CDIC 2023

Oracle Engineered Systems ที่สุดแห่งฮาร์ดแวร์สำหรับซอฟต์แวร์ Oracle

ธุรกิจทั่วโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่การทำ Digital Transformation ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ข้อมูลสำคัญถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต่างใช้เพื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล ซึ่งหนึ่งในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ได้ความนิยมจากทั่วโลกมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Oracle

Oracle เริ่มให้บริการระบบริหารจัดการฐานข้อมูลมาอย่างยาวนานเกือบ 40 ปีจนกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลที่ดีและเร็วที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ในยุค Digital Economy นี้ที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล การพึ่งพาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ฮาร์ดแวร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยให้สามารถดึงศักยภาพของซอฟต์แวร์ออกมาได้ถึงขีดสุด

ฮาร์ดแวร์ Oracle เพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์ Oracle โดยเฉพาะ

เพื่อตอบรับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Oracle จึงได้พัฒนา Integrated System ที่ผ่านการคำนวณเชิงวิศวกรรมมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย รวมไปถึงอัดแน่นด้วยคุณสมบัติต่างๆ สำหรับสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ของตนเองโดยเฉพาะ ส่งผลให้สามารถใช้งานระบบบริหารการฐานข้อมูลได้เร็วที่สุดอย่างที่ฮาร์ดแวร์ยี่ห้ออื่นไม่สามารถเทียบได้ Oracle เรียกสายการผลิตนี้ว่า “Engineered Systems”

“เราพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์ Oracle โดยเฉพาะ โดยออกแบบตั้งแต่ระดับ CPU เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการทำงานสำคัญๆ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การ Query ข้อมูลผ่านทาง SQL และการคลายการบีบอัดข้อมูล เป็นต้น ส่งผลให้ SPARC CPU ของเรามีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าระบบอื่นๆ ถึง 10 เท่า” — คุณ Tititorn Semangern, IT Architecture Director จาก Oracle Corporation (Thailand)

คุณสมบัติเด่นของ Engineered System

Engineered Systems เป็นระบบ Integrated System ที่ถูกออกแบบให้ทำงานแต่ละประเภทได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด และล่าสุดได้มีการเพิ่มคุณสมบัติ “Software in Silicon” ซึ่งเป็นการนำฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยบนซอฟต์แวร์ มาทำงานบนระดับ CPU แทน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

  • Silicon Secured Memory – ป้องกันการโจมตีประเภท Buffer Overflow เช่น Heartbleed และ Venom
  • Encryption Accelerators – เพิ่มความเร็วในการเข้ารหัสและการทำแฮชประเภทต่างๆ โดยสูงกว่า x86 ถึง 7.5 เท่าตัว ที่สำคัญคือ ประสิทธิภาพในการประมวลผลแบบ End-to-end Operation จาก Web Tier ไปยัง Database Tier ลดลงเพียง 2% เท่านั้น
  • Secure Live Migration – เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของย้าย VM จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านจากหน่วยความจำสู่อีกหน่วยความจำ ในขณะที่ไม่เกิด Downtime และไม่สูญเสียประสิทธิภา
  • Data Analytics Accelerators (DAX) – เพิ่มความเร็วในการทำ Data Analytics, Big Data และ Machine Learning ได้สูงสุดถึง 10 เท่า ผ่านการทำ Query Offloading และการเพิ่มแบนด์วิดท์ของหน่วยความจำ
  • Open API สำหรับ DAX – สนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบ Big Data อื่นๆ เช่น Apache Spark ซึ่งช่วยให้ได้ความเร็วสูงกว่าปกติถึง 6 เท่า
  • Full Compatibility – ซอฟต์แวร์ของ Oracle สามารถใช้งานบน Private Cloud, Public Cloud และใช้งานแบบ In-memory ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขแอพพลิเคชันแต่อย่างใด ส่งผลให้สามารถย้ายการปฏิบัติการไปใช้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย

พร้อมให้บริการ Engineered Systems รวม 6 สายการผลิต

เพื่อตอบโจทย์การใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle ประเภทต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานทั่วๆ ไป Oracle ได้แบ่ง Engineered Systems ออกเป็น 6 สายการผลิต ได้แก่

1. Oracle Exadata – ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถทำ Online Transaction Processing และ Data Warehousing ได้พร้อมกัน และมีซอฟต์แวร์ Exadata Storage เพื่อเพิ่มความเร็วในการ Query ข้อมูลจนถึงขีดสุดซึ่งฮาร์ดแวร์ยี่ห้ออื่นไม่สามารถทำได้

2. Oracle Exalogic – ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน Java และ Application บนระบบปฏิบัติการ Linux หรือ Solaris โดยเฉพาะ

