[Guest Post] รู้จักกับ Vinchin: Next-Generation VM Backup for Multi-Types of Virtual Environment

ตัวอย่างหน้าจอ Management Credit: Vinchin

หากท่านกำลังมองหาระบบในการทำสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเสมือน Vinchin Backup & Recovery สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้ด้วยคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นระบบที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีความเร็วในการทำสำรองข้อมูลสูง (LAN-Free Data Transfer helps speed up the backup and restore progress)
  2. รองรับระบบ Hypervisor ได้หลากหลาย เช่น VMware, Hyper-V, XenServer& xcp-ng, RHV/oVirt, OpenStack, SangforHCI, Huawei and Inspurhypervisors
  3. สามารถทำการสำรองข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Image-based backup for entire VM (including all the OS, applications and databases in the VM) Agentless hot backup for multi-types of virtualization without any agent installation)
  4. สามารถทำให้ท่านประหยัดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่สำรองได้ด้วยการบีบอัดข้อมูลและการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ (
    Deduplication and Compression helps to save backup storage space)
  5. ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนจำนวนมากที่ต้องการทำการสำรองข้อมูล สามารถติดตั้งระบบสำรองข้อมูลได้หลายชุดและทำการสำรองข้อมูลได้พร้อมๆกัน โดยบริหารจัดการได้จากหน้าจอเดียว ( Multi-nodes backup reduces performance pressure, improve backup speed)
  6. สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าขนาดของเครื่องแม่ข่ายที่ทำการสำรองจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม (Restore any point or any size VM in less than 15 secs)
  7. ราคาประหยัดคุ้มค่ากับการลงทุน ( Cost-effective price helps save your budget)

สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Smart Technology Solution Co.,Ltd. คุณณัชไพบูลย์ โทร.02-283-8931 : 101, 09-8259-2659


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เปิดตัว Horse Ridge Cryogenic Control Chip สำหรับช่วยพัฒนา Quantum Computer

ในช่วงปลายปี 2019 นี้ข่าวคราวด้าน Quantum Computer เองก็ถือว่าน่าติดตามไม่น้อย และทาง Intel เองก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตอบรับต่อแนวโน้มด้านนี้ออกมาเรื่อยๆ โดยหนึ่งในประกาศล่าสุดนี้ก็คือการเปิดตัว Horse Ridge ระบบ Cryogenic Control Chip สำหรับทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญภายในระบบ Quantum Computer เพื่อช่วยให้การพัฒนาศาสตร์ด้าน Quantum Computer นี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

สรุปงาน Veritas Tech Symposium 2019 : บริหารจัดการความซับซ้อนของข้อมูลด้วย Veritas Enterprise Data Service Platform (A P I)

การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องดีกับโลก เพียงแต่สิ่งเบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังและเป็นภาระขององค์กรตามมาก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีจำนวนมากและซับซ้อนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการปกป้องข้อมูลสำคัญให้รอดพ้นจากภัยคุกคามหรือในภาวะภัยพิบัติ รวมถึงกฏหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ถือกำเนิดขึ้น เช่น GDPR หรือ PDPA ของไทยเอง ด้วยเหตุนี้เอง Veritas จึงจัดงานใหญ่ประจำปีขึ้นภายใต้ชื่อ “Veritas Tech Symposium …