Oracle Analytics Cloud: วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแบบ Self-Service ก้าวสู่ยุค Citizen Data Scientist อย่างเต็มตัว

การก้าวไปสู่การเป็น Data-Driven Business นั้นถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของหลายธุรกิจในการเริ่มต้นทำ Digital Transformation ในทุกวันนี้ ซึ่งหลายองค์กรในไทยที่คุ้นเคยกับการใช้งานโซลูชันต่างๆ ของ Oracle ในระบบ Business Application สำคัญของธุรกิจเองนั้น ก็ได้เลือกใช้ Oracle Analytics Cloud ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในแบบ Self-Service เพื่อให้ทุกแผนกในธุรกิจนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, รวดเร็ว และปลอดภัย

สู่ยุค Citizen Data Scientist ให้พนักงานทุกแผนกวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาทีม Data และ IT อีกต่อไป

Credit: Oracle

ก่อนหน้านี้หากนึกถึงภาพของการทำ Business Intelligence หรือ Business Report ใดๆ นั้น หลายๆ คนก็คงนึกถึงการที่ต้องมีผู้รู้ด้าน IT มาช่วยทำการดึงข้อมูลต่างๆ ตามที่ภาคธุรกิจต้องการ และจัดการสร้างรายงานออกมาให้เป็นครั้งๆ หรือตามรอบที่กำหนด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มักกินเวลานานเนื่องจากข้อมูลปริมาณมหาศาลและ Query ที่ซับซ้อน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยาก และกลายเป็นงานเครียดซึ่งไม่มีใครอยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนี้ที่ข้อมูลได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจและเป็นศูนย์กลางของโอกาสใหม่ๆ ที่ทำให้หลายธุรกิจนั้นต้องลงทุนเพื่อให้การนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้จริง ทางเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเองนั้นก็ไม่รีรอ ต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มใหญ่ทางธุรกิจนี้กันทั่วโลก

แนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั้นก็คือแนวทาง Self-Service Analytics ที่เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะต้องใช้งานได้ง่ายจนแม้แต่คนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT นั้นก็ต้องสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ตนเองมีสิทธิ์เข้าถึงและเกี่ยวข้องกับการทำงานได้

ไม่เพียงแต่การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แต่การนำเทคโนโลยีด้าน Machine Learning หรือเทคนิคชั้นสูงยิ่งกว่านั้นมาใช้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างซับซ้อน อย่างเช่นการทำ Predictive Analytics เพื่อทำนายแนวโน้มต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั้น ก็กลายเป็นงานที่พนักงานในแผนกต่างๆ ของธุรกิจองค์นั้นต้องทำด้วยตนเองได้ และนี่เองก็เป็นจุดกำเนิดของคำว่า Citizen Data Scientist หรือการที่พนักงานทั่วๆ ไปที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้าน IT นั้น สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน Data Science เบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองได้นั่นเอง

แนวโน้มทั่วโลกนั้น Citizen Data Scientist จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยความสามารถและความง่ายดายของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ทำให้เหล่าธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลน Data Scientist ได้ และยังทำให้ธุรกิจองค์กรเหล่านั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องในทุกแผนก ไม่ว่าธุรกิจองค์กรนั้นๆ จะอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตาม

Oracle Analytics Cloud: จัดเตรียม, วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลได้อย่างครบวงจรในหนึ่งเดียว

Oracle Analytics Cloud หรือ OAC คือโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์ด้าน Self-Service Analytics ด้วยการเป็นเครื่องมือให้กับทั้ง Citizen Data Scientist และ Data Scientist ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล ด้วยการทำงานบนระบบ Cloud ของ Oracle เองก็ทำให้บริการนี้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลได้ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ก็สามารถเริ่มต้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคที่หลากหลายได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบระบบให้รองรับกับปริมาณการใช้งานอีกต่อไป

สำหรับความสามารถที่น่าสนใจของ Oracle Analytics Cloud มีดังต่อไปนี้

1. รองรับการทำงานแบบ Self-Service อย่างเต็มตัว มั่นใจได้ในความมั่นคงปลอดภัย

Credit: Oracle

OAC นี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแบบ Self-Service ด้วยตนเองได้อยู่แล้ว สามารถทำการเข้าถึงข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ์เพื่อทำการวิเคราะห์ได้ทันที ในขณะที่ผู้ดูแลระบบก็สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้งานคนใดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง ควบคุม Data Source ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่มีการรั่วไหลออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอนจากขั้นตอนนี้