3. Oracle SPARC SuperCluster – ฮาร์ดแวร์ที่รวมความสามารถของ Exadata และ Exalogic ไว้ด้วยกัน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle, Java และ Application บนระบบปฏิบัติการ Solaris โดยเฉพาะ และใช้สถาปัตยกรรม CPU เป็น SPARC ซึ่งมีคุณสมบัติ Software in Silicon ช่วยเพิ่มความเร็วได้มากกว่าปกติหลายเท่าตัว

4. Private Cloud Appliance – ฮาร์ดแวร์ประเภท Hyper-converged ของ Oracle ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปในสภาวะแวดล้อมแบบ Virtualization โดยเฉพาะ รองรับระบบปฏิบัติการ Solaris, Linux และ Windows ใช้สถาปัตยกรรม CPU แบบ x86 และมีฟีเจอร์ Oracle Virtual Networking ได้แก่ Virtual HBA for FibreChannel, Virtual NIC for Ethernet และ SDN

5. Zero Data Loss Recovery Appliance – ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับปกป้องข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Oracle โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลได้เกือบเรียลไทม์ ส่งผลให้ถ้าระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลระบบสามารถฟื้นฟูข้อมูลกลับคืนมาได้ถึง ณ จุดสุดท้ายที่การทำธุรกรรมถูก Commit

6. BigData Appliance – ฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งาน Hadoop และ NoSQL โดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งแบบ Structure และ Unstructure ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ซอฟต์แวร์ Oracle บนฮาร์ดแวร์ของ Oracle ลดค่า License ทันที 50%

สำหรับผู้ที่เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของ Oracle ในการรันซอฟต์แวร์ Oracle สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน License ของซอฟต์แวร์ และค่าบริการซอฟต์แวร์หลังการขายลงถึง 50% หรือจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้สูงขึ้นอีก 50% เพื่อรองรับการขยายระบบในอนาคตก็สามารถทำได้

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณเมื่อใช้ซอฟแวร์ของ Oracle ร่วมกับฮาร์ดแวร์ Oracle เปรียบเทียบกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้ออื่น

ฮาร์ดแวร์ Oracle SPARC S7-2
CPU 16 Cores
เซิร์ฟเวอร์ยี่ห้ออื่น
CPU 16 Cores
License ของซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ 8 16
ค่า License ของซอฟต์แวร์ต่อหน่วย 1,600,000 1,600,000
ค่า License ของซอฟต์แวร์ทั้งหมด 12,800,000 25,600,000
ค่าบริการซอฟต์แวร์หลังการขาย (3 ปี) 8,448,000 16,896,000
ค่าฮาร์ดแวร์ 1,217,384 1,723,064
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 24,065,384 45,799,264

หมายเหตุ สามารถตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ของ Oracle ได้ที่ Oracle ประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่าย

Engineered System พร้อมให้บริการในไทย มีฐานลูกค้าแล้วกว่า 50 รายทั่วประเทศ

Oracle ประเทศไทยให้บริการฮาร์ดแวร์ Engineered Systems มาตั้งแต่ปี 2010 รวมแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ปีเต็ม โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ของ Oracle ประเภทต่างๆ รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมภายในองค์กรของผู้ใช้ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานใน Data Center, Private Cloud และ Hybrid Cloud ที่สำคัญคือมีบริการ Cloud at Customer พร้อมให้ผู้ใช้บริการเช่าใช้ Engineered Systems ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx และ OpEx ให้เหลือน้อยที่สุด

ปัจจุบันนี้ Oracle ประเทศไทยมีฐานลูกค้าผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ Engineered Systems มากกว่า 50 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการธนาคาร ค้าปลีก (Retail) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานด้านพลังงาน และอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของ Oracle อีเมล market_th@oracle.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure ส่งมอบนวัตกรรมไฮบริดคลาวด์สำหรับองค์กร [Guest Post]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความพร้อมของ Dell APEX Cloud Platform for Microsoft ระบบเทิร์นคีย์แบบบูรณาการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เพื่อเสริมเพิ่มเติมประสบการณ์ Microsoft Azure ไฮบริดคลาวด์ ไปยังสภาพแวดล้อมของดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเอดจ์ปลายทาง

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Unlock the Limits of Your SAP System with Google Cloud โดย Tangerine [18 ต.ค. 2023]

พลาดไม่ได้! สำหรับองค์กรที่ใช้ระบบ SAP ซึ่งนับเป็นระบบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นความสำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นจะทำอย่างไร? ให้ธุรกิจสามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และจะดีกว่าหรือไม่ หากสามารถนำข้อมูลภายใน SAP มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลภายนอก สร้าง Analytics Dashboard ได้ง่ายและรวดเร็ว …