Black Hat Asia 2021

รายงานเผย 33 ประเทศทั่วโลกมีความเร็ว Mobile Network สูงกว่า Wi-Fi

OpenSignal ได้ทำการสำรวจความเร็วเฉลี่ยของ Mobile Network เทียบกับ Wi-Fi ในแต่ละประเทศ และพบว่ามี 33 ประเทศนั้นที่มีความเร็วของ Mobile Network โดยเฉลี่ยที่สูงกว่า Wi-Fi

 

Credit: OpenSignal

 

รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ทั่วโลกของอุปกรณ์พกพากว่า 7.78 ล้านชิ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2018 และพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

  • ใน 33 ประเทศ ความเร็วเฉลี่ยในการ Download ข้อมูลของ Mobile Network สูงกว่า Wi-Fi
  • ออสเตรเลียมีความเร็วเฉลี่ยของ Mobile Network สูงกว่า Wi-Fi เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีส่วนต่างอยู่ที่ 13.0Mbps ตามมาด้วยเลบานอนที่ 12.3Mbps และ Qatar 11.8Mbps
  • ฮ่องกงมีความเร็วเฉลี่ยของ Wi-Fi สูงกว่า Mobile Network เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีส่วนต่างอยู่ที่ 38.6Mbps ตามมาด้วยสิงคโปร์ที่ 34Mbps และสหรัฐอเมริกาที่่ 25Mbps
  • ใน 50 ประเทศนั้นมีเครือข่าย 4G ที่มีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่า Wi-Fi ส่วนประเทศที่ 3G มีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่า Wi-Fi นั้นมีด้วยกัน 3 ประเทศ
  • 5G จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของ Mobile Network สูงไปกว่า Wi-Fi ยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต โดย Wi-Fi นั้นจะพบกับปัญหาคอขวดจากคุณภาพและราคาของ Fixed Network Broadband
  • สำหรับประเทศไทยนี้ยังอยู่ในกลุ่มที่ Wi-Fi ยังคงเร็วกว่า Mobile Network โดยความเร็วเฉลี่ยของ Wi-Fi ในไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 26.3Mbps ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยของ Mobile Network นั้นอยู่ที่ประมาณ 6.6Mbps

 

Credit: OpenSignal

 

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้สรุปว่าเหล่า Mobile Operator และผู้ผลิต Smartphone นั้นอาจต้องวางกลยุทธ์ทางด้านการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี Wi-Fi เสียใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระบบ Wi-Fi Offload, ระบบ Automatic Network Selection, การออกแบบระบบ Mobile Network ให้ครอบคลุมภายในอาคารดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ระบบเครือข่ายพยายามส่งผู้ใช้งานให้ไปใช้ Wi-Fi ที่มีคุณภาพแย่กว่า Mobile Network และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีให้แก่ลูกค้า

สำหรับรายงานฉบับเต็ม สามารถศึกษาได้ที่ https://opensignal.com/reports-data/global/data-2018-11/state_of_wifi_vs_mobile_OpenSignal_201811.pdf ครับ

 

ที่มา: https://www.theregister.co.uk/2018/11/23/mobile_v_wifi_speed_report/

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] การ์ทเนอร์เผยปัญหาชิปขาดแคลนทั่วโลกจะลากยาวจนถึงไตรมาส 2 ปี 2565

การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์ว่าปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะส่งผลกระทบตลอดทั้งปีนี้ และจะกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วงไตรมาส 2 ปี 2565

VMware เปิดตัว ‘Modern Apps Connectivity Platform’

VMware ได้รวมโซลูชันของตนอย่าง Advance Load Balancer (Avi) เข้ากับ Tanzu Service Mesh ทำเป็นโซลูชันที่ชื่อว่า Modern App Connectivity