นอกจากนี้ บริการ OAC นี้ก็ทำงานบน Oracle Cloud ที่ได้มีการควบคุมประเด็นต่างๆ ด้าน Security ที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ถึงระดับธุรกิจการเงิน ทำให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถมั่นใจด้านความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

2. ใช้เทคโนโลยี AI ที่หลากหลาย ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Credit: Oracle

OAC นี้ได้มีการผสานเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Deep Learning ที่หลากหลายเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวก, ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น

  • มีระบบ Augmented Analytics ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองและแนะนำว่าข้อมูลลักษณะนี้ควรเตรียมข้อมูลอย่างไร และน่าจะแสดงผลหรือวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง
  • ใช้ Natural Language Processing ทำให้ผู้ใช้งานสามารถถามคำถามด้วยภาษามนุษย์ เพื่อให้ OAC ทำการหาคำตอบของคำถามนั้นๆ จากการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาแสดงได้
  • สามารถนำ Machine Learning มาใช้ในการทำ Predictive Analytics กับข้อมูลใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

3. เชื่อมต่อและจัดเตรียมข้อมูลได้ครบวงจร

Credit: Oracle

ไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ Oracle หรือระบบ Business Application ของ Oracle ได้เท่านั้น แต่ OAC ยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง Data Source อื่นๆ ได้อีกมากมาย ทำให้การนำข้อมูลจากต่างระบบหรือต่าง Cloud มาจัดเตรียมและวิเคราะห์ร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ภายใน OAC เพียงแค่ระบบเดียวเท่านั้น

4. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปต่อยอดได้หลากหลาย

Credit: Oracle

สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถถูกเข้าถึงได้ทั้งทั้งในรูปแบบของ Dashboard ที่สร้างขึ้นมา, เข้าถึงผ่าน Mobile Device ได้ และยังสามารถทำการแบ่งปันระหว่างทีมงานเพื่อให้เกิดการสื่อสารด้านข้อมูลในการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน OAC สูงสุด OAC ก็ยังรองรับการทำงานแบบ Embedded Analytics ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเกิดขึ้นได้จาก Application ต่างๆ ที่ธุรกิจองค์กรใช้งาน ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในยุคสมัยแห่งการทำ Digital Transformation ได้อย่างแท้จริง

ทดลองใช้งาน Oracle Analytics Cloud ได้ง่ายๆ ทันทีบน OAC Sandbox

Credit: Oracle

เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้งานเห็นภาพมากขึ้น ทาง Oracle จึงได้เปิด Oracle Analytics Cloud Sandbox มาให้เราได้ทดลองใช้งานกันง่ายๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/OACsandbox/oacsandbox.html ซึ่งภายในระบบนี้จะมีการเตรียมข้อมูลตัวอย่างและการแสดงผลรูปแบบต่างๆ ให้เราได้ลองเข้าไปวิเคราะห์กัน และสามารถปรับแต่ง Query ต่างๆ กันได้แบบ Real-time เลยครับ

ต่อยอดจาก Oracle Analytics Cloud สู่ Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแบบเจาะลึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud นี้เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่มักถูกใช้งานร่วมกับ Oracle Analytics Cloud เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ที่มีการใช้งาน Oracle Database อยู่แล้วสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สามารถสร้างรายงานเชิงธุรกิจต่างๆ ได้ตามต้องการ

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud จะช่วยให้การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นด้วย Hardware ทรงพลังเบื้องหลังบริการของ Oracle Cloud พร้อมเทคโนโลยี Autonomous ที่จะมาช่วยทำการอัปเดต Patch, ปรับแต่งการตั้งค่า, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, เข้ารหัสข้อมูล และเสริมความมั่นคงทนทานให้กับระบบเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cloud.oracle.com/en_US/datawarehouse

ติดต่อทีมงาน Oracle ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน Oracle Cloud ERP และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทีมงาน Oracle เข้าไปนำเสนอโซลูชัน สามารถติดต่อทีมงาน Oracle ในประเทศไทยโดยตรงได้ที่อีเมล์ market_th@oracle.com


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

อัพเดตฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps จากงาน Google I/O 2022

ในงาน Google I/O 2022 ได้มีการพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Google มากมายทั้ง Android, Application, Cloud และอื่นๆ นับร้อยรายการ รวมถึง Google …

Linux 5.18 ออกแล้ว!

Linus Torvalds ได้ออกมาเผยถึง Linux Kernel เวอร์ชัน 5.18 แล้วโดยมีการเพิ่มการรองรับฮาร์ดแวร์ใหม่ พร้อมแก้หลายปัญหาในระบบ