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ ( ERP ) ให้ครอบคลุมครบวงจรยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 16 กุมภาพันธ์ 2559 – Oracle ERP Cloud ถือเป็นผู้นำด้านคลาวด์โซลูขั่นที่เหมาะสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR และ ผู้จัดการโครงการที่มีลูกค้ามากกว่า 1,300 ราย ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมกว่า 190 ฟีเจอร์ สามารถตอบโจทย์การทำงานเฉพาะด้านและรองรับการทำงานระดับสากลได้กว่า 60 ประเทศ โดยมีภาษาให้เลือกใช้ถึง 24 ภาษา ซึ่ง Oracle ERP Cloud เป็นโซลูชั่นคลาวด์ที่ครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วโลก โดยสามารถวางแผนทรัพยากรธุรกิจ จัดการความเสี่ยง และจัดการระบบทำงานห่วงโซ่อุปทาน ร่วมถึงสามารถบูรณาเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Oracle SaaS เพื่อบริหารจัดการทุนมนุษย์และประสบการ์ณของลูกค้า โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้า

oracle-supply-chain-management-cloud-2

Oracle ERP Cloud มาพร้อมกับบริการที่ครอบคลุมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยิ่งขึ้นได้แก่ บริการวิชาชีพ, บริการด้านการเงิน, ค้าปลีก, ภาครัฐ, อุดมศึกษา, เทคโนโลยีชั้นสูง และการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถทำงานรวมกับ Oracle Supply Chain Management Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ Oracle ERP Cloud ยังมาพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการที่สำคัญและสามารถตรวจสอบข้อมูลของรายละเอียดกระบวนการทางธุรกิจ อีกทั้งยังผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ดีไวซ์เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น

Oracle Financials Cloud ออกแบบมาสำหรับการควบคุมการดำเนินงานและการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ, วางแผนกำหนดอันตรารายรับรายจ่ายระยะสั้นกับรายจ่ายอื่น ๆ ได้อย่างสมดุล และเพิ่มศักยภาพการทำงานของ Financial Reporting Center ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น, เพิ่มช่องทางการรายงานงบประมาณเพื่อง่ายต่อการเรียกดูข้อมูลทั้งสำหรับฝ่ายการเงินและฝ่ายอื่น ๆ และเพิ่มการทำงานให้ครอบคลุมมาตรฐานและปรับปรุงการจัดเรียงเอกสา

Oracle Procurement Cloud มาพร้อมกับอุปกรณ์การทำงานที่รองรับสำหรับอุตสาหกรรมการผู้ผลิตและกระบวนการทำงานของห่วงโซ่อุปทานและยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใชประโยชน์จากคลาวด์ได้อีกด้วย นำเสนออุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมการผู้ผลิต อาทิเช่น การสร้างโครงแบบผลิตภัณฑ์, บริการส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า และการบริหารสินค้าจากรายการสั่งซื้อขณะที่ไม่มีสินค้าคงคลัง ( back-to-back orders ) ยังมาพร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกับ Oracle PPM Cloud เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการและการติดตามของการสื่อสารการทำงานที่ซับซ้อน

Oracle Project Portfolio Management ( PPM ) Cloud ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการที่ทันสมัย​ด้วยการวิเคราะห์แบบ Interactive reporting และ Dashboards รวมทั้งเพิ่มความสามารถของเครื่องมือช่วยจัดการให้สามารถทำงานผ่านระบบคลาวด์ และ on premise ได้ สามารถรวบรวมข้อมูลการจัดการทางการเงินในหน้าแดชบอร์ดได้อย่างเรียลไทม์และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ่น Oracle PPM Cloud ยังสามารถทำงานร่วมกับ Oracle Sourcing Cloud for เพื่อจัดการและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมการจัดการผ่านระบบคลาวด์ (Innovation Management Cloud)

Oracle Supply Chain Management ( SCM ) Cloud ช่วยส่งเสริมให้องค์สามารถจัดการ ดำเนินการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็วต่อการบูรณาการเข้ากับระบบการทำงาน,ประหยัดงบประมาณ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงอีกด้วย อีกทั้งยังรองรับการทำงานของ Cloud for Inventory, Costing, Product Master Data Management, Product Lifecycle Management, Transportation and Global Trade Management, Oracle Supply Chain Management Cloud ซึ่งยังสามารถรองรับการทำงานอื่น ๆ ได้แก่:

  • Oracle Order Management – การจัดการระบบการสั่งสินค้าผ่านหลายช่องทาง, เก็บรวบรวมรายการสั่งสินค้า และการกำหนดราคาพร้อมทั้งการกำหนดค่าระบบโครงร่างภายนอก
  • Oracle Planning Central – ออกมาเพื่อวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
  • Manufacturing – ออกแบบมาเพื่อรองรองการผลิตแบบหลายรูปแบบ (การผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง,การผลิตตามคําสั่งซื้อ,การสั่งซื้อของลูกค้า และการผลิตจากบุคคลภายนอก )

Oracle ERP Cloud มาพร้อมระบบการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานได้สูงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้กับทั้งระบบคลาวด์, on premise และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ รวมทั้งการมาพร้อมมาตรฐานการทำงานและระบบการปฏิบัติการที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณรอนดี้ อึ้ง, รองประธานฝ่ายพัฒนาแอพพลิเคชั่น, ออราเคิล กล่าวว่า “ออราเคิลมุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับผู้ใช้งาน Oracle ERP Cloud โดยส่งมอบนวัตกรรมสำหรับลูกค้าที่ทำงานบนระบบ on premise หรือโปรแกรมการทำงาน ERP โดยให้บริการแบบ SaaS นอกจากนี้ออราเคิลยังมุ่งเม้นที่จะเพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งเสริมให้ลูกค้าพัฒนาระบบการให้บริการสินค้าผ่านการทำงานบนระบบคลาวด์มากขึ้น”About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Sophos แจ้งลูกค้าพบเหตุ Data Breach

Sophos ได้อีเมลแจ้งลูกค้าว่าพบเหตุ Data Breach ในเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้า

IBM อาจปลดพนักงานในยุโรปถึง 10,000 อัตรา สนองการปรับธุรกิจมุ่งสู่ Hybrid Cloud

IBM ได้ยืนยันถึงแผนของบริษัทที่จะก้าวไปทางธุรกิจ Hybrid Cloud อย่างเต็มตัว โดยมีข่าวว่าอาจทำให้ต้องมีปรับตำแหน่งในธุรกิจเก่าซึ่งคาดว่าจะกระทบถึงพนักงานกว่า 10,000 ตำแหน่งในยุโรป